דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

​אגף א' תקציב ומינהל

אגף זה מרכז את פעילות המזכירות הפדגוגית בתחומים שאינם פדגוגיים. האגף אחראי על תכנון ומימוש התקציב יחד עם מנהלי האגפים ומנהלי תחומי הדעת ובהתאם לתוכניות העבודה. בנוסף, באחריות האגף תחום משאבי האנוש של עובדי המזכירות הפדגוגית וכן הפקה ופרסום של ספרי לימוד במקצועות השונים. 

האגף עובד בממשקים עם יחידות שונות במשרד בכדי לסייע לאגפי הדעת לעמוד ביעדים שהוגדרו. במסגרת ביצוע התקציב מפרסם האגף מעת לעת מכרזים לספקים וקולות קוראים לבתי הספר בתחומים שונים.

בעלי תפקידים באגף

​שםגל משה​
​תחום​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
​דואר אלקטרוני moshegal@education.gov.il
​שםתלמי-אזולאי יפית​
​תחום​מנהלת גף תקציבים
​דואר אלקטרוני yafitta@education.gov.il
​שםבן גיל ענת​
​תחום​מרכזת תקציבים
​דואר אלקטרוני anatba@education.gov.il
​שםניסנוב אילנה​
​תחום​מרכזת תקציבים
​דואר אלקטרוני ilanani@education.gov.il
​שםשרון אורלי​
​תחום​מרכזת תקציבים
​דואר אלקטרוני orlish@education.gov.il
​שםאמסלם יעל​
​תחום​מרכזת תקציבים
​דואר אלקטרוני yaelams@education.gov.il
​שםגריביאן שני​
​תחום​סטודנטית תקציבים
​דואר אלקטרוני shanigr@education.gov.il
​שםגל משה​
​תחום​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
​דואר אלקטרוני moshegal@education.gov.il
​שםתלמי-אזולאי יפית​
​תחום​מנהלת גף תקציבים
​דואר אלקטרוני yafitta@education.gov.il
​שםבן גיל ענת​
​תחום​מרכזת תקציבים
​דואר אלקטרוני anatba@education.gov.il
​שםניסנוב אילנה​
​תחום​מרכזת תקציבים
​דואר אלקטרוני ilanani@education.gov.il
​שםשרון אורלי​
​תחום​מרכזת תקציבים
​דואר אלקטרוני orlish@education.gov.il
​שםאמסלם יעל​
​תחום​מרכזת תקציבים
​דואר אלקטרוני yaelams@education.gov.il
​שםגריביאן שני​
​תחום​סטודנטית תקציבים
​דואר אלקטרוני shanigr@education.gov.il
גל משה​
​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
moshegal@education.gov.il
תלמי-אזולאי יפית​
​מנהלת גף תקציבים
yafitta@education.gov.il
בן גיל ענת​
​מרכזת תקציבים
anatba@education.gov.il
ניסנוב אילנה​
​מרכזת תקציבים
ilanani@education.gov.il
שרון אורלי​
​מרכזת תקציבים
orlish@education.gov.il
אמסלם יעל​
​מרכזת תקציבים
yaelams@education.gov.il
גריביאן שני​
​סטודנטית תקציבים
shanigr@education.gov.il
​שםגל משה​
​תחום​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
​דואר אלקטרוני moshegal@education.gov.il
​שםתלמי-אזולאי יפית​
​תחום​מנהלת גף תקציבים
​דואר אלקטרוני yafitta@education.gov.il
​שםבן גיל ענת​
​תחום​מרכזת תקציבים
​דואר אלקטרוני anatba@education.gov.il
​שםניסנוב אילנה​
​תחום​מרכזת תקציבים
​דואר אלקטרוני ilanani@education.gov.il
​שםשרון אורלי​
​תחום​מרכזת תקציבים
​דואר אלקטרוני orlish@education.gov.il
​שםאמסלם יעל​
​תחום​מרכזת תקציבים
​דואר אלקטרוני yaelams@education.gov.il
​שםגריביאן שני​
​תחום​סטודנטית תקציבים
​דואר אלקטרוני shanigr@education.gov.il
גל משה​
​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
moshegal@education.gov.il
תלמי-אזולאי יפית​
​מנהלת גף תקציבים
yafitta@education.gov.il
בן גיל ענת​
​מרכזת תקציבים
anatba@education.gov.il
ניסנוב אילנה​
​מרכזת תקציבים
ilanani@education.gov.il
שרון אורלי​
​מרכזת תקציבים
orlish@education.gov.il
אמסלם יעל​
​מרכזת תקציבים
yaelams@education.gov.il
גריביאן שני​
​סטודנטית תקציבים
shanigr@education.gov.il
גל משה​
​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
moshegal@education.gov.il
תלמי-אזולאי יפית​
​מנהלת גף תקציבים
yafitta@education.gov.il
בן גיל ענת​
​מרכזת תקציבים
anatba@education.gov.il
ניסנוב אילנה​
​מרכזת תקציבים
ilanani@education.gov.il
שרון אורלי​
​מרכזת תקציבים
orlish@education.gov.il
אמסלם יעל​
​מרכזת תקציבים
yaelams@education.gov.il
גריביאן שני​
​סטודנטית תקציבים
shanigr@education.gov.il
גל משה​
​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
moshegal@education.gov.il
תלמי-אזולאי יפית​
​מנהלת גף תקציבים
yafitta@education.gov.il
בן גיל ענת​
​מרכזת תקציבים
anatba@education.gov.il
ניסנוב אילנה​
​מרכזת תקציבים
ilanani@education.gov.il
שרון אורלי​
​מרכזת תקציבים
orlish@education.gov.il
אמסלם יעל​
​מרכזת תקציבים
yaelams@education.gov.il
גריביאן שני​
​סטודנטית תקציבים
shanigr@education.gov.il
​שםגל משה​
​תחום​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
​דואר אלקטרוני moshegal@education.gov.il
​שםתלמי-אזולאי יפית​
​תחום​מנהלת גף תקציבים
​דואר אלקטרוני yafitta@education.gov.il
​שםבן גיל ענת​
​תחום​מרכזת תקציבים
​דואר אלקטרוני anatba@education.gov.il
​שםניסנוב אילנה​
​תחום​מרכזת תקציבים
​דואר אלקטרוני ilanani@education.gov.il
​שםשרון אורלי​
​תחום​מרכזת תקציבים
​דואר אלקטרוני orlish@education.gov.il
​שםאמסלם יעל​
​תחום​מרכזת תקציבים
​דואר אלקטרוני yaelams@education.gov.il
​שםגריביאן שני​
​תחום​סטודנטית תקציבים
​דואר אלקטרוני shanigr@education.gov.il
גל משה​
​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
moshegal@education.gov.il
תלמי-אזולאי יפית​
​מנהלת גף תקציבים
yafitta@education.gov.il
בן גיל ענת​
​מרכזת תקציבים
anatba@education.gov.il
ניסנוב אילנה​
​מרכזת תקציבים
ilanani@education.gov.il
שרון אורלי​
​מרכזת תקציבים
orlish@education.gov.il
אמסלם יעל​
​מרכזת תקציבים
yaelams@education.gov.il
גריביאן שני​
​סטודנטית תקציבים
shanigr@education.gov.il
גל משה​
​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
moshegal@education.gov.il
תלמי-אזולאי יפית​
​מנהלת גף תקציבים
yafitta@education.gov.il
בן גיל ענת​
​מרכזת תקציבים
anatba@education.gov.il
ניסנוב אילנה​
​מרכזת תקציבים
ilanani@education.gov.il
שרון אורלי​
​מרכזת תקציבים
orlish@education.gov.il
אמסלם יעל​
​מרכזת תקציבים
yaelams@education.gov.il
גריביאן שני​
​סטודנטית תקציבים
shanigr@education.gov.il
גל משה​
​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
moshegal@education.gov.il
תלמי-אזולאי יפית​
​מנהלת גף תקציבים
yafitta@education.gov.il
בן גיל ענת​
​מרכזת תקציבים
anatba@education.gov.il
ניסנוב אילנה​
​מרכזת תקציבים
ilanani@education.gov.il
שרון אורלי​
​מרכזת תקציבים
orlish@education.gov.il
אמסלם יעל​
​מרכזת תקציבים
yaelams@education.gov.il
גריביאן שני​
​סטודנטית תקציבים
shanigr@education.gov.il
גל משה​
​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
moshegal@education.gov.il
תלמי-אזולאי יפית​
​מנהלת גף תקציבים
yafitta@education.gov.il
בן גיל ענת​
​מרכזת תקציבים
anatba@education.gov.il
ניסנוב אילנה​
​מרכזת תקציבים
ilanani@education.gov.il
שרון אורלי​
​מרכזת תקציבים
orlish@education.gov.il
אמסלם יעל​
​מרכזת תקציבים
yaelams@education.gov.il
גריביאן שני​
​סטודנטית תקציבים
shanigr@education.gov.il
גל משה​
​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
moshegal@education.gov.il
תלמי-אזולאי יפית​
​מנהלת גף תקציבים
yafitta@education.gov.il
בן גיל ענת​
​מרכזת תקציבים
anatba@education.gov.il
ניסנוב אילנה​
​מרכזת תקציבים
ilanani@education.gov.il
שרון אורלי​
​מרכזת תקציבים
orlish@education.gov.il
אמסלם יעל​
​מרכזת תקציבים
yaelams@education.gov.il
גריביאן שני​
​סטודנטית תקציבים
shanigr@education.gov.il
גל משה​
​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
moshegal@education.gov.il
תלמי-אזולאי יפית​
​מנהלת גף תקציבים
yafitta@education.gov.il
בן גיל ענת​
​מרכזת תקציבים
anatba@education.gov.il
ניסנוב אילנה​
​מרכזת תקציבים
ilanani@education.gov.il
שרון אורלי​
​מרכזת תקציבים
orlish@education.gov.il
אמסלם יעל​
​מרכזת תקציבים
yaelams@education.gov.il
גריביאן שני​
​סטודנטית תקציבים
shanigr@education.gov.il
גל משה​
​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
moshegal@education.gov.il
תלמי-אזולאי יפית​
​מנהלת גף תקציבים
yafitta@education.gov.il
בן גיל ענת​
​מרכזת תקציבים
anatba@education.gov.il
ניסנוב אילנה​
​מרכזת תקציבים
ilanani@education.gov.il
שרון אורלי​
​מרכזת תקציבים
orlish@education.gov.il
אמסלם יעל​
​מרכזת תקציבים
yaelams@education.gov.il
גריביאן שני​
​סטודנטית תקציבים
shanigr@education.gov.il
​שםגל משה​
​תחום​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
​דואר אלקטרוני moshegal@education.gov.il
​שםתלמי-אזולאי יפית​
​תחום​מנהלת גף תקציבים
​דואר אלקטרוני yafitta@education.gov.il
​שםבן גיל ענת​
​תחום​מרכזת תקציבים
​דואר אלקטרוני anatba@education.gov.il
​שםניסנוב אילנה​
​תחום​מרכזת תקציבים
​דואר אלקטרוני ilanani@education.gov.il
​שםשרון אורלי​
​תחום​מרכזת תקציבים
​דואר אלקטרוני orlish@education.gov.il
​שםאמסלם יעל​
​תחום​מרכזת תקציבים
​דואר אלקטרוני yaelams@education.gov.il
​שםגריביאן שני​
​תחום​סטודנטית תקציבים
​דואר אלקטרוני shanigr@education.gov.il
גל משה​
​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
moshegal@education.gov.il
תלמי-אזולאי יפית​
​מנהלת גף תקציבים
yafitta@education.gov.il
בן גיל ענת​
​מרכזת תקציבים
anatba@education.gov.il
ניסנוב אילנה​
​מרכזת תקציבים
ilanani@education.gov.il
שרון אורלי​
​מרכזת תקציבים
orlish@education.gov.il
אמסלם יעל​
​מרכזת תקציבים
yaelams@education.gov.il
גריביאן שני​
​סטודנטית תקציבים
shanigr@education.gov.il
גל משה​
​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
moshegal@education.gov.il
תלמי-אזולאי יפית​
​מנהלת גף תקציבים
yafitta@education.gov.il
בן גיל ענת​
​מרכזת תקציבים
anatba@education.gov.il
ניסנוב אילנה​
​מרכזת תקציבים
ilanani@education.gov.il
שרון אורלי​
​מרכזת תקציבים
orlish@education.gov.il
אמסלם יעל​
​מרכזת תקציבים
yaelams@education.gov.il
גריביאן שני​
​סטודנטית תקציבים
shanigr@education.gov.il
גל משה​
​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
moshegal@education.gov.il
תלמי-אזולאי יפית​
​מנהלת גף תקציבים
yafitta@education.gov.il
בן גיל ענת​
​מרכזת תקציבים
anatba@education.gov.il
ניסנוב אילנה​
​מרכזת תקציבים
ilanani@education.gov.il
שרון אורלי​
​מרכזת תקציבים
orlish@education.gov.il
אמסלם יעל​
​מרכזת תקציבים
yaelams@education.gov.il
גריביאן שני​
​סטודנטית תקציבים
shanigr@education.gov.il
גל משה​
​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
moshegal@education.gov.il
תלמי-אזולאי יפית​
​מנהלת גף תקציבים
yafitta@education.gov.il
בן גיל ענת​
​מרכזת תקציבים
anatba@education.gov.il
ניסנוב אילנה​
​מרכזת תקציבים
ilanani@education.gov.il
שרון אורלי​
​מרכזת תקציבים
orlish@education.gov.il
אמסלם יעל​
​מרכזת תקציבים
yaelams@education.gov.il
גריביאן שני​
​סטודנטית תקציבים
shanigr@education.gov.il
גל משה​
​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
moshegal@education.gov.il
תלמי-אזולאי יפית​
​מנהלת גף תקציבים
yafitta@education.gov.il
בן גיל ענת​
​מרכזת תקציבים
anatba@education.gov.il
ניסנוב אילנה​
​מרכזת תקציבים
ilanani@education.gov.il
שרון אורלי​
​מרכזת תקציבים
orlish@education.gov.il
אמסלם יעל​
​מרכזת תקציבים
yaelams@education.gov.il
גריביאן שני​
​סטודנטית תקציבים
shanigr@education.gov.il
גל משה​
​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
moshegal@education.gov.il
תלמי-אזולאי יפית​
​מנהלת גף תקציבים
yafitta@education.gov.il
בן גיל ענת​
​מרכזת תקציבים
anatba@education.gov.il
ניסנוב אילנה​
​מרכזת תקציבים
ilanani@education.gov.il
שרון אורלי​
​מרכזת תקציבים
orlish@education.gov.il
אמסלם יעל​
​מרכזת תקציבים
yaelams@education.gov.il
גריביאן שני​
​סטודנטית תקציבים
shanigr@education.gov.il
גל משה​
​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
moshegal@education.gov.il
תלמי-אזולאי יפית​
​מנהלת גף תקציבים
yafitta@education.gov.il
בן גיל ענת​
​מרכזת תקציבים
anatba@education.gov.il
ניסנוב אילנה​
​מרכזת תקציבים
ilanani@education.gov.il
שרון אורלי​
​מרכזת תקציבים
orlish@education.gov.il
אמסלם יעל​
​מרכזת תקציבים
yaelams@education.gov.il
גריביאן שני​
​סטודנטית תקציבים
shanigr@education.gov.il
גל משה​
​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
moshegal@education.gov.il
תלמי-אזולאי יפית​
​מנהלת גף תקציבים
yafitta@education.gov.il
בן גיל ענת​
​מרכזת תקציבים
anatba@education.gov.il
ניסנוב אילנה​
​מרכזת תקציבים
ilanani@education.gov.il
שרון אורלי​
​מרכזת תקציבים
orlish@education.gov.il
אמסלם יעל​
​מרכזת תקציבים
yaelams@education.gov.il
גריביאן שני​
​סטודנטית תקציבים
shanigr@education.gov.il
גל משה​
​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
moshegal@education.gov.il
תלמי-אזולאי יפית​
​מנהלת גף תקציבים
yafitta@education.gov.il
בן גיל ענת​
​מרכזת תקציבים
anatba@education.gov.il
ניסנוב אילנה​
​מרכזת תקציבים
ilanani@education.gov.il
שרון אורלי​
​מרכזת תקציבים
orlish@education.gov.il
אמסלם יעל​
​מרכזת תקציבים
yaelams@education.gov.il
גריביאן שני​
​סטודנטית תקציבים
shanigr@education.gov.il
גל משה​
​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
moshegal@education.gov.il
תלמי-אזולאי יפית​
​מנהלת גף תקציבים
yafitta@education.gov.il
בן גיל ענת​
​מרכזת תקציבים
anatba@education.gov.il
ניסנוב אילנה​
​מרכזת תקציבים
ilanani@education.gov.il
שרון אורלי​
​מרכזת תקציבים
orlish@education.gov.il
אמסלם יעל​
​מרכזת תקציבים
yaelams@education.gov.il
גריביאן שני​
​סטודנטית תקציבים
shanigr@education.gov.il
גל משה​
​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
moshegal@education.gov.il
תלמי-אזולאי יפית​
​מנהלת גף תקציבים
yafitta@education.gov.il
בן גיל ענת​
​מרכזת תקציבים
anatba@education.gov.il
ניסנוב אילנה​
​מרכזת תקציבים
ilanani@education.gov.il
שרון אורלי​
​מרכזת תקציבים
orlish@education.gov.il
אמסלם יעל​
​מרכזת תקציבים
yaelams@education.gov.il
גריביאן שני​
​סטודנטית תקציבים
shanigr@education.gov.il
גל משה​
​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
moshegal@education.gov.il
תלמי-אזולאי יפית​
​מנהלת גף תקציבים
yafitta@education.gov.il
בן גיל ענת​
​מרכזת תקציבים
anatba@education.gov.il
ניסנוב אילנה​
​מרכזת תקציבים
ilanani@education.gov.il
שרון אורלי​
​מרכזת תקציבים
orlish@education.gov.il
אמסלם יעל​
​מרכזת תקציבים
yaelams@education.gov.il
גריביאן שני​
​סטודנטית תקציבים
shanigr@education.gov.il
גל משה​
​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
moshegal@education.gov.il
תלמי-אזולאי יפית​
​מנהלת גף תקציבים
yafitta@education.gov.il
בן גיל ענת​
​מרכזת תקציבים
anatba@education.gov.il
ניסנוב אילנה​
​מרכזת תקציבים
ilanani@education.gov.il
שרון אורלי​
​מרכזת תקציבים
orlish@education.gov.il
אמסלם יעל​
​מרכזת תקציבים
yaelams@education.gov.il
גריביאן שני​
​סטודנטית תקציבים
shanigr@education.gov.il
גל משה​
​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
moshegal@education.gov.il
תלמי-אזולאי יפית​
​מנהלת גף תקציבים
yafitta@education.gov.il
בן גיל ענת​
​מרכזת תקציבים
anatba@education.gov.il
ניסנוב אילנה​
​מרכזת תקציבים
ilanani@education.gov.il
שרון אורלי​
​מרכזת תקציבים
orlish@education.gov.il
אמסלם יעל​
​מרכזת תקציבים
yaelams@education.gov.il
גריביאן שני​
​סטודנטית תקציבים
shanigr@education.gov.il
גל משה​
​מנהל אגף א' תקציב ומינהל
moshegal@education.gov.il
תלמי-אזולאי יפית​
​מנהלת גף תקציבים
yafitta@education.gov.il
בן גיל ענת​
​מרכזת תקציבים
anatba@education.gov.il
ניסנוב אילנה​
​מרכזת תקציבים
ilanani@education.gov.il
שרון אורלי​
​מרכזת תקציבים
orlish@education.gov.il
אמסלם יעל​
​מרכזת תקציבים
yaelams@education.gov.il
גריביאן שני​
​סטודנטית תקציבים
shanigr@education.gov.il