דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

האגף לאישור ספרים וחומרי למידה

תהליכי אישור והערכה לספרים וחומרי למידה

נהלי הערכת ספרים וחומרי למידה במדיה הדיגיטלית

מצורפים בזאת כיוונים וכוונות אשר משמשים אותנו לתהליכי הערכה של חומרי וספרי הלימוד במדיה הדיגיטלית.
רבים וטובים לקחו חלק בתהליך הכנת חומרים אלה, נציגי המזכירות הפדגוגית, המנהל למדע וטכנולוגיה, נציגים מהמנהל הפדגוגי ועוד רבים וטובים אחרים.
נשמח לקבל מכם הארות, הערות וכל תגובה אחרת.
ושוב תודה מקרב לב לכל השותפים העושים במלאכה.

שלבים בתהליך ההערכה של חומרי למידה:

 • התחלת תהליך: קבלת טופס בקשה לאישור ספר לימוד או יחידת תוכן דיגיטליים, וקובץ אקסל הכולל פירוט התכנים ופרטי התוכן בחומר הלימוד הדיגיטלי.
 • בדיקת עמידה בתנאי הסף להגשת חומרים: אישורי העורכים בחתימתם בהיבטים לשוניים, מדעיים, פדגוגיים ומגדריים.
 • בדיקת תקינות המידע:
 • חומר הלימוד הדיגיטלי מועבר לרכז/ת תחום הדעת, ולאחר מכן להערכה:
  • התאמת התכנים לתוכנית הלימודים,
  • התאמה לשכבת הגיל
  • תקינות החומר הלימודי בהיבטים לשוניים, מדעיים, פדגוגיים ומגדרים.
 • ההערכה:
 • המעריך מחזיר דוח הערכה מפורט לחומר שנבדק. הדוח מועבר למפתחים לביצוע תיקונים – במידה ונדרשים.
 • המלצת מפמ"ר:
 • המעריך (לאחר בדיקת ביצוע התיקונים, אם נדרשו) מעביר המלצתו להמשך טיפול למפמ"ר של תחום הדעת לאישורו.

תהליך ההערכה של חומר למידה ואישורו – לוח זמנים

ימי העבודה (ללא שבתות חגים וחופשות)

השלבהאגף לאישור ספרים וחומרי למידה, מעריכים ומנהל תחום הדעתהמפתחים
תחילת תהליך האישור10-1 
תהליך ההערכהסבב ראשון60-2530-20
סבב שני50-1530-10
סבב שלישי40-530-10
סיום תהליך האישור40-5 
סך הכול200-5190-40
290-91

מעריכי חומרי למידה

הערכת חומרי הלמידה נעשית על ידי גורמים מקצועיים – מעריכים שתפקידם לבחון ולבדוק את איכות חומרי הלמידה ואת התאמתם לתכניות הלימודים. המעריכים פועלים בהתאם לתחום האחריות שהוגדר עבורם: מעריכים מדעיים, מעריכים פדגוגיים או מעריכים טכנולוגיים.

המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך מבקשת להקים רשימת מעריכי ספרי לימוד וחומרי למידה מודפסים ודיגיטליים בכל תחומי הדעת.

בכדי להרחיב את רשימת המעריכים, מפרסם האגף "קול קורא" המזמין את העומדים בתנאי הסף להירשם למאגר ולהציע את מועמדותם לשמש כמעריכי ספרי וחומרי לימוד. הנרשמים ייבחנו על ידי ועדה שתוקם לצורך זה במסגרת מכרז מעריכי ספרי לימוד וחומרי למידה.

תקציר קול קורא למעריכי חומרי למידה

חוזה למעריכי ספרים וחומרי למידה

הנחיות למעריכי חומרי למידה מודפסים

ריכוז הנחיות למעריכי ספרים בתקן מתקדם וחומרי לימוד דיגיטליים

קריטריונים לכתיבת והערכת ספרי וחומרי לימוד בערבית

משרד החינוך שמח להציג בפניכם את הקריטריונים לכתיבת והערכת ספרי וחומרי לימוד, כפי שהוכנו על ידי ועדה מקצועית שכללה צוות ממשרד החינוך ואנשי אקדמיה מתחום השפה והלשון הערבית.

הכותבים והגופים המפתחים מחויבים לפעול בהתאם לקריטריונים המצורפים, במטרה להפיק ספרים איכותיים בשפה תקנית ומותאמת לתחומי הדעת השונים עבור תלמידינו.

מידע נוסף ודוגמאות ניתן למצוא באתר המפמ"רית לשפה ולשון ערבית.

כל הערה או הארה ניתן לשלוח לאגף לאישור ספרים וחומרי למידה במשרד החינוך.
 
הקריטריונים בשפה הערבית
מצגת המדגימה את הקריטריונים