דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

"מי שאינו יודע שפות זרות, אינו יודע דבר על שפתו עצמו" 
(יוהאן וולפגנג פון גיתה) 
השפה מייחדת את האדם משאר הבריות ומאפשרת לו לבטא את עולמו הפנימי, את מחשבותיו ואת שאיפותיו. השפה מקשרת בין בני אנוש ועליה נבנים נדבכים של תרבות ושל מורשת, של זיכרון היחיד ושל זיכרון הדורות. ישראל הינה מדינה רב-לשונית ורב תרבותית, ובהיותה מדינה קולטת עליה, יש ניסיון לשמר בה את השפות השונות של כל קבוצות האוכלוסייה. השפות מציגות היבטים תרבותיים, פוליטיים והיסטוריים של החברה בה הן נוצקו. על כן, חשוב במערכת החינוך להגביר את המודעות למגוון הלשונות הרב ולאינטראקציה ביניהן. בחוזר מנכ"ל כתוב: "ידע לשוני דרוש למטרות של ניהול הצרכים הרשמיים של המדינה, ללכידות חברתית ולשיתוף פעולה כלכלי, מסחרי, טכני ועסקי, וכן כדי לפתוח פתח לתרבויות חדשות. לפיכך, מן הראוי שבוגרי מערכת החינוך במדינת ישראל יהיו בעלי כשירות לשונית במספר רב של שפות". (חוזר מנכ"ל נ"ה/10, 1 ביוני 1995). אגף שפות מאגד בתוכו את העברית והערבית כשפות אם (שפות ראשונות) וכן את כל השפות האחרות הנלמדות במערכת החינוך בכל המגזרים. האגף מוביל את תוכניות הלימודים ואת תהליכי ההוראה וההערכה בשפות הבאות (לפי א-ב): איטלקית, אמהרית, אנגלית, גרמנית, יידיש, סינית, ספרדית, עברית לשון והבעה, עברית (למגזר הדרוזי והצ'רקסי), עברית (למגזר הערבי והבדואי), ערבית ועולם הערבים והאסלאם (למגזר היהודי), ערבית (למגזר הדרוזי והצ'רקסי), ערבית (למגזר הערבי והבדואי), פורטוגזית, צרפתית ורוסית. השפות המופיעות באתר זה הן השפות היחידות שניתן להיבחן בהן בבחינת בגרות. כל שפה כוללת בתוכה הן את ההיבטים הלשוניים-תחביריים והן את ההיבטים התרבותיים-מורשתיים, והיא נלמדת הן באופנות הדבורה והן באופנות הכתובה. המודעות לשפות וידיעת השימוש בהן מהוות בסיס לשיח בין-אישי, לאינטראקציה חברתית ולגשר בין עמים ובין תרבויות. בכוחן להביא לסובלנות ולהבנת השונה והאחר - הפרטי והלאומי. מטרתו של אגף שפות היא לתת במה לכל השפות הנלמדות במערכת החינוך, להבליט את המשותף להן ואת השונה ביניהן, להציע תשתית לתוכניות לימודים ולפיתוח חומרי למידה בשפות, לשכלל דרכי הוראה-למידה ודרכי הערכה, וליצור בסיס לדיאלוג בין העוסקים בשפות באשר הם במערכת החינוך.
חזון