דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

אגף א' תחומי בחירה, תחומים בינתחומיים ותוכניות ייחודיות


​דבר מנהל האגף

אגף מורשת אחראי על מקצועות היהדות, הנצרות, האיסלם והמורשת הדרוזית במערכת החינוך היסודית והעל יסודית. המקצועות באגף מורשת הם: תנ"ך (ממלכתי ומללכתי דתי), מחשבת ישראל (ממלכתי וממלכתי דתי), תושב"ע(ממלכתי וממלכתי דתי), קהילות ישראל, יהדות התפוצות, המורשת הדרוזית, לימודי איסלם ולימודי נצרות. מקצועות אלה תורמים תרומה משמעותית לעיצוב העולם הערכי החברתי, התרבותי וההתנהגותי המונחל ומתפתח מדור לדור.

תחומי הדעת המצויים באגף מורשת מזמנים דיון מקיף ומעמיק במסורות התרבותיות והאמוניות. הם עוסקים בשאלות קיומיות, בהתלבטויות מוסריות וערכיות, מציעים מהניסיון ומחכמת החיים של הדורות הקודמים וחושפים את שורשיהם של מנהגים ודרכי חשיבה. משום כך מהווים תחומי דעת אלה חלק מעיצוב הזהות, של הלומדים והמלמדים. באגף מורשת יושבים יחד נציגים חינוכיים של מורשות שונות מתוך כבוד ורצון משותף לטפח ולפתח את השיח עם המסורת והמורשת ולאפשר לכל תרבות לקבל מקום של כבוד. האגף מבקש לייצג פלורליזם, דיאלוג וכבוד הדדי בלי שכל אחד יוותר על תורתו וייחודו. בכך מבקש האגף לקיים את האמור במגילת העצמאות: מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; באגף אנחנו מנסים להיות קשובים לצרכים העולים מהשטח ולהתאים את תכניות העבודה שלנו לצרכים אלה. האגף מתווך בין החזון של המשרד ועקרונותיו לבין צרכיו של המורה והתלמיד בשדה. ולסיום, אנחנו חיים בעידן של התפתחות טכנולוגיות רבות עצמה. העידן הטכנולוגי מהווה אתגר לאדם ולערכיו, לתפיסתנו, טכנולוגיה ללא ערכים מהווה סכנה לקיומה של החברה האנושית. האדם המודרני חייב לנהל דיאלוג עם מורשתו הערכית על מנת להשתמש נכון בכוח הטמון בטכנולוגיה.

מה חדש

  • חדשות חדשות חדשות חדשות
  • חדשות חדשות חדשות חדשות
  • חדשות חדשות חדשות חדשות

​כנסים ואירועים

  • יום עיון בנושא בלה בלה בלה יתקיים ב-21 בינואר 2020
  • יום חשיפה לבתי הספר של בלה בלה בלה בתאריך 26 פברואר 2020

בתי ספר משלבים בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי דתי במגזר היהודי הם מסגרות חינוך משותפות לתלמידים המקיימים אורח חיים יהודי דתי, חילוני, מסורתי, המשלבות בתכנית הלימודים ובאורחות החיים שלהן לימוד מקורות יהודיים בהיקף רחב וקיום פעילויות חווייתיות, תוך שימת דגש על עיסוק בזהות היהודית-ציונית ועל החינוך לסובלנות לדעות, זרמים ואורחות חיים בתרבות היהודית וקיום חיים משותפים בין כל חלקי העם בישראל ובתפוצות.
 
תגבור לימודי היהדות והציונות כתוספת לתכניות הלימודים הרשמיות של משרד החינוך, ולא כתחליף להן. בתי הספר מלמדים תכנים נרחבים ומקיפים יותר מהנדרש, תוך מתן מענה בתוכן ובדרכי הלימוד לצרכי האוכלוסייה המגוונת של בית הספר והשקפת העולם של משפחות התלמידים.
בתכניות לימודים אלה לימודי היהדות והציונות והעיסוק בזהות היהודית מתקיימים הן במסגרת הלימודים הפורמאלית והן בתחום הבלתי-פורמאלי.
 
העיסוק בזהות יהודית בא לידי ביטוי באורח החיים הבית-ספרי, המבוסס על הלוח העברי (היהודי והישראלי) ועל טקסים, אירועים ומנהגים הקשורים אליו, וכן במסגרות כמו בית מדרש בית-ספרי וקהילתי, סיורים לימודיים בנושאי זהות יהודית-ישראלית.

לחוזר מנכ"ל משרד החינוך הממלכתי המשלב תשע"ב/8 א

למידע מורחב על הנושא>>


אגף מורשת

יובל סרי, מנהל אגף א' תחומי בחירה ורב תחומי

כתובת מייל: yuvals@education.gov.il

טלפון: 073-3931377

כתובת: משרד החינוך, בנין לב-רם, ירושלים, חדר 303