דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

​חינוך לבריאות בגני הילדים

שמירת הבריאות והקפדה על הבטיחות הן תנאים קיומיים הכרחיים לקידום התפתחותו של הילד, לשיפור איכות חייו, לשמירה על רווחתו, לצמצום תחלואה ולמניעתה. החינוך לבריאות ולבטיחות הוא מאבני היסוד של תכנית הלימודים בגן והוא בחזקת גירסא דינקותא, שמתקיימת באדם בכל שנות חייו. שילוב תכנים מן הנושא בפעילויות השוטפות היומיומיות בגן והקניית הרגלים מתאימים לשמירה על הבריאות והבטיחות נעשים תוך הדגשת הגישה המונעת. 

הנחות יסוד

 1. התפתחות נאותה בתחומים השונים מחייבת דאגה לבריאותו הפיסית של הילד, לבריאותו הנפשית והחברתית ולביטחונו.
 2. הקפדה על כללים של שמירה על הבריאות והבטיחות מבטיחה את הקיום של הילד, את תפקודו התקין ואת התפתחותו הנאותה.
 3. חינוך מתאים בנושאי הבריאות והבטיחות מתמקד בהדגשת הגישה המונעת.
 4. פיתוח המודעות של הילד לגורמים סביבתיים וחברתיים מזיקים מקלה עליו את ההישמרות מפניהם.
 5. שמירה על כללי בטיחות ועל כללי זהירות היא חלק בלתי נפרד מאורחות החיים בגן ובחצר.
 6. הקניה של הרגלי תזונה נכונים בגיל הגן משמשת יסוד לשמירה על הרגלים נכונים בעתיד.
 7. שמירה על איכות הסביבה והקפדה על כללי ניקיון והיגיינה משפרות את איכות החיים.
 8. קירובו של הילד לשירותי הבריאות מפחית את החרדות של הילד ומקל עליו לקבל את הטיפול המתאים בעת הצורך.

מטרות

 1. הקניית מידע על הגוף ותפקודו.
 2. טיפוח הרגלים של שמירת בריאות והיגיינה.
 3. הקניה של מידע על מחלות ופגיעות ועל דרכים להימנעות מהן.
 4. הקניית מידע על אמצעי זהירות ובטיחות ועל הדרכים ליישומם.
 5. טיפוח הרגלי תזונה נכונים תוך התייחסות לקשר שבין תזונה נכונה ובריאות.
 6. פיתוח המודעות לסכנה שבאכילת מזונות בלתי מוכרים, בנטילת תרופות בלא השגחת מבוגר ובהכנסת גופים זרים לפה.
 7. פיתוח היכולת להתמודד עם מגבלות ועם מצבי מחלה.
 8. פיתוח מודעות לגורמים סביבתיים וחברתיים המשפיעים על הבריאות.
 9. פיתוח מודעות למצבי סכנה והקניה של דפוסי התנהגות הולמים.
 10. פיתוח המודעות, הרגישות והנכונות לשמירה על איכות הסביבה.
 11. הקניית מידע על שירותי הבריאות בקהילה ופיתוח עמדה חיובית כלפיהם.

מנהלת הגן בשיתוף צוות הגן ומשפחות הילדים יפעלו לקידום הנושא בשני מישורים: האחד - בקבלת אחריות ובמתן דוגמה אישית בדאגה לבריאות הילדים (מדיניות גן מקדם בריאות בגן ובקהילה) מישור הנוסף הוא הקניית הרגלים והטמעת אורח חיים בריא בקרב ילדים החל מהגיל הצעיר כחלק מכישורי החיים שהם רוכשים בביתם ובמסגרת החינוכית (מדיניות של אורח חיים בריא בגן).

מתוך: תכנית מסגרת לגן הילדים גילאי 6-3 הממלכתי והממלכתי דתי, הערבי והדרוזי, האגף לתכניות לימודים והאגף לחינוך קדם יסודי, משרד החינוך התרבות והספורט. ירושלים התשנ"ה

הוראות חוזרי מנכ"ל בתחום הבריאות

מידעונים   

ימים מיוחדים 

26.10 -   יום ההליכה העולמי - "כל דקה נחשבת"