דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent
מטה המינהל

המינהל הפדגוגי אחראי לגיבוש מדיניות להפעלת מוסדות החינוך, בהתאמה לשכבות הגיל, האוכלוסיות והמגזרים השונים במערכת החינוך.סקירת מחקר חודשית

סקירת מחקר חודשית

מסמך תשתית למדיניות בנושא רפורמות ושינויים במערכות חינוך בגילי לידה עד שש: פרק ההמלצות לגבי גילי לידה-שנתיים.

לסקירת המחקר >>

​"ענקיסטית" - פתיחת כנס החינוך הבינלאומי 2022 OECD - סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי, אינה זלצמן

צילום בכנס פתיחת שנה

מטה משרד החינוך בפתיחת שנה"ל תשפ"ג
מתקדמים בחינוך!מחוברים
"מחוברים", מספק הצצה למדיניות הפעלת מוסדות חינוך ולפעילויות השונות הנערכות באגפי המינהל הפדגוגי. כל גיליון יתמקד בנושא ייעודי אשר יוצג מנקודות מבט שונות, כגון: סיפורי מקרה, ראייה עתידית, ראיונות עם מומחים תוך בדיקת הזירות השונות בעולם.