דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

אגף ספרי לימוד וחומרי למידה

מעריכי חומרי למידה

הערכת חומרי הלמידה נעשית על ידי גורמים מקצועיים – מעריכים שתפקידם לבחון ולבדוק את איכות חומרי הלמידה ואת התאמתם לתכניות הלימודים. המעריכים פועלים בהתאם לתחום האחריות שהוגדר עבורם: מעריכים מדעיים, מעריכים פדגוגיים או מעריכים טכנולוגיים.

המזכירות הפדגוגית מבקשת להקים רשימת מעריכי ספרי לימוד וחומרי למידה מודפסים ודיגיטליים בכל תחומי הדעת. אגף ספרי לימוד אמון על בחינת כלל חומרי הלמידה וספרי הלימוד במוסדות החינוך בישראל כדי לאפשר שימוש בחומרי למידה המתאימים לכל מורה ותלמיד. 

האישור לספרי לימוד וחומרי למידה ניתנים רק לספרים שעברו הערכה מקצועית. לצורך כך נדרש המשרד לקבל שירותים של מעריכי ספרי לימוד. בכדי להרחיב את רשימת המעריכים, מפרסם האגף קול קורא זה המזמין מורים העומדים בתנאי סף להירשם למאגר ולהציע את מועמדותם לשמש כמעריכי ספרי לימוד וחומרי למידה.

הנרשמים ייבחנו על ידי ועדה שתוקם לצורך זה במסגרת מכרז מעריכי ספרי לימוד וחומרי למידה. אפשר להירשם להערכת הספרים והחומרים בכל תחומי הדעת לכיתות א' – יב'.

דרישות סף למעריכי ספרי לימוד וחומרי למידה

 • בעלי תעודת הוראה או רישיון הוראה או תואר אקדמי במקצוע שבו הם מבקשים להעריך.
 • הוראת המקצוע ב- 5 השנים אחרונות או עד 5 שנים בפנסיה.
 • בעלי אישור השתלמויות מהמפקח המרכז (מפמ"ר) בתחום הדעת המבוקש.
 • ידע בישומי מחשב בסיסיים (WORD)

הליך ההרשמה

היכנסו לטופס הרישום המקוון למעריכי ספרי לימודי וחומרי למידה ומלאו את הפרטים.
ל
טופס המקוון יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • קורות חיים או אישור העסקה או תעודות המעידות על השכלתכם.
 • תעודת הוראה או רישיון הוראה או תואר ראשון או תואר שני או הסבה.
 • אישור על השתתפות בהשתלמויות בתחום הדעת להערכה.
משרד החינוך שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף בקשה שלא תמולא כנדרש.
לשאלות נוספות בנושא תהליך הערכה ניתן לפנות לגב' חגית הרשטיג, מנהלת אגף ספרי לימוד וחומרי למידה.

הערות

 • הפנייה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 • האגף אינו מתחייב לקבל את כל המועמדים, גם אם הם עומדים בכל התנאים, אלא רק על פי צרכי המערכת.
 • האגף יערוך ביקורת איכות על הערכת הספרים ולאור תוצאותיה עשוי להפסיק אולהמשיך את התקשורת עם המעריך.
 • קול קורא זה יהיה פתוח להרשמה מעת לעת לפי תאריכים. המשרד יבחן את ההצעות ויאשר או ידחה אותן מזמן לזמן בהתאם לצרכיו. 

להרחבה

"קול קורא" המזמין את העומדים בתנאי הסף לשמש כמעריכי ספרי וחומרי למידה.

ריכוז הנחיות למעריכי ספרים בתקן מתקדם וחומרי לימוד דיגיטליים.