דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מדע וטכנולוגיה

דבר המפמ"ר

חברות וחברים למקצוע המדעים והטכנולוגיה, שלום רב,

נתמניתי השנה לתפקיד המפמ"ר למדעים וטכנולוגיה, לאחר שלימדתי שנים רבות ועסקתי בהדרכת מורים ובפיתוח חומרי למידה בתחום זה. בתפקידי כמפמ"ר, אהיה שותפה פעילה לקידום הוראת המדע והטכנולוגיה, להעמקת הידע, המיומנויות והערכים בקרב ילדים ונוער ולהכשרת מורים למימוש מטרה זו. 

הוראת מדע וטכנולוגיה בבתי הספר היסודיים מעודדת סקרנות, פליאה וגירוי. הלמידה המתקיימת בכיתה ומחוצה לה מפתחת בתלמידים את מיומנויות התצפית, הניסוי והתיכון. הרצון להכיר את עולם החי והצומח הסובב אותנו ולהבין את התופעות והתהליכים המתרחשים בטבע מזמנת שאלת שאלות והתנסויות חווייתיות מגוונות.

הוראת מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים מטפחת סקרנות וענין בתלמידים ומפתחת כלי חשיבה מדעיים, המקנים לתלמידים הבנה בסיסית בתהליכי קיום החיים, הקשר שלנו עם הסביבה ויחסי הגומלין בין המדע והטכנולוגיה.

מאחר ורק חלק מתלמידי חטיבת הביניים יבחרו בהמשך דרכם להעמיק בלימודי המדעים, יש חשיבות רבה להכשיר בוגרים אורייני מדע וטכנולוגיה, המסוגלים לקחת חלק פעיל בדיונים ציבוריים ובסוגיות מדעיות, סביבתיות, חברתיות ומוסריות.

המאה ה-21 מביאה אתה שינויים רבים , ומתפקידנו, בחינוך המדעי טכנולוגי להעמיק את הידע מדעי, שיטות מחקר מדעי והן כלים לחשיבה מדעית בקרב תלמידינו. כלים אלה של אוריינות מדעית חיוניים להתפתחות אדם חושב, סקרן, בעל חשיבה מושכלת וביקורתית. אדם המצויד בכלי חשיבה ובערכים מדעיים יוכל לחיות חיים מלאים יותר, מובנים יותר ויוכל לתרום לחברה בצורה משמעותית יותר. מגפת הקורונה מערימה קשיים רבים על צוות המורים והתלמידים מחד ומציבה הזדמנויות חדשות מאידך. אנחנו ניצבים בפני אתגרים חדשים אך נסייע למורים בפתרונות יצירתיים ודרכים שונות לעורר עניין והבנה בקרב התלמידים.

המהפכה הטכנולוגית המתחוללת בדורנו והשימוש המושכל והמתגבר במחשוב ואמצעי קצה נוספים, פותחים בפנינו יצירת סביבות למידה חדשניות ומאתגרות, ואפשרויות מגוונות לתכנון ופיתוח עדכני של הוראת הידע והמיומנות הנדרשים בהוראת המדעים והן לפיתוח המקצועי של המורים. בימים אלה מפותחות יחידות אוריינות הוראה ללימוד מרחוק, שנועדו לשמש "ערכות כלים" למורים, ויאפשרו בחירה אישית והפעלת שיקול דעת בבחירת המיומנויות והערכים. בנוסף, מפותחות יחידות הוראה בשם "ישראל דיגיטלית" לכיתות ה-ו, המשלבות את ה"שידורים הלאומיים".

ההוראה בשנה זו במדע וטכנולוגיה מקנה לתלמידים כלים להתמודד עם סביבה משתנה, מעודדת יכולות למידה עצמאית, אוריינות דיגיטלית ועבודה שיתופית. יש חשיבות רבה ללמידה בדרך של התנסויות המעוררת סקרנות ומחזקת את העמדה החיובית כלפי מדע וטכנולוגיה. תצפיות, ניסויים ופעילויות חקר המתבצעות על ידי תלמידים (hands-on-minds on activities) מהווים חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה, ומשולבים דרך קבע בתהליכי הלמידה, ההוראה וההערכה גם בלמידה מרחוק (קובץ משאבים לניסויים ביתיים).

הנני מאחלת לכולם שנת לימודים פורייה ומוצלחת, שנה של בריאות והנאה בעבודת החינוך וההוראה.

בילי פרידמן

מנהלת תחום דעת (מפמ"ר) מדע וטכנולוגיה

חשוב לדעת

המטרה המרכזית של החינוך המדעי-טכנולוגי בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים היא הקניית אוריינות מדעית-טכנולוגית לכלל אוכלוסיית התלמידים.

הלימודים בבתי הספר היסודיים מיועדים להפגיש את התלמידים הצעירים עם תופעות הטבע, לעורר סקרנות ופליאה, ולפתח את מיומנויות התצפית והניסוי. 

הלימודים בחטיבת הביניים מכשירים את כלל תלמידי ישראל להבנה בסיסית של הטבע תוך התחקות אחר תופעות, חומרים ותהליכים שהתרחשו ומתרחשים סביבנו תוך עריכת תצפיות וניסויים.

בהסתמך על לימודי המדעים בביה"ס היסודי ובחטיבת הביניים, יפתחו הלומדים מיומנויות של חשיבה מדעית, חקרנית ומבוססת על נתונים. בנוסף, זוהי התקופה בה יבססו התלמידים את יחסם כלפי מדע וטכנולוגיה. עבור רבים מהם מדובר במרכיב חשוב בהחלטה על המשך לימודים בתחומים אלה, בתיכון ואף מעבר לכך.

אוריינות מדעית-טכנולוגית מאפשרת ללומדים התמודדות עם מציאות דינמית ומשתנה ומכשירה אותם לחיים במאה ה-21. 

אזרחי העולם של העתיד, יהיה עליהם להתמצא ולהבין מגוון היבטים מדעיים וטכנולוגיים הנוגעים לחיי היום-יום, מתוך חשיבה מושכלת וביקורתית, מסוגלות לפתרון בעיות ולקבלת החלטות, אחריות ומעורבות.

לחינוך המדעי-טכנולוגי בכלל, ולמורים למדע וטכנולוגיה בפרט, יש תפקיד מרכזי בפיתוח בסיסי הידע והמיומנויות הנדרשים לשם כך. המורים יכוונו לחקירת העולם מתוך סקרנות, הבנה, מחויבות ואחריות לסביבה.

המהפכה הטכנולוגית שהתחוללה בעשורים האחרונים מאפשרת תהליכי הוראה, למידה והערכה בסביבה פדגוגית חדשנית ומתעדכנת, תוך שימוש מיטבי בטכנולוגיות המידע ובמכשירי קצה שונים, לקידום המטרות והיעדים של החינוך המדעי והטכנולוגי במאה ה-21.

יעדי המקצוע מדע וטכנולוגיה בשנת הלימודים תש"ף, כנגזר ממסמך מתנ"ה

מטרה א' (מתנ"ה) - קידום למידה משמעותית ואיכותית: ידע, מיומנויות וערכים

 • יעד ראשון: קידום הידע ומיומנויות החשיבה בתחומי הדעת, בדגש על שפת אם, מתמטיקה, אנגלית ומדעים 
  דגשים ליישום היעד בלימודי מדע וטכנולוגיה: פיתוח למידת חקר, וחשיבה ביקורתית ומבוססת נתונים

 • יעד שני: יצירת סביבות למידה חדשניות ומאתגרות, ובכללן סביבות דיגיטליות 
  דגשים ליישום היעד בלימודי מדע וטכנולוגיה: הגברת הלמידה החוץ-כיתתית, בסביבות מגוונות, תוך שימוש במגוון עזרים טכנולוגיים (כולל סביבות דיגיטליות שיתופיות)

 • יעד שלישי: טיפוח תרבות של מצוינות לימודית, חברתית וערכית 
  דגשים ליישום היעד בלימודי מדע וטכנולוגיה: טיפוח התוכניות למצוינות מדעית; למידה שיתופית; טיפוח יושרה, אמינות, דיוק ואחריות סביבתית

מסגרות ארציות להתפתחות מקצועית של מורי מדע וטכנולוגיה ביסודי בשנה"ל תשפ"א

במטרה לקדם את היעד פיתוח מקצועי של מורים למדע וטכנולוגיה ביסודי ובמטרה להגיע לאוכלוסיות מורים נוספות אשר לא משתלמות במרכזי הפסג"ה במחוזות, מצורף מידע להרשמה לקורסים ארציים לשנת הלימודים תשפ"א, על פי המפורט להלן:

 1. השתלמויות ארציות מרוכזות בשלומי ובבית יציב.
 2. קורסים  מקוונים במודל "איחוד מול ייחוד" ביוזמת אגף א' לפיתוח פדגוגי, צוות המקצוע וצוות מט"ח.
 3. קורסים מקוונים בני 10 שעות בשיטת הצבירה- מיקרו-קרדיטציה.
 4. השתלמויות נוספות ליסודי ביוזמת הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה ואגף מדעים.

מסגרות ארציות להתפתחות מקצועית של מורי מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים בשנה"ל תשפ"א


במטרה לקדם את היעד פיתוח מקצועי של מורים למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים ובמטרה להגיע לאוכלוסיות מורים נוספות אשר לא משתלמות במרכזי הפסג"ה במחוזות, מצורף מידע להרשמה לקורסים ארציים לשנת הלימודים תשפ"א:

תפקידה של ועדת ההיגוי הוא לייעץ למזכירות הפדגוגית ולמינהל למדע וטכנולוגיה בהתוויית מדיניות הוראת המקצוע במערכת החינוך, לפי הפירוט הבא:

 • מצב המקצוע במערכת החינוך והצעת דרכים לשיפור ההוראה במקצוע

 • תכנית הלימודים והפעלתה

 • שינויים וחידושים בהוראת המקצוע

 • הערכת הישגים במקצוע

 • הכשרת מורים והשתלמויות

 • בחינוך הדתי – ההיבטים האמוניים והאידיאולוגיים של הוראת המקצוע

חברי ועדת המקצוע ללימודי מדע וטכנולוגיה ביסודי ובחטיבת הביניים

 • פרופ' רון מילוא, יו"ר הועדה
 • גב' בילי פרידמן, מנהלת תחום דעת (מפמ"ר) מדע וטכנולוגיה
 • ד"ר רוחמה ארנברג, ממונה קוריקולרית
 • ד"ר מירי דרסלר, מנהלת מרכז מורים למדע
 • ד"ר יעל שוורץ, מנהלת מרכז מורים חט"ב
 • ד"ר חמד טרבייה, מפקח מו"ט מגזר ערבי יסודי
 • גב' ריבי גבע, מפקחת מו"ט במחוז מרכז
 • גב' גלית ניב, מדריכה ארצית
 • גב' ורד זיידמן, מדריכה ארצית
 • פרופ' דוד פורטוס, מכון מופת
 • ד"ר אורנית ספקטור לוי, מנהלת מרכז מורי הגיל הרך
 • גב' יוליה לזרוביץ, מורה למדע וטכנולוגיה בחט"ב
 • מר אורי רביב, מורה למדע וטכנולוגיה בחט"ב

​צוות הפיקוח במטה

ד"ר גילמור קשת-מאור, מנהלת אגף א' מדעים, מזכירות פדגוגית
טלפון: 054-2118788 | דוא"ל: gilmorke@education.gov.il

גב' בילי פרידמן, מנהלת תחום דעת (מפמ"ר) מדע וטכנולוגיה

טלפון: 054-4719109 | דוא"ל: friedman.bili@gmail.com

צוות הדרכה ארצי מדע וטכנולוגיה

באדרה עיסאווי, קידום יעדי המקצוע, תכניות העשרה אנרגיה בראש אחר
טלפון:  054-4653382 | דוא"ל: Baderaessawi@gmail.com
 
גניה חייקין, קידום תחום הפיזיקה: הוראה דיסציפלינרית ועתודה מדעית טכנולוגית. אישור מורי הפיזיקה לעתודה
טלפון: 052-6084860 | דוא"ל: jenia610@gmail.com
 
גלית ניב, ריכוז צוות יסודי וקידום יעדי המקצוע
טלפון: 052-2217894 | דוא"ל: galitniv555@gmail.com

הדס כץ שדה-חן, קידום תוכניות העשרה: חקר ציפורים (יסודי)
טלפון: 052-8951374 | דוא"ל: gilron@netvision.net.il

ורד זיידמן, ריכוז צוות חט"ב וקידום יעדי המקצוע, עתודה מדעית טכנולוגית
טלפון: 054-6869677 | דוא"ל: Veredzaidman21@gmail.com

חני פלג, ממונה על החינוך לקיימות
טלפון: 052-3637145, 050-6202975 | דוא"ל: hanipe@gmail.com

ד"ר יונית חביב, שיפור וקידום תהליכי הוראה והערכה וקידום תהליכי הוראה, התאמת תוכנית הלימודים לתלמידים מצטיינים בביולוגיה
טלפון: 054-2154309  | דוא"ל: Yosihaviv278@gmail.com

ד"ר לילך טנצר הרשקוביץ, קידום תהליכי חקר והתנסות במעבדה
טלפון: 050-5822597 | דוא"ל: Lilach.tencer@gmail.com

לימור בן שטרית, ניהול אתר מקצוע מדע וטכנולוגיה ודף הפייסבוק, קידום השתתפות תוכניות העשרה בלימודי מדע וטכנולוגיה, הובלת קורסי מיקרו-קדיטציה
טלפון: 050-8668358 | דוא"ל: limorbe@education.gov.il

נמרוד ברקאי, שיפור תהליכי בקרה המבוססים על נתונים
טלפון: 054-6224503 | דוא"ל: nimrod.barkai@gmail.com

סמדר שטוקלמן, ניהול תהליכי השמירה על בטיחות במעבדה ובעבודות החקר, בחינה והערכת חומרי למידה ותוכניות התערבות
טלפון: 052-4399270 | דוא"ל: smadarstokelman@gmail.com

קרן דגן, מדריכה מרכזת להוראה בכיתה הטרוגנית והכלה
טלפון: 054-4492728 | דוא"ל: Keren.dagan@gmail.com

צוות פיקוח מדע וטכנולוגיה במחוזות


נורית ברגר גיל (יסודי וחט"ב)
טלפון: 050-3073264 | דוא"ל: nuritbe@education.gov.il

מגזר דרוזי וצ'רקסי

אכרם אברהים (צפון וחיפה)
טלפון: 04-8632608, 04-8632605 | דוא"ל: ibrahimak@education.gov.il

מחוז חיפה

לימור בן שטרית חיימי (יסודי)
טלפון: 050-8668358 | דוא"ל: limorbe@education.gov.il

חנה שמילוביץ (חט"ב)
טלפון: 052-8616044 | דוא"ל: hannashm@education.gov.il

מגזר ערבי

ד"ר חמד טרביה, (יסודי)
טלפון: 04-6477419/44, 6477438- 04 | דוא"ל: hammadtr@education.gov.il

שפיע אל גמאל (חט"ב)
טלפון: 04-8632609 | דוא"ל: shafeael@education.gov.il

מחוז מרכז

רונית רוזנבוש (יסודי)
טלפון: 052-8489524 | דוא"ל: ronit.rose10@gmail.com

ריבי גבע (חט"ב)
טלפון: 050-7890622 | דוא"ל: rivige@education.gov.il

מחוז תל אביב

גילה לאמי
טלפון: 03-6896338, 03-6896793 | דוא"ל: gilala@education.gov.il

מחוז ירושלים ומנח"י

חנה כהן
טלפון: 02-5601539, 02-5601618 | דוא"ל: hanacohen@education.gov.il

מחוז חרדי

אפרת דיין
טלפון: 02-5601880 | דוא"ל: efratda@education.gov.il

מחוז דרום

עדנה כהן
טלפון: 050-7545540 | דוא"ל: edna1348@gmail.com

חינוך התיישבותי

רונית בליסקו
טלפון: 03-6898818, 054-5559419 | דוא"ל: rblisko@gmail.com

מפקחים שותפים לקידום החינוך המדעי טכנולוגי - מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע


ד"ר ענת סלע, מפקחת מדע וטכנולוגיה בגיל הרך
טלפון: 03-6896168 | דוא"ל: anatse@education.gov.il

יגאל דור, מנהל אגף מצוינות בחינוך הטכנולוגי
טלפון: 02-5603142 | דוא"ל: yigaldo2@education.gov.il

אורנה בן עטר, ממונה על אשכולות הפיס
טלפון: 02-5603875 | דוא"ל: ornaben@education.gov.il

ישיבות הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה בשיתוף עם המפמ"ר למדע וטכנולוגיה מתקיימות אחת לחודש.

מטרת הישיבות התווית מדיניות ותוכניות עבודה, עדכון בתוכניות החדשות ולמידה משותפת.

מועדי ישיבות הפיקוח תשפ"א

 • יום שלישי כ"ה בתשרי תשפ"א 13.10.2020
 • יום שלישי כ"ג בחשוון תשפ"א 10.11.2020
 • יום שלישי ז' בטבת תשפ"א 22.12.2020
 • יום שלישי י"ג בשבט תשפ"א 26.1.2021
 • יום רביעי י"ט באדר תשפ"א 3.3.2021
 • יום שלישי כ"ד בניסן תשפ"א 6.4.2021
 • יום שלישי כ"ט באייר תשפ"א 11.5.21
 • יום שלישי י"ב בתמוז תשפ"א 22.6.21
 • יום שלישי י"א בתמוז תשפ"א 20.7.21