דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

האגף לאישור ספרים וחומרי למידה

טפסים, מחוונים וסימולטור

בקשה לפתיחת תהליך אישור חומרים מודפסים - להתחלת תהליך בדיקה של ספרי לימוד, יש למלא את הטופס המצורף הכולל הצהרה משפטית, תיאור חומר הלמידה ומידע על צוות הכתיבה. לנספחים בהם מפורטים שמות הכותבים והעורכים יש לצרף את חתימתם. הבקשה לתמחור חומר הלמידה תישלח לקראת אישורו הסופי.

 

בקשה לפתיחת תהליך אישור חומרים דיגיטליים - אישור חומרים דיגיטליים מותנה באישור טכנולוגי ופדגוגי. לקבלת אישור פדגוגי יש למלא את טופס הבקשה הכולל הצהרה משפטית, תיאור חומר הלמידה ומידע על צוות הכתיבה. בנוסף, נא לצרף קובץ אקסל ובו פירוט פריטי התוכן.

 

טופס בקשה לחידוש תוקף אישור מוצר דיגיטלי - לקראת תום מועד תקופת האישור של המוצר הדיגיטלי (ספר דיגיטלי, סביבת תוכן, סביבות למידה) יש למלא בקשה לחידוש האישור, ולפרט בה את השינויים הטכנולוגיים והפדגוגיים, במידה ובוצעו. לטופס יש לצרף פירוט פריטי התוכן שהוספו או הוסרו וכן את שמות הכותבים והעורכים בצירוף חתימתם. 

 

מחוון הערכה לספר מודפס, ספרי דיגיטלי בתקן בסיסי ולמדריך למורה (ולספר דיגיטלי בתקן בסיסי שאין לו מודפס) – מחוון שעל פיו מוערכים הספרים המוגשים לאישור האגף לאישור ספרי לימוד וחומרי למידה. המחוון כולל פרמטרים שונים ולהם רמות שונות. 

 

מחוון להערכת ספר דיגיטלי בתקן מתקדם – מחוון הכולל פרמטרים המתייחסים להיבטים המדעיים, פדגוגיים, מגדריים, וכדומה תוך מתן ציון יחסי לרמות השונות. 

 

מחוון להערכת סביבת תוכן מתוקשבת – סביבת תוכן כוללת יחידות תוכן (כל פריטי התוכן של תחום דעת לשכבת גיל). הערכת יחידת התוכן מתבצעת על פי המחוון בהתאם לתחום הדעת.

 

מחוון להערכת שיוויון בין המינים -  ההיבטים בהערכת שיוויון בין המינים הם היבט תוכנית, היבט דידקטי, היבט לשוני והיבט גרפי.

 

סימולטור לתמחור ספרי לימוד – סימולטור הוא סרגל הכולל אפשרות להכנסת מאפיינים של ספר (צבעים, גרפיקה, מאפייני נייר, גדלים וכו'). לאחר הכנסת הנתונים ניתן לקבל הערכה מיידית לצורך אומדן מחיר הספר.

 

טופס תמחור ספרי לימוד – טופס שמפתחי הספרים מתבקשים למלא על מנת שניתן יהיה להעביר לכלכלן לצורך תמחור סופי. הטופס כולל את המידע שהוכנס לסימולטור ופרמטרים נוספים לקבלת תמחור סופי לספר.