דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

האגף לאישור ספרים וחומרי למידה

תהליכי אישור והערכה לספרים וחומרי למידה

נהלי הערכת ספרים וחומרי למידה במדיה הדיגיטלית

מצורפים בזאת כיוונים וכוונות אשר משמשים אותנו לתהליכי הערכה של חומרי וספרי הלימוד במדיה הדיגיטלית.
הקובץ המצורף הינו גרסה ראשונית שהוכנה על בסיס הניסיון והידע שנצברו בשנה האחרונה באגף לאישור ספרים וחומרי למידה.
רבים וטובים לקחו חלק בתהליך הכנת חומרים אלה, נציגי המזכירות הפדגוגית, המנהל למדע וטכנולוגיה, נציגים מהמנהל הפדגוגי ועוד רבים וטובים אחרים.
הדגשנו כי מדובר בגרסה ראשונית היות ולכולנו ידוע וברור כי הנושא עדיין רחוק מבשלות וידיעה מלאה, ובוודאי שלא כל מה שמוצע בקובץ זה רלבנטי לכל תחומי הדעת או לכל חומרי הלמידה.
נשמח לקבל מכם הארות, הערות וכל תגובה אחרת.
ושוב תודה מקרב לב לכל השותפים העושים במלאכה.

מעריכי חומרי למידה

הערכת חומרי הלמידה נעשית על ידי גורמים מקצועיים – מעריכים שתפקידם לבחון ולבדוק את איכות חומרי הלמידה ואת התאמתם לתכניות הלימודים. המעריכים פועלים בהתאם לתחום האחריות שהוגדר עבורם: מעריכים מדעיים, מעריכים פדגוגיים או מעריכים טכנולוגיים.

המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך מבקשת להקים רשימת מעריכי ספרי לימוד וחומרי למידה מודפסים ודיגיטליים בכל תחומי הדעת.

בכדי להרחיב את רשימת המעריכים, מפרסם האגף "קול קורא" המזמין את העומדים בתנאי הסף להירשם למאגר ולהציע את מועמדותם לשמש כמעריכי ספרי וחומרי לימוד. הנרשמים ייבחנו על ידי ועדה שתוקם לצורך זה במסגרת מכרז מעריכי ספרי לימוד וחומרי למידה.

הקדמה לקול קורא למעריכי חומרי למידה
ריכוז הנחיות למעריכי ספרים בתקן מתקדם וחומרי לימוד דיגיטליים

תבחינים לכתיבת ספרי לימוד בחינוך הלשוני לבית הספר היסודי

קריטריונים לכתיבת והערכת ספרי וחומרי לימוד בערבית

משרד החינוך שמח להציג בפניכם את הקריטריונים לכתיבת והערכת ספרי וחומרי לימוד, כפי שהוכנו על ידי ועדה מקצועית שכללה צוות ממשרד החינוך ואנשי אקדמיה מתחום השפה והלשון הערבית.

הכותבים והגופים המפתחים מחויבים לפעול בהתאם לקריטריונים המצורפים, במטרה להפיק ספרים איכותיים בשפה תקנית ומותאמת לתחומי הדעת השונים עבור תלמידינו.

מידע נוסף ודוגמאות ניתן למצוא באתר המפמ"רית לשפה ולשון ערבית.

כל הערה או הארה ניתן לשלוח לאגף לאישור ספרים וחומרי למידה במשרד החינוך.
 
הקריטריונים בשפה הערבית
מצגת המדגימה את הקריטריונים