דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מדעי החברה

דבר המפמ"ר

 

למורי מדעי החברה שלום רב,

לימודי מדעי החברה במערכת החינוך, על מגוון התחומים השונים שהם מציעים, חוקרים את החברה האנושית, על המגוון התרבותי שבה ולפיכך ממלאים תפקיד מרכזי בקידום הידע וההבנה של מורכבות החיים החברתיים בעידן הפוסט מודרני בכלל ובחברה הישראלית בפרט.

הלימודים במסגרת זו פותחים למתבגר צוהר לעולם שלם של מושגים תיאוריות ורעיונות מופשטים שתכליתם מתן רעיונות שיהוו בסיס לתפיסות לאמונות ולסדרי חיים אותם יגבש כאדם בוגר. 

אלברט איינשטיין אמר: "נסו לא להיות אנשים של הצלחה, אלא נסו להיות אנשים של ערך".

הערכים אותם אנו מנחילים לתלמידינו במסגרת הוראת מדעי החברה, בצד עולם הידע והמושגים, מספק כלים בהפיכתם לאזרחים אכפתיים, מעורבים, מובילים ותורמים.

סביבת מדעי החברה נועדה לשתף במידע וליצור דיאלוג חינוכי פתוח בין המורים לבין עצמם ובינם לצוות ההדרכה והמפמ"ר כמו גם לספק מענה למורים המלמדים את מגוון הדיסציפלינות מהם מורכב אשכול מדעי החברה בתיכון: סוציולוגיה פסיכולוגיה כלכלה ומדע המדינה.

הסביבה מספקת מגוון רחב של מידע, פעילויות מיוחדות וכלים דידקטיים שמטרתם לסייע בידי המורה להפוך את ההוראה למגוונת ומתאימה לכיתה הטרוגנית המכילה תלמידים בעלי צרכים שונים וסגנונות לימוד דיפרנציאליים.

אנוכי וצוות ההדרכה עומדים לרשותכם בכל עת ונשמח לסייע בכל עניין רלוונטי.


בברכה,
דנה פרידמן

מנהלת תחום דעת (מפמ" ר) מדעי החברה

מה חדש

חשוב לדעת

​בחינת המפמ"ר מיועדת לתלמידים שיש להם התנגשות בין מועד בחינת הבגרות במדעי החברה למקצוע אחר. 

לקבלת המבחן, אתם מתבקשים לשלוח מכתב לקבלת אישור פורמלי מאגף הבחינות, מהגב' ריקי זקן. מורים שטרם שלחו את המכתב מתבקשים לעשות זאת בהקדם. המבחנים (כולל המחוון) נשלחים בדואר אלקטרוני לבית הספר מאגף הבחינות.

מכתבי האישור מאגף הבחינות  יגיעו לבית הספר ובהם כל הפרטים הרלוונטיים.

בבתי ספר בהם התאריך אינו מתאים מסיבה כלשהי, מורה המגמה מתבקש לנסח בחינה ומחוון להערכה במבנה בחינת הבגרות ולאשרם מול המדריכות הארציות.

פיתוח מקצועי במדעי החברה לשנת הלימודים תשפ"ב

מסמך מפורט ובו פרוט ההשתלמויות המתוכננות לשנת הלימודים תשפ"ב יועלה לשולחן המפמ"ר מיד עם קבלת אישורי המשרד להשתלמויות.  

להלן פירוט השתלמויות הפיתוח המקצועי המתוכננות לשנת הלימודים תשפ"ב:

סוציולוגיה

השתלמויות בנושאי הלימוד החדשים מתוך נושאי הלימוד המתוכננים בתכנית הלימודים החדשה בסוציולוגיה. ההשתלמויות תשלבנה מפגשי פנים אל פנים, מפגשים סינכרוניים ומשימות מתוקשבות. כל השתלמות בהיקף של 30 שעות. ההשתלמויות תעסוקנה בנושאים תרבות נעורים וצריכה, החיים המשפחתיים, גלובליזציה ועולם העבודה וארגונים.

שם ההשתלמות: תרבות נעורים וצריכה - תוכנית חדשה בסוציולוגיה

מרכזת ההשתלמויות: אתי אברמוביץ'

מדע המדינה

השתלמות המשלבת את ספר הלימוד ונושאי לימוד עדכניים מתוך תכנית הלימודים  ממשל ופוליטיקה העתידה להיכנס להוראה בשנה"ל תשפ"ג.

מרכזת ההשתלמות: סמר אמארה

פסיכולוגיה

בהתאם להיקף הקצאת השעות נעדכן האם תיפתח גם השנה השתלמות למורי הפסיכולוגיה שטרם השתלמו.

בכל ההשתלמויות הנזכרות לעיל יושם דגש על פיתוח דגמי הוראה, למידה ומטלות הערכה (מבחנים ומחוונים).

כמו כן מתוכננות מספר השתלמויות במסגרת השתלמות איחוד מול ייחוד המופעלת על ידי אגף א' לפיתוח פדגוגי במזכירות הפדגוגית. בכל אחת מההשתלמויות תשולב יחידה תוספתית העוסקת בלמידה מקוונת.

 1. שילוב סרטונים בהוראת מדעי החברה
  השתלמות מתוקשבת בהיקף של 30 שעות. 
  מנחה: קרן אלימלך

 2. כלכלה ופסיכולוגיה - שילוב mooc במסגרת הוראת מדעי החברה
  במסגרת היערכותנו לשנת הלימודים תשפ"ב אנו ממשיכים בהעשרת  תהליכי ההוראה-למידה-הערכה במדעי החברה בין היתר באמצעות שילוב מוקים בתהליכי ההוראה. ישנן אפשרויות שונות לגיוון והעשרת ההוראה באמצעות MOOC:

א. השתלבות בהוראה במסגרת התיכון האקדמי המקוון באוניברסיטת תל אביב
מהלך שהחל בשנת הלימודים תשע"ט במקצוע הכלכלה עם הקורס "צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי" בו השתלבו תלמידי כלכלה מ-10 בתי ספר ברחבי הארץ ומוריהם. בשנת הלימודים תש"ף ותשפ"א התרחב המהלך ובנוסף לקורס בכלכלה, שולב הקורס בפסיכולוגיה "מבוא למדעי הפסיכולוגיה" הלימודים נערכו במודל הפדגוגי של "כיתה הפוכה" ושולבו במסגרת מקצוע הכלכלה ובפסיכולוגיה בבתי ספר בהם המקצועות מוערכים בהערכה  פנימית, ולחילופין כהערכה חלופית לבגרות חיצונית . 

תוכנית זו מהווה חלק מחזון משרד החינוך להנגשת האוניברסיטאות לכלל התלמידים. מהלך זה הינו יוזמה של אגף א' לפיתוח פדגוגי , במזכירות הפדגוגית, במספר תחומי דעת וביניהם תחומי הדעת שלנו. בתי ספר המעוניינים להשתלב במהלך זה יידרשו:

 • ללימוד הקורס והשתתפות המורה בהשתלמות ייעודית שפותחה לנושא בהיקף של 60 ש'.

 • הוראת הקורס כחלק מתוך מקצוע ההבחנות הפנימי (50% ממקצוע ההבחנות הפנימי) או כחלק ממקצוע ההבחנות החיצוני (בתיאום עם המדריכה הארצית ומותנה בכך שפרקי הלימוד שיילמדו לא יהיו מתוך פרקי הלימוד לבחינת הבגרות). 

ב. שילוב מוקים בהוראת פרקי התוכנית השונים לדוגמא: מוק בנושא האישיות. הכוונה היא לשילוב קורס באופן חלקי בלבד בהיקפים משתנים המותאמים לרמת הכיתה ואופיה. מומלץ כי מורים המעוניינים לשלב בהוראתם מוקים ישתתפו בקורס how2mooc אשר פותח על ידי מינהל מדע וטכנולוגיה. קישורי הרשמה ניתן למצוא בסעיף 4 העוסק בפיתוח המקצועי המתוכנן לשנת הלימודים תשפ"א.

מורים אשר ישלבו מוקים בהוראת התחום נדרשים לתאם זאת עם מדריך המחוזי והארצי.

תיכון אקדמי מקוון בכלכלה (MOOC) - צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי.

תיכון אקדמי מקוון בפסיכולוגיה (MOOC) - מבוא למדעי הפסיכולוגיה
מנחה: לימור שיאון  

 

 1. לומד עצמאי
  השתלמות בהיקף של 30 שעות.
  מנחה: עינבל אריאלי. 

לקראת מועד בחינות קיץ, רוענן, הורחב ושודרג מאגר המעריכים בכל מקצועות מדעי החברה, כנדרש בחוזר מנכ"ל סה/4 (א).

אנו קוראים למורים נוספים להצטרף לשורות המעריכים בכל מקצועות מדעי החברה. (בפרט אנו זקוקים למעריכים בסוציולוגיה ובפסיכולוגיה מהמגזר הערבי וכן למעריכים במתודולוגיה).

על פי חוזר המנכ"ל, רשאים להיכלל במאגר המעריכים מי שעומדים בתנאים הבאים:

 • בעלי תעודת הוראה או רישיון הוראה במקצוע בו מבקשים להעריך.
 • בעלי תואר אקדמי במקצוע בו מבקשים להעריך.
 • לפחות חמש שנות הוראה במקצוע.
 • הגשת תלמידים לבחינת בגרות במקצוע לפחות ארבע פעמים במהלך חמש השנים האחרונות.
 • השתלמות מקצועית אחת לפחות במהלך השנתיים האחרונות.
 • המלצת מנהל בית הספר.

על פי הנחיות אגף הבחינות, החל משנת הלימודים תשע"ה, כל מורה שמעוניין להעריך בחינות בגרות, להעריך עבודות חקר במסגרת היחידה החמישית ולבחון בבחינות בגרות בעל פה - חייב להיות רשום במאגר מורים מומחים של המרב”ד. 

להנחיות מפורטות בנושא הערכת בחינת בגרות יש לעקוב אחר ההנחיות בחוזר מפמ"ר תשע"ט, לכן, הנכם מתבקשים להיכנס לאתר מומחים.

המאגר נפתח לצורך יישום תהליך זה ובו יש לעדכן את פרטיכם האישיים. זאת על מנת לעמוד בכללי העסקתכם במערכות ההערכה של בחינות הבגרות ובכדי לקבל שכר על עבודתכם זו.

ההנחיות  המפורטות לעדכון הפרטים מופיעות באתר עצמו. יש להיכנס לאייקון ׳מאגר מומחים׳.

מי שכבר רשום במאגר - יקבל הפניה לאתר קישורים. התהליך מלווה בהודעות דואר אלקטרוני הנשלחים לנרשמים ומעדכנים אותם במצבם בתהליך ההרשמה.

ניתן להיעזר בצוות התמיכה הטכנית של המרב"ד לנושא זה בטלפון 073-3938888

שימו לב

 • כניסה ועדכון פרטים במערכת מתאפשר עד ל-31 בדצמבר בלבד.
 • לא ניתן להירשם בטפסים ידניים. טופס ידני שיוגש - לא יטופל.

האחראית על הטיפול באישור מעריכים חדשים היא הגב' שוש אלישקביץ, אגף בכיר בחינות, אליה ניתן לפנות בטלפון שמספרו 073-3932492.

מעריכים וותיקים

מעריכים וותיקים המעריכים בחינות בגרות במדעי החברה ומעוניינים להמשיך ולהעריך גם בשנת הלימודים הבאה, מתבקשים להיכנס למאגר המומחים ולעדכן את בקשתם באמצעות המערכת.

מעריכים וותיקים, שלא העריכו בחינות בגרות בשנת הלימודים הקודמת ומעוניינים לחזור למאגר המעריכים, מתבקשים בנוסף לעדכון בקשתם במערכת, לשלוח דואר אלקטרוני עם בקשה לחזור למאגר המעריכים הפעילים לאחראית בחינות הבגרות במדעי החברה, הגב' יהודית קלנר amitak@bezeqint.net

אישור בוחנים בעל פה

החל משנת הלימודים תשע"ד מופעלת על ידי משרד החינוך, מערכת טפסים אינטרנטית להגשת בקשות לאישור בוחנים בעל פה. המערכת מאפשרת מתן תשובות מהירות וענייניות לבקשות בתי הספר.

על מנת שתוכלו להיערך כראוי, אנו מפרטים את התנאים בהם חייב לעמוד מורה המעוניין לשמש כבוחן בחינות בעל פה, כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל סד/3(א) על ידי האגף ללקויי למידה:

 1. המורה הבוחן אינו מלמד את התלמיד הנבחן בעל פה את מקצוע הבחינה בשנת הלימודים הנוכחית.
 2. המורה הגיש לבחינות בגרות במקצוע הבחינה לפחות 4 פעמים במרוצת 7 השנים האחרונות.
 3. על המורה להיות בעל אישור השתלמות שנתית מהמפמ"ר, לפחות משנת הלימודים תשע"ד.

הפיקוח על הוראת מדעי החברה אינו מתחייב לקבל את כל המועמדים, אלא על פי צרכי המערכת.

חברי ועדת המקצוע להוראת סוציולוגיה

 • פרופ' אורלי בנימין, ראש המגמה לפסיכולוגיה חברתית במחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת בר-אילן, יו"ר הועדה

 • דניאלה פרידמן, מנהלת תחום דעת (מפמ"ר) מדעי החברה, מרכזת הועדה

 • פרופ' סילביה פוגל-ביז'אווי, מרצה בכירה בחוג למדעי ההתנהגות, המכללה למינהל המסלול האקדמי

 • פרופ' אדריאנה קמפ, חברת סגל בכיר, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב

 • ד"ר מהא סבאח, מרצה בחוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה

 • אתי אברמוביץ', מדריכה ארצית בסוציולוגיה, משרד החינוך

 • אחמד חמזה, מדריך ארצי בסוציולווגיה למגזר הערבי ומדריך מדעי המדינה, משרד החינוך

 • ד"ר רקפת ארליך-רון, מרצה לסוציולוגיה וחוקרת במכללה האקדמית בית ברל, מורה לאזרחות ומדעי החברה בתיכון "גבעת ברנר"

 • חנה רודיטי, יועצת חינוכית ומדריכה ארצית למורים במדעי החברה (בגימלאות)

 • ורדה אשכנזי, מפקחת תכנים ותוכניות לימודים, אגף חברה ורוח, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

 • אתי נוי שמעוני, מדריכה ארצית לפסיכולוגיה, מורה בתיכון שער הנגב, משרד החינוך

 • יהודית קלנר, מדריכה בתחום חשיבה, מדריכה מחוזית וארצית במדעי החברה במשרד החינוך

 • פרופ' מרים ביליג, סוציולוגית ומתכננת ערים, אוניברסיטת אריאל שבשומרון

 • ד"ר רוית תלמי כהן, אנתרופולוגית יישומית, חוקרת ומרצה בפקולטה למדעי החברה והקהילה, מכללת רופין


חברי ועדת המקצוע להוראת פסיכולוגיה

 • ד"ר רחל בן ארי, פרופ' חבר במגמה לפסיכו' ארגונית אוניברסיטת בר-אילן, יו"ר הועדה

 • דניאלה פרידמן, מנהלת תחום דעת (מפמ"ר) מדעי החברה, מרכזת הועדה

 • פרופ' אבי גולדשטיין, פרופ' לפסיכולוגיה ומדעי המוח, אוניברסיטת בר-אילן

 • ד"ר רבקה תובל משיח, מרצה בכירה לפסיכולוגיה ומדעי מגדר, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

 • פרופ' גיל דזנדריק, מרצה בתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

 • אתי נוי שמעוני, מדריכה ארצית לפסיכולוגיה, מורה בתיכון שער הנגב, משרד החינוך

 • עדה ספיר, מורה באולפנת צביה, בני ברק ומדריכת ערכים ומדעי החברה, משרד החינוך

 • לילך רזי, מורה לפסיכולוגיה בתיכון עומר

 • הדס גבע, מורה לפסיכולוגיה, תיכון שרת, נתניה

 • ורדה אשכנזי, מפקחת תכנים ותוכניות לימודים, אגף חברה ורוח, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

 • ענבל אריאלי, מורה למדעי החברה, תיכון כצנלסון, כפר סבא ומדריכת מדעי החברה במשרד החינוך

 • אימאן חתחות, מודרה למדעי החברה (פסיכולוגיה וכלכלה), תיכון מר אליאס, עכו

 • יהודית קלנר, מדריכה בתחום חשיבה, מדריכה מחוזית וארצית במדעי החברה במשרד החינוך


חברי ועדת המקצוע להוראת כלכלה וחינוך פיננסי

 • ד"ר נילי מארק, מרצה אמריטוס לכלכלה, בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל-אביב, יו"ר הועדה

 • דניאלה פרידמן, מנהלת תחום דעת (מפמ"ר) מדעי החברה, מרכזת הועדה

 • ורדה אשכנזי, מפקחת תכנים ותוכניות לימודים, אגף חברה ורוח, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

 • נינה בן אהרון, מלוות התוכנית במזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

 • פרופ' ניצה גרי, מרצה במחלקה לניהול וכלכלה וראש תחום חשבונאות, האוניברסיטה הפתוחה רעננה

 • ד"ר מושיק לביא, דיקן הסטודנטים האוניברסיטה הפתוחה, מרצה בתחומי כלכלת חינוך, האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת תל-אביב

 • ד"ר טלי תאני-הררי, ראש תוכנית MBA, בית הספר למינהל עסקים, המרכז האקדמי פרס

 • ד"ר איריס בן-דוד-הדר, מרצה בכירה לכלכלה וחינוך בבית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן

 • אורית ברוורמן, מנהלת אחריות תאגידית בבנק הפועלים

 • לימור שיאון, מורה בתיכון עירוני ד', תל -אביב ומדריכה ארצית לכלכלה במשרד החינוך

 • גלי ברגמן, סגנית מנהלת בתיכון ראשונים, הרצליה ומדריכה לחינוך פיננסי במשרד החינוך

 • מלי אטיאס, מורה ברשת דרכא, מלווה מנהלים בקידום הישגים לימודיים במחז מרכז במשרד החינוך

 • אביבה בן שושן, מורה בכירה לכלכה וחינוך פיננסי במקיף ט', ראשון לציון

 • חנה בק, מורה בכירה לכלכלה ורכזת מדעי החברה בתיכון בן-צבי, גבעתיים

 • אתי פאבין, מורה בכירה לכלכלה בתיכון רוטברג, רמת השרון ובתיכון קלעי, גבעתיים