דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

האגף לאישור ספרים וחומרי למידה

הודעות ועדכונים

שנת 2022

 • 12.6.22 - פורסמה טיוטה של הרשימה המעודכנת של ספרי לימוד מאושרים לדוברי עברית ולדוברי ערבית לשנה"ל התשפ"ג, מחירי הספרים יעודכנו לאחר החלטת ועדת המחירים
 • 10.5.22 - פורסמה רשימה מעודכנת של ספרי לימוד מאושרים לדוברי עברית ולדוברי ערבית לשנה"ל התשפ"ג, ללא מחירים עד קבלת החלטה של ועדת המחירים

שנת 2021

שנת 2020

 • 16.12.15 - התר עבודה נוספת לעובדי הוראה
  חוזר זה מפרט את הנהלים וההנחיות לקבלת היתר לעבודה נוספת של עובדי הוראה שהם עובדי מדינה.
 • 15.11.15 - לאור אי ההבנות שהיו ברצוננו להפנות את תשומת לבכם לעובדה כי :
  חומרי הלמידה אינם מתחלקים על פי המבחנים הפנימיים והחיצוניים (30% ו-70%) ,
  אלא נשארים ברמה של 100% ואמורים להכיל/להתייחס לכל תכנית הלימודים באותו תחום הדעת.
  כל המציע לבנות חומרי לימוד אשר יהיו מבוססים על חומרים חלקיים אינו מקיים את מדיניות המשרד.
 • 11.11.15 - התקבלה החלטה של חברי ועדת המחירים המשותפת למשרד החינוך ולמשרד האוצר, הפועלת מכוח חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו- 1996 כי בשנה"ל תשע"ו מחירו המרבי של ספר לימוד דיגיטלי, שנמכר ללא שמצורף לו ספר לימוד מודפס, יהיה 54% מהמחיר המרבי של ספר לימוד מודפס המקביל לו. בכוונת משרד החינוך לפעול לשינוי צו הפיקוח על המחירים בהתאם להחלטה זו. 
 • 10.9.15 - שימוע לעדכון מודל מחירים
 • 15.7.15 - הצווים נחתמו על ידי השרים:
  צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מירבי לספר לימוד מאושר) (מס'2) התשע"ה - 2015
  צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מירבי לספר לימוד מאושר) (ספרים לדוברי השפה הערבית) (מס'2) התשע"ה- 2015 
 • 27.5.15 - הודעות חשובות לגבי ספרי לימוד במקצוע ספרות
  אסופה / מקבץ יצירות ספרות
  ספרי לימוד במקצוע ספרות בחטיבת הביניים