דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent
חוק חינוך מיוחד
חוק חינוך חינם לילדים חולים
חוק שיוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות
חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות
יישום מערך ההזנה במסגרות החינוך המיוחד
שנת לימודים גמישה
הארכת שנת הלימודים וחופשות
גורמים שאבחנתם קבילה
תכנית לימודים נוספת בחינוך המיוחד