דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

האגף לאישור ספרים וחומרי למידה

תמחור ספרים מודפסים ודיגיטליים

תמחור ספרים מודפסים

מודל מעודכן לקביעת מחיר מרבי של ספרי לימוד, בעקבות ביצוע שני תיקונים של "טעויות סופר" שנפלו במודל שפורסם באייר התשע"ו, מאי 2016. 

סימולטור לתמחור ספרי לימוד

טופס תמחור ספרי לימוד

תמחור ספרים דיגיטליים

קביעת מחיר מרבי של ספרי לימוד דיגיטאליים (מתוך: "מודל לקביעת מחיר מרבי של ספרי לימוד, אייר תשע"ו, מאי 2016" המפורסם באתר זה)

החל משנת הלימודים תשע"ז, תבוטל התקינה הקודמת של הספרים הדיגיטליים ותקבע תקינה חדשה. הספרים השונים זה מזה יוגדרו מעתה באמצעות 2 תקנים חדשים – תקן לרמה בסיסית ותקן לרמה מתקדמת.
מחירים של ספרי לימוד דיגיטאליים יחושבו כאחוז ממחיר הספר המודפס עליו הם מבוססים בהתאם לשתי אפשרויות המכירה:

  1. ספר דיגיטאלי הנמכר במצורף לספר מודפס בעסקת חבילה.
  2. ספר דיגיטאלי הנמכר לבד.

להלן פירוט המחירים המירביים לספרי לימוד דיגיטאליים בהתאם לתקן ולאופן המכירה. 

 

** הפלטפורמה עליה מופעל הספר תהיה כחלק מעלות הספר.
*** התמחור מתייחס לספרי לימוד עם רישיון שימוש לשנה אחת, למעט במקרים שמשרד החינוך יגדיר מראש כי הספר נדרש לתקופת לימוד ארוכה יותר; בהתאם לכך, יינתן הרישיון לתקופה הנדרשת.