דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

אגף ספרי לימוד וחומרי למידה

האגף לספרי לימוד מופקד על אישור ספרים וחומרי למידה על כל הנלווים אליהם (כגון חומרי עזר וערכות נספחות לשימוש התלמיד) לכלל מוסדות החינוך בארץ. 
כתוצאה מכך האגף הוא האחראי להכנת רשימה שנתית של הספרים וחומרי הלימוד המאושרים מדי שנה ולהפצתה באמצעות חוזר המנכ"ל. האגף עוקב אחר אורך חיי כל ספר וחומר למידה מאושר, בהתאמה לתאריך האישור ולעדכונים בתכניות הלימוד הנוגעות אליו.
האגף הוא הגוף המתווך בין משרד החינוך לגופים המפתחים ספרים וחומרי למידה, הן במשרד עצמו והן מחוצה לו, ומייעץ להם בכל הקשור לפיתוח ספרים וחומרי למידה, ולדיוק המקצועי הנדרש מהם כדי להשיג אישור לשימוש בספרים ובחומרי למידה במוסדות החינוך.
האגף פועל בשיתוף פעולה עם גורמים רבים במשרד ומחוצה לו כדי שבידי התלמידים והמורים יהיו תמיד ספרים וחומרי למידה מעודכנים.
כמו כן האגף דואג לשמירת החוק בכל הקשור לעלויות הספרים וחומרי הלמידה ולמפרט הטכני שלהם.
האגף גם פועל לקידום השימוש בטכנולוגיות מתקדמות בתהליך הלמידה ומעודד פיתוח ספרי לימוד בתצורה של מדיה דיגיטלית.​

אגף ספרי לימוד אמון על בחינת כלל חמרי הלמידה וספרי הלימוד במוסדות החינוך בישראל כדי לאפשר לכל תלמיד ולכל מורה לעשות שימוש בחמרי למידה המתאימים לכל תלמיד ותלמיד, המבוססים על מידע נכון ומעודכן ומאפשרים שימוש בשיטות הוראה מגוונות.

כך, תהליך ההוראה והלמידה הופך למשמעותי, מפתח מיומנויות חשיבה עצמית המושתתת על ידע עמוק ותובנה ומאפשר לתלמידים לעצב את עולמם בהווה ובעתיד.

מתך כלל חמרי הלמידה וספרי הלימוד הרואים אור מידי שנה, ואשר מתאימים לעקרונות ולאמות המידה שקבע משרד החינוך, ואשר מפורטים בשקיפות בחוזר מנכ"ל ומאושרים באמצעות האגף, בוחרים מנהלי המוסדות החינוכיים וצוותי החינוך את אלה המתאימים לתלמידיהם.

תפקידנו הוא להעמיד לרשותם את מיטב החמרים שיאפשרו להפוך את תהליך ההוראה והלמידה לחוויתי ואפקטיבי.

יחד עם שותפינו לעשייה, הן במשרד החינוך במטה ובמחוזות, הן במשרדי ממשלה נוספים וברשויות, ובשיתוף כל הורה וכל אזרח שיש לו נגיעה לנושא נפעל לקיומה של תשתית מתאימה של חמרי למידה וספרי לימוד ברמה נאותה למען תלמידינו – אזרחי המחר.​

חדשות והודעות

ספרי לימוד מאושרים

חגית הרשטיג, מנהלת אגף ספרי לימוד וחומרי למידה

כתובת דוא"לhagither@education.gov.il

טלפון: 073-3931280

כתובת: משרד החינוך, דבורה הנביאה 2, ירושלים