דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

תכניות משותפות למחוננים ולמצטיינים

​​היעד המרכזי בפיתוח המסגרות ותכניות הלימודים הייחודיות למחוננים ולמצטיינים הוא לאפשר לתלמידים אלה ליהנות ממערכת חינוך המכירה בצורכיהם המיוחדים (האינטלקטואליים והרגשיים) ומאפשרת להם לממש את הפוטנציאל האישי שלהם ואת הפוטנציאל שלהם לתרום לחברה ולהיות "אליטה משרתת".

תכניות למצטיינים ומחוננים פועלות בתוך בתי הספר, במרכזי מחוננים ומרכזי מצוינות יישוביים, וכן כתכניות עצמאיות בשיתוף פעולה עם האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך.

התכניות הייחודיות על פי גיל

מצטיינים במרכזי מחוננים

​תכנית לתלמידים מצטיינים הפועלת בתוך מרכזי המחוננים יום בשבוע לאחר שעות הלימודים. במסגרת התכנית לומדים התלמידים שני קורסים מתחומי ידע שונים אשר אינם כלולים בתוכנית הלימודים הרגילה.

 

​תכנית לטיפוח התלמידים המצטיינים בבית הספר ולקידום תרבות של מצוינות בית ספרית. במסגרת התוכנית לומדים התלמידים קורסים מתחומי דעת שונים אשר נכתבו על ידי מורי בתי הספר ומועברים על ידם.

 

​תכנית לתלמידים מצטיינים בחטיבות העליונות, בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים, המסוגלים להתמודד עם חומר לימוד אקדמי. הקורסים מזכים את התלמידים בציון בתעודת הבגרות ובאקרדיטציה אקדמית.

 

​תכניות ארציות בשיתוף המרכז הישראלי למצוינות בחינוך. "מצוינות 2000" להעשרה בתחומי המדעים והחשיבה המתמטית, "על מה דע" לטיפוח יכולתם של כלל התלמידים במדעים, בטכנולוגיה ובמתמטיקה.

 

​תכנית ארצית לפיתוח מיומנויות למידה וחשיבה בנושאים שונים במסגרת קורסים קבוצתיים המאפשרת לילדים מוכשרים מרקע כלכלי–חברתי חלש לממש את הפוטנציאל שלהם למצוינות ולהשתלב בחברה ובמדינה.

 

​​תכנית לימודים אקדמיים ארבע שנתית שמתחילה בכיתה ט' לתלמידות ולתלמידים מצטיינים בעלי יכולת לימודית גבוהה במיוחד עם נטייה ריאלית למדעים ומתמטיקה, חשיבה יצירתית ומוטיבציה לעבודה מחקרית.

 

תכנית בשיתוף תכנית תלפיות של משרד הביטחון להעצמת הניסיון של תכנית תלפיות בחינוך ובהכשרת אוכלוסיות מצטיינים בתחומי המדעים והטכנולוגיה להגשמה עצמית מרבית למען העם, המדינה והחברה.

 

​​תכנית של הפקולטה לפיזיקה בטכניון, במסגרתה לומדים תלמידי חט"ב מדעים באמצעות התנסות מעשית במעבדות. למידה זו אינטואיטיבית ומביאה את התלמידים להבנה עמוקה וטובה יותר מלמידה בכתה.

 

​​מרכזי למידה יישוביים או אזוריים המתמחים בתחומי דעת ייחודיים ובטיפוח תלמידים מצטיינים באמנויות, בכתיבה היוצרת ובאקולוגיה. האגף מעניק למרכזים אלה הדרכה פדגוגית ותמיכה תקציבית.

מגמת-על אזורית המיועדת לתלמידי תיכון מצטיינים במדעי הרוח. התכנית מקנה 5 יחידות בגרות ו- 6 נ"ז אקדמיות במסגרת שיתוף פעולה עם האוניברסיטה הפתוחה​.