דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent
מטה המינהל

המינהל הפדגוגי אחראי לגיבוש מדיניות להפעלת מוסדות החינוך, בהתאמה לשכבות הגיל, האוכלוסיות והמגזרים השונים במערכת החינוך.סקירת מחקר חודשית

סקירת מחקר חודשית

התפתחות קוגניטיבית של פעוטות-מסמך זה מספק מידע עדכני אודות התפתחות החשיבה של פעוטות שגילם 6 עד 24 חודשים.

לסקירת המחקר >>

מעבר מעונות היום לפיקוח משרד החינוך - החלטה היסטורית, אתגר שהוא זכות
אורנה פז, מנהלת אגף א' לחינוך הגיל הרך

פיתוח מקצועי תשפ"ג

פיתוח מקצועי
מינהל פדגוגי - שנה"ל תשפ"ג

תפיסת זהות תפקיד בעידן של גמישות פדגוגית ניהוליתמחוברים
"מחוברים", מספק הצצה למדיניות הפעלת מוסדות חינוך ולפעילויות השונות הנערכות באגפי המינהל הפדגוגי. כל גיליון יתמקד בנושא ייעודי אשר יוצג מנקודות מבט שונות, כגון: סיפורי מקרה, ראייה עתידית, ראיונות עם מומחים תוך בדיקת הזירות השונות בעולם.