דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מדע וטכנולוגיה

דבר המפמ"ר

שותפי דרך יקרים שלום רב, 
לקראת שנת הלימודים תש"ף נכנסתי לתפקיד מפמ"ר מדע וטכנולוגיה. לאחר שנים בהן ניהלתי בי"ס יסודי ולאחר מכן בי"ס שש-שנתי (ז'-יב'), אני מגיע לתפקיד המפמ"ר מתוך תחושה של שליחות, ומקווה להמשיך ולקדם, בעזרת כולכם, את לימודי המדעים והטכנולוגיה 

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,
ד"ר עופר מוקדי

מה חדש

הודעות המפמ"ר:


חשוב לדעת

המטרה המרכזית של החינוך המדעי-טכנולוגי בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים היא הקניית אוריינות מדעית-טכנולוגית לכלל אוכלוסיית התלמידים.

הלימודים בבתי הספר היסודיים מיועדים להפגיש את התלמידים הצעירים עם תופעות הטבע, לעורר סקרנות ופליאה, ולפתח את מיומנויות התצפית והניסוי. 

הלימודים בחטיבת הביניים מכשירים את כלל תלמידי ישראל להבנה בסיסית של הטבע תוך התחקות אחר תופעות, חומרים ותהליכים שהתרחשו ומתרחשים סביבנו תוך עריכת תצפיות וניסויים.

בהסתמך על לימודי המדעים בביה"ס היסודי ובחטיבת הביניים, יפתחו הלומדים מיומנויות של חשיבה מדעית, חקרנית ומבוססת על נתונים. בנוסף, זוהי התקופה בה יבססו התלמידים את יחסם כלפי מדע וטכנולוגיה. עבור רבים מהם מדובר במרכיב חשוב בהחלטה על המשך לימודים בתחומים אלה, בתיכון ואף מעבר לכך.

אוריינות מדעית-טכנולוגית מאפשרת ללומדים התמודדות עם מציאות דינמית ומשתנה ומכשירה אותם לחיים במאה ה-21. 

אזרחי העולם של העתיד, יהיה עליהם להתמצא ולהבין מגוון היבטים מדעיים וטכנולוגיים הנוגעים לחיי היום-יום, מתוך חשיבה מושכלת וביקורתית, מסוגלות לפתרון בעיות ולקבלת החלטות, אחריות ומעורבות.

לחינוך המדעי-טכנולוגי בכלל, ולמורים למדע וטכנולוגיה בפרט, יש תפקיד מרכזי בפיתוח בסיסי הידע והמיומנויות הנדרשים לשם כך. המורים יכוונו לחקירת העולם מתוך סקרנות, הבנה, מחויבות ואחריות לסביבה.

המהפכה הטכנולוגית שהתחוללה בעשורים האחרונים מאפשרת תהליכי הוראה, למידה והערכה בסביבה פדגוגית חדשנית ומתעדכנת, תוך שימוש מיטבי בטכנולוגיות המידע ובמכשירי קצה שונים, לקידום המטרות והיעדים של החינוך המדעי והטכנולוגי במאה ה-21.

יעדי המקצוע מדע וטכנולוגיה בשנת הלימודים תש"ף, כנגזר ממסמך מתנ"ה

מטרה א' (מתנ"ה) - קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

 • יעד ראשון: קידום הידע ומיומנויות החשיבה בתחומי הדעת, בדגש על שפת אם, מתמטיקה, אנגלית ומדעים 
  דגשים ליישום היעד בלימודי מדע וטכנולוגיה: פיתוח למידת חקר, וחשיבה ביקורתית ומבוססת נתונים

 • יעד שני: יצירת סביבות למידה חדשניות ומאתגרות, ובכללן סביבות דיגיטליות 
  דגשים ליישום היעד בלימודי מדע וטכנולוגיה: הגברת הלמידה החוץ-כיתתית, בסביבות מגוונות, תוך שימוש במגוון עזרים טכנולוגיים (כולל סביבות דיגיטליות שיתופיות)

 • יעד שלישי: טיפוח תרבות של מצוינות לימודית, חברתית וערכית 
  דגשים ליישום היעד בלימודי מדע וטכנולוגיה: טיפוח התוכניות למצוינות מדעית; למידה שיתופית; טיפוח יושרה, אמינות, דיוק ואחריות סביבתית

מסגרות ארציות להתפתחות מקצועית של מורי מדע וטכנולוגיה ביסודי בשנה"ל תשפ"א

במטרה לקדם את היעד פיתוח מקצועי של מורים למדע וטכנולוגיה ביסודי ובמטרה להגיע לאוכלוסיות מורים נוספות אשר לא משתלמות במרכזי הפסג"ה במחוזות, מצורף מידע להרשמה לקורסים ארציים לשנת הלימודים תשפ"א, על פי המפורט להלן:

 1. השתלמויות ארציות מרוכזות בשלומי ובבית יציב.
 2. קורסים  מקוונים במודל "איחוד מול ייחוד" ביוזמת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מט"ח.
 3. קורסים מקוונים בני 10 שעות בשיטת הצבירה- מיקרו-קרדיטציה.
 4. השתלמויות נוספות ליסודי ביוזמת הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה ואגף מדעים.

מסגרות ארציות להתפתחות מקצועית של מורי מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים בשנה"ל תשפ"א


במטרה לקדם את היעד פיתוח מקצועי של מורים למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים ובמטרה להגיע לאוכלוסיות מורים נוספות אשר לא משתלמות במרכזי הפסג"ה במחוזות, מצורף מידע להרשמה לקורסים ארציים לשנת הלימודים תשפ"א:

תפקידה של ועדת ההיגוי הוא לייעץ למזכירות הפדגוגית ולמינהל למדע וטכנולוגיה בהתוויית מדיניות הוראת המקצוע במערכת החינוך, לפי הפירוט הבא:

 • מצב המקצוע במערכת החינוך והצעת דרכים לשיפור ההוראה במקצוע

 • תכנית הלימודים והפעלתה

 • שינויים וחידושים בהוראת המקצוע

 • הערכת הישגים במקצוע

 • הכשרת מורים והשתלמויות

 • בחינוך הדתי – ההיבטים האמוניים והאידיאולוגיים של הוראת המקצוע

חברי ועדת המקצוע ללימודי מדע וטכנולוגיה ביסודי ובחטיבת הביניים

 • פרופ' רון מילוא, יו"ר הועדה
 • ד"ר אביבה בריינר, מפמ"ר מדע וטכנולוגיה
 • ד"ר רוחמה ארנברג, ממונה קוריקולרית
 • ד"ר מירי דרסלר, מנהלת מרכז מורים למדע
 • ד"ר יעל שוורץ, מנהלת מרכז מורים חט"ב
 • ד"ר חמד טרבייה, מפקח מו"ט מגזר ערבי יסודי
 • גב' ריבי גבע, מפקחת מו"ט במחוז מרכז
 • גב' גלית ניב, מדריכה ארצית
 • גב' ורד זיידמן, מדריכה ארצית
 • פרופ' דוד פורטוס, מכון מופת
 • ד"ר אורנית ספקטור לוי, מנהלת מרכז מורי הגיל הרך
 • גב' רעות גל, מורה למדע וטכנולוגיה ביסודי
 • גב' יוליה לזרוביץ, מורה למדע וטכנולוגיה בחט"ב
 • מר אורי רביב, מורה למדע וטכנולוגיה בחט"ב

​צוות הפיקוח במטה

ד"ר גילמור קשת-מאור, מנהלת אגף א' מדעים, מזכירות פדגוגית
טלפון: 054-2118788 | דוא"ל: gilmorke@education.gov.il

ד"ר עפר מוקדי, מפקח תחום דעת מדע וטכנולוגיה
טלפון: 050-478-3330 | דוא"ל: ofermo@education.gov.il

צוות הדרכה ארצי מדע וטכנולוגיה

אושרה אלוני, מדריכה מרכזת להוראה בכיתה הטרוגנית והכלה (חט"ב)
טלפון: 050-2206724 | דוא"ל: o30121971@gmail.com

גניה חייקין, קידום תחום הפיזיקה: הוראה דיסציפלינרית ועתודה מדעית טכנולוגית. אישור מורי הפיזיקה לעתודה
טלפון: 052-6084860 | דוא"ל: jenia610@gmail.com
 
גלית ניב, ריכוז צוות יסודי וקידום יעדי המקצוע
טלפון: 052-2217894 | דוא"ל: galitniv555@gmail.com

הדס כץ שדה-חן, קידום תוכניות העשרה: חקר ציפורים (יסודי)
טלפון: 052-8951374 | דוא"ל: gilron@netvision.net.il

ורד זיידמן, ריכוז צוות חט"ב וקידום יעדי המקצוע, עתודה מדעית טכנולוגית
טלפון: 054-6869677 | דוא"ל: Veredzaidman21@gmail.com

חני פלג, ממונה על החינוך לקיימות
טלפון: 052-3637145, 050-6202975 | דוא"ל: hanipe@gmail.com

ד"ר יונית חביב, שיפור וקידום תהליכי הוראה והערכה וקידום תהליכי הוראה, התאמת תוכנית הלימודים לתלמידים מצטיינים בביולוגיה
טלפון: 054-2154309  | דוא"ל: Yosihaviv278@gmail.com

יונה שמחה בר טוב שכטר, קידום תוכניות העשרה: לימודי חלל, חקר ציפורים (חט"ב)
טלפון: 050-4219175 | דוא"ל: ybartov8@gmail.com

ד"ר לילך טנצר הרשקוביץ, קידום תהליכי חקר והתנסות במעבדה
טלפון: 050-5822597 | דוא"ל: Lilach.tencer@gmail.com

לימור בן שטרית, ניהול אתר מקצוע מדע וטכנולוגיה ודף הפייסבוק, קידום השתתפות תוכניות העשרה בלימודי מדע וטכנולוגיה, הובלת קורסי מיקרו-קדיטציה
טלפון: 050-8668358 | דוא"ל: limorbe@education.gov.il

נמרוד ברקאי, שיפור תהליכי בקרה המבוססים על נתונים
טלפון: 054-6224503 | דוא"ל: nimrod.barkai@gmail.com

סיגל זהבי, תכלול יריד חקר ארצי וירידים מחוזיים, קידום השתתפות בתוכניות העשרה בלימודי מדע וטכנולוגיה, תמיכה ניהולית
טלפון: 052-2217327 | דוא"ל: sigalzhv@gmail.com

סמדר שטוקלמן, ניהול תהליכי השמירה על בטיחות במעבדה ובעבודות החקר, בחינה והערכת חומרי למידה ותוכניות התערבות
טלפון: 052-4399270 | דוא"ל: smadarstokelman@gmail.com

קרן דגן, מדריכה מרכזת להוראה בכיתה הטרוגנית והכלה
טלפון: 054-4492728 | דוא"ל: Keren.dagan@gmail.com

צוות פיקוח מדע וטכנולוגיה במחוזות


מחוז צפון

אילנית אייזיק (יסודי)
טלפון: 04-6500328 | דוא"ל: mayzik45@gmail.com

נורית ברגר גיל (חט"ב)
טלפון: 050-3073264 | דוא"ל: nuritbe@education.gov.il

מגזר דרוזי וצ'רקסי

אכרם אברהים (צפון וחיפה)
טלפון: 04-8632608, 04-8632605 | דוא"ל: ibrahimak@education.gov.il

מחוז חיפה

לימור בן שטרית חיימי (יסודי)
טלפון: 050-8668358 | דוא"ל: limorbe@education.gov.il

חנה שמילוביץ (חט"ב)
טלפון: 052-8616044 | דוא"ל: hannashm@education.gov.il

מגזר ערבי

ד"ר חמד טרביה, (יסודי)
טלפון: 04-6477419/44, 6477438- 04 | דוא"ל: hammadtr@education.gov.il

שפיע אל גמאל (חט"ב)
טלפון: 04-8632609 | דוא"ל: shafeael@education.gov.il

מחוז מרכז

רונית רוזנבוש (יסודי)
טלפון: 052-8489524 | דוא"ל: ronit.rose10@gmail.com

ריבי גבע (חט"ב)
טלפון: 050-7890622 | דוא"ל: rivige@education.gov.il

מחוז תל אביב

גילה לאמי
טלפון: 03-6896338, 03-6896793 | דוא"ל: gilala@education.gov.il

מחוז ירושלים ומנח"י

חנה כהן
טלפון: 02-5601539, 02-5601618 | דוא"ל: hanacohen@education.gov.il

מחוז חרדי

אפרת דיין
טלפון: 02-5601880 | דוא"ל: efratda@education.gov.il

מחוז דרום

עדנה כהן
טלפון: 050-7545540 | דוא"ל: edna1348@gmail.com

חינוך התיישבותי

יהושע צדוק
טלפון: 03-6898818, 050-6221523 | דוא"ל: yehoshuaza@education.gov.il

מפקחים שותפים לקידום החינוך המדעי טכנולוגי - מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע


ד"ר ענת סלע, מפקחת מדע וטכנולוגיה בגיל הרך
טלפון: 03-6896168 | דוא"ל: anatse@education.gov.il

יגאל דור, מנהל אגף מצוינות בחינוך הטכנולוגי
טלפון: 02-5603142 | דוא"ל: yigaldo2@education.gov.il

אורנה בן עטר, ממונה על אשכולות הפיס
טלפון: 02-5603875 | דוא"ל: ornaben@education.gov.il

​על מה דע

מערכת החינוך בישראל עומדת בפני אתגר להכין כהלכה את התלמידים לקראת מציאות הנתונה לשינויים מהירים ומתמידים. ישראל כמדינה מפותחת מחויבת להבטיח את יתרונה הטכנולוגי והמדעי ונדרשת להכשיר את התשתית האנושית של דור המחר. בהלימה לתפיסה הפדגוגית החדשנית של משרד החינוך, התפיסה הפדגוגית של המרכז הישראלי למצוינות בחינוך שמה דגש על פיתוח וטיפוח של לומד עצמאי, בעל כישוריי חשיבה גבוהים ומיומנויות מגוונות, זאת במקביל לטיפוח יכולות אישיותיות והעצמה אישית.

ביזמה משותפת של קרן גוטסמן-ארה"ב, המרכז הישראלי למצוינות בחינוך ומשרד החינוך, הושקה יזמה ארצית חדשה וייחודית "על מה דע" אשר מטרתה היא טיפוח יכולת תלמידי בתי הספר היסודיים בישראל בתחומי המדעים, הטכנולוגיה והמתמטיקה והתאמת יכולתם לאתגרי העולם המתפתח במאה העשרים ואחת. 

במסגרת היזמה יוגדרו ארבעה יעדים מרכזיים:

 • פיתוח מערך ניסויים חווייתיים ורב תחומיים לתלמידים, אשר ילוו את ספרי הלימוד הקיימים וישדרגו את חוויית הלמידה וההתנסות המעבדתית.

 • פיתוח מערכי למידה מתוקשבים במתמטיקה, אשר יסייעו בהקניית חומר הלימוד באופן מעורר חשיבה ובדרכים עדכניות.

 • הכשרת המורים למדעים ולמתמטיקה בבתי הספר והעצמתם לקראת התמודדותם עם אתגרי הלמידה וההוראה המוצעים להם בתכנית החדשה.

 • שדרוג המעבדה הבית ספרית. הסיוע יינתן מידי שנה למספר בתי"ס המשתתפים בפרויקט, בהתאם לתקציב שיוגדר למטרה זו.