דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

שמירת הבריאות והקפדה על הבטיחות הן תנאים קיומיים הכרחיים לקידום התפתחותו של הילד, לשיפור איכות חייו, לשמירה על רווחתו, לצמצום תחלואה ולמניעתה. החינוך לבריאות ולבטיחות הוא מאבני היסוד של תכנית הלימודים בגן והוא בחזקת גירסא דינקותא, שמתקיימת באדם בכל שנות חייו. שילוב תכנים מן הנושא בפעילויות השוטפות היומיומיות בגן והקניית הרגלים מתאימים לשמירה על הבריאות והבטיחות נעשים תוך הדגשת הגישה המונעת. 


הנחות יסוד

 1. התפתחות נאותה בתחומים השונים מחייבת דאגה לבריאותו הפיסית של הילד, לבריאותו הנפשית והחברתית ולביטחונו.
 2. הקפדה על כללים של שמירה על הבריאות והבטיחות מבטיחה את הקיום של הילד, את תפקודו התקין ואת התפתחותו הנאותה.
 3. חינוך מתאים בנושאי הבריאות והבטיחות מתמקד בהדגשת הגישה המונעת.
 4. פיתוח המודעות של הילד לגורמים סביבתיים וחברתיים מזיקים מקלה עליו את ההישמרות מפניהם.
 5. שמירה על כללי בטיחות ועל כללי זהירות היא חלק בלתי נפרד מאורחות החיים בגן ובחצר.
 6. הקניה של הרגלי תזונה נכונים בגיל הגן משמשת יסוד לשמירה על הרגלים נכונים בעתיד.
 7. שמירה על איכות הסביבה והקפדה על כללי ניקיון והיגיינה משפרות את איכות החיים.
 8. קירובו של הילד לשירותי הבריאות מפחית את החרדות של הילד ומקל עליו לקבל את הטיפול המתאים בעת הצורך.

מטרות

 1. הקניית מידע על הגוף ותפקודו.
 2. טיפוח הרגלים של שמירת בריאות והיגיינה.
 3. הקניה של מידע על מחלות ופגיעות ועל דרכים להימנעות מהן.
 4. הקניית מידע על אמצעי זהירות ובטיחות ועל הדרכים ליישומם.
 5. טיפוח הרגלי תזונה נכונים תוך התייחסות לקשר שבין תזונה נכונה ובריאות.
 6. פיתוח המודעות לסכנה שבאכילת מזונות בלתי מוכרים, בנטילת תרופות בלא השגחת מבוגר ובהכנסת גופים זרים לפה.
 7. פיתוח היכולת להתמודד עם מגבלות ועם מצבי מחלה.
 8. פיתוח מודעות לגורמים סביבתיים וחברתיים המשפיעים על הבריאות.
 9. פיתוח מודעות למצבי סכנה והקניה של דפוסי התנהגות הולמים.
 10. פיתוח המודעות, הרגישות והנכונות לשמירה על איכות הסביבה.
 11. הקניית מידע על שירותי הבריאות בקהילה ופיתוח עמדה חיובית כלפיהם.


מנהלת הגן בשיתוף צוות הגן ומשפחות הילדים יפעלו לקידום הנושא בשני מישורים: האחד - בקבלת אחריות ובמתן דוגמה אישית בדאגה לבריאות הילדים (מדיניות גן מקדם בריאות בגן ובקהילה) מישור הנוסף הוא הקניית הרגלים והטמעת אורח חיים בריא בקרב ילדים החל מהגיל הצעיר כחלק מכישורי החיים שהם רוכשים בביתם ובמסגרת החינוכית (מדיניות של אורח חיים בריא בגן).


מתוך: תכנית מסגרת לגן הילדים גילאי 6-3 הממלכתי והממלכתי דתי, הערבי והדרוזי, האגף לתכניות לימודים והאגף לחינוך קדם יסודי, משרד החינוך התרבות והספורט. ירושלים התשנ"ה

הוראות חוזרי מנכ"ל בתחום הבריאות

מידעונים   

מידעון מספר 1 - קידום בריאות בגן- דוגמאות
מידעון מספר 2 - אורח חיים בריא בגן;  
מידעון מספר 3-"ושמחת בחגיך והיית אך שמח"... חגיגות ושמחות בריאות


ימים מיוחדים 

26.10 -   יום ההליכה העולמי - "כל דקה נחשבת"

בריאות הילדים בגיל הרך, החל מלידתם ובמרוצת הילדות המוקדמת, מושפעת מהסביבה הפיזית והחברתית שבה הם חיים, והיא נמצאת באחריות המבוגרים במשפחתם, המסגרת החינוכית שאליה הם משתייכים והקהילה המספקת שירותי בריאות ורווחה. בריאות טובה היא תנאי חיוני להתפתחותו המיטבית של כל ילד ולהתקדמותו בכל אחד מתחומי ההתפתחות: הקוגניטיבי, הרגשי והחברתי, השפתי והתקשורתי, התחושתי והתנועתי. האגף לחינוך קדם-יסודי ובשיתוף עם הפיקוח על הבריאות הכולל מייחס חשיבות מרבית להובלה של אורח חיים בריא בגן הילדים.


אורח חיים בריא בגן הילדים הוא בסיס ללמידה, והוא משתלב בכל העשייה החינוכית בגן. שילוב תחום הבריאות כחלק מהותי ואינטגרלי מההוויה הגנית יש בכוחו להשפיע על בניית הערכים, העמדות וההתנהגויות של הילדים החל מן הגיל הרך ובהמשך חייהם תוך כיבוד שונות בין-תרבותית. התכנית בגן הילדים תזמן לילדים התנסויות מהנות ובעלות משמעות עבורם לרכישת ידע ותיתן מענה לצורכיהם המשתנים. היא תעודד חקרנות ויצירתיות ותגביר את תחושת המסוגלות והאחריות האישית של כל פרט ושל הקבוצה כולה. השקעה בקידום נושא הבריאות בגן הילדים תתרום לבריאות הילדים, משפחותיהם והקהילה כולה בהווה ובעתיד.


לאוגדן הבריאות
במסגרת הרחבת שירותי בריאות השן לתלמיד לגילאי 3-4 , גם השנה תופעל תכנית צחצוח שיניים בהשגחה בגני טרום טרום חובה. התכנית מופעלת כיום בהצלחה קרב כ 1800 גני טרום חובה ברשויות מקומיות רבות, רובן במצב חברתי כלכלי בנוני נמוך.


התכנית משלבת חינוך לבריאות השן עם צחצוח שיניים יומי בהשגחת הגננות כחלק משגרת היום של הגן . ניסיון עם תכניות דומות בעולם מוכיח כי הקניית הרגלים בריאים באופן מעשי מגיל צעיר מונעת באחוזים גבוהים מאוד את התחלואה בעששת שיניים.


משרד הבריאות מממן את התכנית באופן מלא ואנו רואים בה חשיבות רבה לקידום בריאות הילדים. התכנית תופעל על ידי מרכז השלטון המקומי ("של פרויקטים") ועל ידי רשויות מקומיות, באמצעות צוותים מקצועיים שיגיעו לגנים.


אודות התכנית :

 1. במסגרת התכנית המכילה למידה והקניית הרגלים לשמירה על הבריאות , יצחצחו ילדי הגן את שיניהם כל יום לאחר ארוחת הבוקר באופן מודרך ע " י צוות הגן.
 2. צוות הגן יקבל הדרכה וליווי ע " י צוות בריאות השן לתלמיד בהובלת האגף לבריאות השן במשרד הבריאות והפיקוח של האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך . מדריכה מטעם התכנית, תסייע לגננת ולסייעת בימים הראשונים של התחלת הצחצוח
  בשיניים, על ידי הדרכה לילדים , ליוו והכוונה ומדי חודש עד לסוף שנת הלימודים.
 3. כיתות הגן יצוידו באבזור מתאים כולל הספקה סדירה של משחות ומברשות שיניים.
 4. טרם תחילת התכנית, צוות הגן יעביר מכתבים להורים) שיסופק ע"י צוותה שירות (על מנת ליידעם. הורה שאינו מעוניין כי ילדו ישתתף בצחצוח יודיע על כך לצוות הגן.
 5. באחריות צוות הגן לסמן מברשות באמצעות מדבקות / כיתוב על גבי המברשת ו / או המתקן, עפ"י הדרכת צוותה תכנית במפגש הראשון.
 6. מדי יום, (רצוי אחרי ארוחת הבוקר), יצחצחו הילדים שיניים בגן בהשגחת הגננת והסייעת.
 7. שיטת הצחצוח (רטובה או יבשה) תיקבע על ידי צוות הגן לאחר קבלת הדרכה מצוות התכנית.  ​

לבוש הילדים צריך להיות נוח ומותאם לעונת השנה ומזג האוויר, אופי ומקום הפעילות, מבנה הגוף, נוחיות וטעם האישי. 

עונת השנה ומזג האוויר

כיוון שמזג האוויר, מידות החום והלחות משתנים בעונות השנה, יש להתאים לכך את לבושו של הילד. על ההורים להיות ערים לשינויים
החלים במזג האוויר במהלך היום ולצייד את הילדים בביגוד מתאים.
רוב הגנים ממוזגים כך שויסות הטמפרטורה אפשרי ומותאם לשהייה בגן.

במהלך הקיץ עולה הטמפרטורה ברוב אזורי הארץ אל מעבר ל - ‏30 מעלות צלזיוס בשעות היום, והחום מעיק במשך השהות של הילדים בחצר הגן.

יש להתייחס לעומס החום (מדד המורכב מטמפרטורה וממידת לחות) ולהקפיד על לבוש קליל, לא מסורבל המאפשר שהייה נעימה בחוץ. יש להקפיד ולצייד את הילדים בכיסוי ראש להגנה מפני קרינת השמש.
בימי החורף לבוש הילדים צריך להיות מותאם לטמפרטורה הן בגן המחומם והן לשהות בחצר אם מזג האוויר מאפשר זאת. 

אופי ומקום הפעילות

תכנון הפעילות הלימודית והחברתית בגן מבוסס על עקרונות חינוכיים ודידקטיים ומותאם למבנה הגן, למרחב, לארגונו ולתנאי החצר. לעיתים מחייבת הפעילות ישיבה על ריצפה, זחילה או טיפוס, דבר היכול לגרום לבלאי הבגד. לבוש הילדים צריך להיות מותאם ונוח לכל סוג של פעילות
ולאפשר לילד לפעול ללא מגבלות.  .
 

מבנה הגוף, נוחיות וטעם אישי

הלבוש לגן צריך להלום את מבנה גוף הילד ולא להוות מגבלה עקב היותו צר או לוחץ. רצוי לשתף את הילד בבחירת הבגדים לגן, ולהנחותו כי הבגד צריך להיות מתאים, נוח ובטיחותי. 

בשנת 1997 הכריז ארגון הבריאות העולמי על ההשמנה כמגיפה. ילדי ישראל במקום החמישי במדד השוואתי של נתוני השמנה בעולם וחמישית מהם סובלים מעודף משקל כבר בגיל הגן. הרגלי אכילה לקויים עלולים לגרום למגוון רחב של בעיות רגשיות ובריאותיות כגון: דימוי עצמי נמוך, ילדים מסוגרים יותר, בעלי חוסר ביטחון עצמי, סיבוכים מטבולים, יתר לחץ דם, הפרעות בשומני הדם ונזקי שיניים. ניסינו באמצעות התנסויות חווייתיות של הילדים לסייע לשיפור והטמעה של הרגלי תזונה נבונים ואורח חיים בריא.

מטרות הניסוי

 1. הקניית הרגלי אכילה בריאים והטמעת המימד הבריאותי בתזונה
 2. הנחלת הרגלי אכילה בריאים לפי חמשת עקרונות התזונה הנכונה: מזון בריא; מגוון ומאוזן; במקום ובזמן; בכמות ובמידה; מים לרוויה
 3. מתן כלים לזיהוי מיני מזון על פי מדדים של איכות
 4. טיפוח לקיחת אחריות של הילדים על בחירת המזון ואופן צריכתו.

פירמידת המזון

הניסוי מציג שימושבכלי שנקרא בפירמידה My Pyramid –"הפירמידה שלי – צעדים לבריאות טובה יותר" כי חשוב להתאים באופן אישי את השינויים באורח החיים ובאכילה.
פירמידת המזון הינה המחשה גרפית של קבוצות המזון מהן נבנה תפריט מאוזן מגוון ובריא.
הילדים לומדים לצרוך את מזונם מכל הקבוצות הנכללות בפירמידה: דגנים, שומנים, פירות וירקות, מוצרי חלב, חלבונים וקטניות. פירמידת המזון מהווה בסיס תיאורטי לניסוי. 

מוקדי העבודה בגן

שף בכייף- קבוצת ילדים מתחלפת מכינה ארוחת בוקר לכל הילדים. 
"אני מכין לחברים שלי ארוחה טעימה ומזינה ובטח שגם אני אוכל... (אפילו שאני לא כל כך אוהב עגבנייה)"
מוצלחת בצלחת- קבוצת ילדים בשולחן אוכל מעודדת לטעום ומסייעת להעשיר את מגוון המזונות שצורך כל ילד..  כל ילד מסמן ועוקב אחרי התקדמותו בלוחות: "מוצלח\ת בצלחת" ו"הארוחה המלאה".
 "וואו, תראו כמה דברים חדשים טעמתי..."  
מדען בגן- חמשת החושים פועלים במעבדת הגן כדי להבין ולהכיר את המזון "וואו...כמה שומן יש..." 
המסעדה שלנו- פינת משחק סוציו דרמטי המדמה מסעדה. הילדים מכינים תפריטים וממליצים על מאכלים מזינים וטעימים. "היום כדאי לך לקחת קינואה, גם בריא וגם טעים"  
ערוץ הספורט וחצר כושר- שילוב פעילות גופנית בבוקר בחצר על מסלול ומכשירים. לעיתים גם ההורים מצטרפים...
"אוף אני מזיעה. עכשיו אני אשתה הרבה מים"
החממה- הילדים מגדלים מגוון מיני ירק ואוכלים אותם בארוחת הבוקר.
"אני זוכרת איך שתלתי את הגזר הזה" 
פירמידת המזון (מוקד עבודה)- המחשה אינטראקטיבית בתלת-מימד של פירמידת המזון ללימוד קבוצות המזון. "רגע, פסטה זה דגנים?"


ספר הניסוי המלאהגננת: לימור ליבני, הגן: 'שלהב' הרצלייה,  המפקחת: עדנה צימרמן, היועצת: רונית ויסברג דיאטנית קלינית, מדריכה ארצית לחינוך לבריאות במשרד החינוך​

תכנית חווייתית המתבוננת בתופעות ובתהליכים הקשורים לתחום הבריאות, כפי שהם משתקפים במציאות החיים של הילד, בשגרת הגן ומחוצה לו.  התכנית נשענת על הנחות יסוד שהוגדרו בתכנית המסגרת לגן הילדים מטעם משרד החינוך.


מעבר לתכנית באתר הפיקוח על הבריאות


בחוברת מידע על מחלות מידבקות הנפוצות בגיל הרך, על דרכי העברתן ועל ההידבקות בהן, וכן אמצעים שיש לנקוט כדי למנוע את התפשטותן.

מעבר לקובץ התדריך​


הוכן על ידי: משרד הבריאות, שרותי בריאות הציבור

צוותי גני הילדים מוזמנים להיות שותפים בתכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים הנקראת אֶפְשָׁרִיבָּרִיא שקמה ביוזמה משותפת של משרד הבריאות, משרד החינוך ומשרד התרבות והספורט. התכנית משתפת פעולה עם החוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב שאחראי על התחום של המחקר והשיווק החברתי.
לכל העוסקים בחינוך ילדי הגן תפקיד חשוב בהקניית הרגלי אכילה ופעילות גופנית בגיל הרך המהווים את הבסיס להתנהגות בריאותית בשנים הבאות.

התכנית הלאומית אֶפְשָׁרִיברִיא בחרה לשים דגש על ילדי הגן

בשיתוף עם צוותי גני ילדים והורים מרחבי הארץ התכנית פועלת לקדם:

 • הפצת המלצות יישומיות ורעיונות שבאים מצוותי גני הילדים עצמם לעידוד מגוון פעולות הקשורות לבריאות בגן
 • הפחתת צריכה של ממתקים מעובדים ומשקאות ממותקים תוך הצגת דוגמאות של הצלחה ורעיונות יישומיים בגני ילדים רבים.
 • חגיגת אירועים וטקסים בגן עם כיבוד בריא יותר בכללם, חגים וימי הולדת.
 • הפצת מידע לגבי התמיכה הגורפת של צוותי גן ושל ההורים לכיבוד בריא יותר בחגיגות בגן על סמך העדות של ההורים עצמם, וזאת למרות החששות והאתגרים שונים שעלולים להתעורר (המידע הוא תוצר של ראיונות וסקרים שנערכים על ידי צוות המחקר מאוניברסיטת תל –אביב).

מדוע השם אֶפְשָׁרִיבָּרִיא?

כיום רוב האנשים יודעים שהרגלי אכילה בריאים ושילוב פעילות גופנית בחיי היום יום משפיעים ישירות על הבריאות הפיזית והנפשית, ועל איכות החיים של כולנו. אבל למרות שרבים היו רוצים לאמץ אורח חיים פעיל ולאכול בריא יותר רבים מאיתנו מרגישים שזה קשה, או שזה נמצא מחוץ להישג ידנו. יש שחשים שקשה לשלב אורח חיים פעיל ובריא יותר בסדר היום העמוס, שמאתגר יותר להכין או להשיג מזונות בריאים יותר, או שהסביבה החברתית אינה תומכת בכך. התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים אפְשָׁרִיברִיא, מיועדת לעודד פיתוח של סביבה פיזית וחברתית שתאפשר ותתמוך באורח חיים פעיל ובריא. האסטרטגיה כוללת פיתוח ויישום מדיניות, הפצה והנגשה של מידע בריאותי רלוונטי, תכנון ויישום פעולות במערכת החינוך, בחינוך הלא פורמלי, בקהילה ובמקומות עבודה.

החשיבות של סיפורי הצלחה

אֶפְשָׁרִיבָׁרִיא מיועדת להציג 'סיפורי הצלחה' מרחבי הארץ, ברמה האישית, הארגונית והקהילתית. סיפורי ההצלחה מספקים המלצות יישומיות ודוגמה חיובית.
אנו מזמינים את כל צוותי הגן לשתף את צוות אֶפְשָׁרִיבָּרִיא באתגרים בהם אתם מתמודדים ובסיפורי ההצלחה שלכם. לכל גן וגן בישראל יש את סיפורי הצלחה שלו.

ממתקים וילדים בגיל הרך

אחד היעדים החשובים של אֶפְשָׁרִיבָּרִיא הוא לעודד הרגלי אכילה בריאים יותר בכל האוכלוסייה, ובמיוחד בקרב ילדים קטנים. אוכלוסייה זאת חשובה במיוחד גם מבחינת ההתפתחות הפיזית שלה וגם מבחינת רכישת הרגלים בריאים לשנים הבאות. ילדים כיום חשופים כבר מגיל צעיר מאוד לשפע של ממתקים מעובדים ומשקאות ממותקים ובנוסף הם נחשפים באופן תדיר לפרסומות מסחריות מתוחכמות המקדמות את אותם מוצרים. לכן, אחד האתגרים החשובים לקידום בריאותם של הילדים, הוא רכישת הרגלי אכילה בריאים כבר מהגיל הרך, שכוללים הנאה ממזונות בריאים והימנעות מהרגלים של צריכת ממתקים מעובדים.
לצוותי גני הילדים תפקיד חשוב בקידום אורח חיים בריא יותר. בשגרת היום יום בגן וגם באירועים מיוחדים הילדים יכולים להתכבד וליהנות ממאכלים בריאים.

חגיגות אירועים בריאים יותר בגן

אחד הדברים המשמחים בגן הילדים הוא התכיפות הרבה של חגיגות ואירועים לאורך השנה. בין אם מדובר בחגים או ימי הולדת. לפעמים נדמה שבכל שבוע חוגגים אירוע אחר. לכן חשוב כל כך שדווקא אירועים אלו יהיו בסימן אֶפְשָׁרִיבָּרִיא. במשך השנה שוחחנו עם הורים וצוותי גן והם שיתפו אותנו כיצד הם נוהגים לחגוג ימי הולדת וחגים כמו חג החנוכה, או חג המולד בצורה בריאה יותר. נראה כי על אף שכל פעם חוגגים אירוע אחר, צוותי הגן מתמודדים עם אותן שאלות ואותם אתגרים – כיצד לחגוג וליהנות עם כיבוד בריא יותר, כיצד לשמור על סמלי החגיגה כמו למשל עוגה ביום ההולדת או סופגנייה בחג החנוכה ועדיין לחגוג בצורה בריאה ללא חטיפים וממתקים מעובדים.

לחגוג ימי הולדת בריאים יותר בגן זה אֶפְשָׁרִיבָּרִיא

במסגרת אֶפְשָׁרִיבָּרִיא בחרנו להתחיל את השינוי הבריאותי באירוע שאצל הורים וילדים רבים מתקשר לאכילת שפע ממתקים חגיגת יום ההולדת. מדובר באירוע בעל משמעות סמלית, שרבים מקשרים אותו עם ממתקים. מכאן האתגר להראות שניתן לחגוג גם ימי הולדת עם כיבוד בריא יותר )ולא צריכים לוותר על העוגה(. הכוונה שתפיסה זאת יכולה ל"התרחב" ולכלול אירועים אחרים בהם נהוג לכבד בממתקים, כל שכן שגרה יומית. הנושא של חגיגת ימי הולדת בגן נבחר גם משום שימי ההולדת מתקיימים באופן סדיר בגן, והורים וצוותי גן מתלבטים לגביו –כיצד ניתן לחגוג וליהנות באופן בריא יותר? במה כדאי לכבד את הילדים? האם כדאי לחלק שקיות הפתעה, ואם כן, מה לשים בתוכן?

מה חושבים צוותי הגן וההורים?

כדי לקבל תשובה לשאלות אלו, צוות התכנית לשיווק חברתי שיתופי של החוג לתקשורת, בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב יצא לבדוק מה חושבים הורים וצוותי גן ברחבי הארץ באמצעות ראיונות עם מעל 051 הורים וצוותי גן )בלמעלה מ 01 ישובים( ובסקר אינטרנטי בקרב 0,115 הורים. במחקר עלה שישנה תמיכה גורפת של הורים בהגשת משקאות לא ממותקים )כמו מים( ובחגיגה בריאה יותר של ימי הולדת בגן. הממצאים מראים שגם הורים וגם צוותי גן תומכים בכך למרות שהם מודעים לאתגרים שעומדים בפניהם. חלקם אף מעלים הסתייגויות וחושבים שזה "לא יהיה קל", חלקם חוששים מהתגובות האפשריות של ההורים האחרים.
צוותי הגן שנוהגים כבר לחגוג ימי הולדת בריאים יותר סיפרו שמרבית ההורים דווקא משתפים פעולה, במיוחד כאשר הם מקבלים הנחיות ברורות בתחילת השנה. הורים וצוותי גני ילדים נתנו דוגמאות רבות על ההצלחות והיו הורים שהפכו ל"שגרירים" של הנושא, ומבחינתם, יום הולדת בריא יותר בגן הוא גם סימן לגן טוב יותר.

תעוד סיפור הצלחה בגן פטל ברעננה

 

 

מידע נוסף נעים להכיר-אפשריבריא: התכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים

עמוד הפייסבוק של אֶפְשָׁרִיבָרִיא

למידע נוסף רוני שוורץ דגני מתאמת שיווק חברתי בתחום הגיל הרך 050-8885513​

10 הדיברות לגננת (א)

 1. דיבור צעקני איננו חברתי או נימוסי – והוא גם מזיק למיתרי הקול ומחבל בחינוך הילדים.
 2. השתדלי מאד לדבוק בצורת דיבור חיובית: מעודדת, רכה וללא הרמת הקול.
 3. הימנעי מצעקות רמות כאמצעי לעורר תשומת לב של אחד מחברייך לעבודה. במקום לצעוק ממרחק, נסי לגשת קרוב יותר ולדבר בשקט.
 4. ההערה בסעיף 3 לעיל נכונה עוד יותר לגבי פנייה לילדים עצמם.
 5. לעולם אל תיכנסי לריב מילולי תוך הרמת קול עם חבר/ה לעבודה בנוכחות הילדים.
 6. רוב הילדים נוטים לדבר בקול רם ולעתים קרובות גם בצעקות. העירי (בהתמדה) בנימה חיובית את תשומת ליבם לכך שאין צורך בכך, שהדבר אינו נימוסי/חברתי, אינו בריא ושיש לדבר בשקט.
 7. ראוי לזכור שכאשר מדברים בקול שקט ובנועם – רוב האנשים נוטים להקשיב לך יותר מאשר כשמדברים בקול רם, במהירות ובנרגנות.
 8. גם שירה בהשתתפות הילדים ניתן לבצע בצורה שקטה ונעימה, ללא צעקות רמות. הדבר תלוי בעיקר בך וכן במלווה בכלי הנגינה.
 9. הימנעי מהשמעת מוסיקה בעוצמה גבוהה בשיעורי מוסיקה לגוניהם השונים.
 10. בניגוד למקובל אצל רוב הישראלים, "שמחה" ו"רעש" אינן מילים נרדפות. השתדלי להחדיר זאת לתודעת הילדים.

10 הדיברות לגננת (ב)

 1. הימנעי מעישון (אקטיבי ופסיבי)
 2. התייחסי ברצינות לצרידות מתמשכת (בעיקר מעל גיל 40)
 3. הימנעי מדיבור במקום רועש (הדורש הרמת קול/צעקות)
 4. הקפידי על תרבות דיבור (בנועם, בשקט, ללא צעקות)
 5. quot;רעש" ו"שמחה" אינן מילים נרדפות ("אירועי שמחות")
 6. נסי להנחיל גישה זו גם לילדים (עוד בילדות מוקדמת)
 7. הקפידי על שתיה מרובה, בעיקר בימים חמים (כ-3 ל'/יום)
 8. הימנעי מאכילה בסמוך לשנת הלילה (צרבת)
 9. הקפידי על מזון ומשקה נכונים
 10. כחכוח מתמיד הוא טראומטי למיתרים
מאת: ד"ר משה הראל, מנהל בדימוס, מחלקת א.א.ג., מרכז רפואי וולפסון, חולון