דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

אגף מורשת - מורשת ודת איסלאם

​אודות

מקצוע לימודי "מורשת ודת האסלאם" נחשב בבתי הספר הערביים כאחד המקצועות העיקריים אשר מפתח את אישיות התלמיד ומכין אותו לחיות חיים של כבוד מבוססים על סובלנות, שיתופיות והסתגלות למהלך העניינים במאה ה -21. התכנים הלימודיים (הטקסטים) והיסודות הדתיים הם קבועים ואינם משתנים. אבל אין זה מונע בעדנו מלהגיש את החומר לתלמידים בשיטות חדישות המתאימות יותר לרוח התקופה ולוקחת בחשבון את התמורות המתחוללות בה.

המקצוע נלמד בהיקף של 2 שעות חובה בכיתות ב - ט  ןבהיקף של יחידת לימוד חובה אחת בחטיבה העליונה.

תכנית הלימודים החדשה מאפשרת:

 • ההתמקדות בפיתוח אסטרטגיות חשיבה גבוהות אצל התלמידים.
 • שימוש במאגרי המידע השונים כגון מקורות שונים, אתרי אינטרנט וכדו', תוך התאמת חומרי הלמידה ללמידה המשמעותית ולהתפתחות הטכנולוגית בתחומי החיים השונים.
 • גמישות בתכנית הלימודים ומתן מרווח פעולה למורה כדי שיפגין יצירתיות ומחשבה על מנת שיהיה שותף אפקטיבי בעבודה ובנתינה.
 • קיבוץ תכניות הלימודים של שלבי החינוך השונים (החינוך היסודי, חטיבת הביניים והחטיבה העליונה) לתכנית לימודים אחת, שבה יוגשו התכנים הלימודיים באופן ספירלי-מצטבר, כך שבל שנה יתרחב מעגל הידע ויתווסף  ידע חדש אל הידע הקיים כבר.  
 • הגשת תלמידי החטיבה העליונה לבחינות הבגרות במקצוע לימודי דת האסלאם ברמת יחידת לימוד אחת לפחות.
  הבחינה היא חובה ומהווה תנאי לזכאות לתעודת הבגרות. 

מאחר ויש בכפר אלע'ג'ר קהילה עלאווית שהיא חלק מהעדה המוסלמית בארץ עם ייחודיות  תרבותית-דתית, נוספה לתכנית הלימודים יחידת לימוד פנימית, במטרה להוסיף מספר הגדרות ותכנים שמחובת האדם העלאווי להכיר וללמוד. היחידה מתמקדת בערכים ובאינפורמציה מההיסטוריה העלואוית, בתכנים ובחגים המיוחדים להבנת המורשת העלאווית, כך שהתלמיד העאלווי יכיר את ההיסטוריה והאמונות של עדתו ואת מהות האדם העלאווי, מנהגיו ומסורתו, באמצעות יסודות ותכנים חינוכיים. יחידה פנימית זו נכתבה כנספח לתכנית הכללית.

לתכנית הלימודים המעודכנת

לחוזר מפמ"ר לשנת  הלימודים תשפ"א

למידע אודות בחינות הבגרות ועבודות גמר


הודעות ועדכונים

ארכיון פרסומים

עדכון מיוחד 4/2020

בשל מצב החירום, השנה לא יתקיים מבחן בגרות חיצוני, והציון הסופי יהיה מבוסס על הערכה פנימית של בתי הספר.

שגרת הלמידה המשמעותית תמשך בשבועות הקרובים באמצעים דיגיטליים ובהתאם להנחיות משרד החינוך.

הציון הפנימי יהיה מבוסס על המרכיבים הבאים:

 1. ציון של שנה ראשונה ללימודי המקצוע (שכבת י' או י"א)
 2. ציון מחצית ראשונה תש"ף
 3. ציוני מבחנים, אם התקיימו, אחרי סיום מחצית ראשונה תש"ף
 4. מבחן בית ספרי - דוגמה למבחן בית ספרי תעלה כאן בשבוע הקרוב.
 5. במקרים חריגים, ניתן לקיים חלופות הערכה משמעותיות במקום מבחן,  לאחר קבלת אישור של מפמ"ר המקצוע, שייח מחמוד עומרי 

בחינות הבגרות

תלמידי החטיבה העליונה ניגשים לבחינות הבגרות במקצוע לימודי דת אסלאם ומורשת בהיקף של לפחות יחידת חובה אחת.

תלמידי כתה י"א נבחנים בבחינות בגרות חיצוניות על פי המתכונת החדשה, שמשמעותה:

בחינות על כ-  70%  מחומר הלימוד באירוע בחינה אחד

הערכה חלופית על כ-30% מהחומר.

פעולות אלו נעשו כדי לפנות זמן להוראה וללמידה בדרך מעמיקה ומשמעותית.

היחס בין שתי התכניות הוא:

תלמידים בני העדה העלאווית הלומדים את יחידת הלימוד על העדה בתכנית הלימודים, ייבחנו במבחן פנימי (מבחן מפמ"ר). משקל המבחן 100%. 

תלמידים מוסלמים שלומדים בבתי ספר שאינם מוסלמים יכולים לבחור ללמוד תכנית לימודים חלופית הכוללת את יחידת החובה, בצירוף יחידה שנייה להרחבה.

הרחבה בתחום הדעת

בנוסף, אנו מעודדים בחירה ללמד וללמוד את המקצוע במסגרת מורחבת, בהיקף של חמש יחידות לימוד (ארבע יחידות לימוד נוספות על יחידת החובה), כאחת הבחירות במקצועות המורחבים, וזאת, כדי לשמור על מקומו ומעמדו של המקצוע כאחד המקצועות המובילים להפנמת ערכים בבתי הספר.

תכנית הלימודים ליחידות ההרחבה

 

מבנה בחינה ובחירה

 

התאמות ללקויי למידה

תלמידים שנמצאו זכאים לקבוצת התאמות מרמה 3 לאחר שעברו אבחון פסיכודידקטי וקיבלו את אישור וועדת התאמות מחוזית, ייגשו למבחן מותאם.
המבחן המותאם במורשת ודת אסלאם החל ממועד חורף תשע"ח , יכלול את כל חומר הלמידה בבחינת הבגרות, אך יאפשר בחירה מגוונת, ודרישה למענה למספר מופחת של מטלות:

מידע נוסף אודות בחינות הבגרות ניתן למצוא ב חוזר מפמ"ר

כתיבת עבודות גמר

להודיע לכם שהתלמידים יכולים להגיש עבודת גמר בתחום הדעת מורשת ודת איסלאם.

עבודות הגמר הנה משימה לימודית, המאפשרת לתלמידים בכתה י' או י"א לבחור בהכנתה, במסגרת משימות הסיום הנכללות בתעודת הבגרות. תהליך הכנת עבודת הגמר מתחיל בכתה י' או י"א, ומסתיים בסיום מחצית א' של כתה י"ב.

תלמידים הבוחרים להתחיל בכתיבת עבודת גמר החל מכתה י', יוכלו לכתוב הצעת מחקר בכתה י', ולהגיש את עבודת הגמר בכתה י"א. אלו שיתחילו בכתיבת עבודת גמר בכתה י"א, יוכלו לסיימה בכתה י"ב.

נשמח לעמוד לרשותכם בהדרכה, עצה והסבר בכל הכרוך בנושא.

סמל עבודת הגמר בתחום הדעת  מורשת ודת אסלאם הוא 047589.

באתר לחינוך על יסודי בנושא הפיקוח על עבודות הגמר תוכלו למצוא פרטים נוספים בנושא וגם את הכללים והדרישות המקצועיות העומדים ביסוד הכנתה של עבודת הגמר.

למידע נוסף על כתיבת עבודות גמר