דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מדע וטכנולוגיה

דבר המפמ"ר

חברות וחברים למקצוע המדעים והטכנולוגיה, שלום רב,

במהלך השנתיים האחרונות, בהן עבדנו לצל הקורונה, עשינו מאמצים לסייע לכם המורים והמורות להתמודד עם האתגרים שנוצרו באמצעות התאמת תוכנית הלימודים ופיתוח של מגוון חומרי הוראה כגון: יחידות הוראה מתוקשבות למורים, קורסים דיגיטאליים לתלמידים (ביסודי), ארגז כלים לצמצום פערים ומגוון כלי הערכה .
אני מעוניינת להודות לכם המורים והמורות על המסירות שלכם וההקפדה על הוראה איכותית, חוויתית ומעשירה, תוך שימוש במשאבי ההוראה והערכה המתעדכנים כל העת באתר המקצוע.

בתשפ"ב ייחדנו שבוע שלם לחגיגה מדעית וטכנולוגית בראי שינוי האקלים. מטרת השבוע הייתה לחשוף את המורים לדרכי הוראה והערכה חדשניות, תוך קידום ידע, מיומנויות, ערכים ועמדות. המהלך היה חדשני ופרץ את גבולות הזמן והמרחב הבית ספרי. כל הכבוד לאלפי המורים שלקחו חלק בשבוע החקר, וחשפו את התלמידים ל סוגיית שינוי האקלים על כלל היבטיה, ותרמו לחיזוק הזיקה של תלמידי מדינת ישראל למקצוע מדע וטכנולוגיה.
בשנה הבאה, נמשיך את מסורת שבוע מדע וטכנולוגיה ואף נרחיב אותה כך שחלק מהפעילויות יחלו כבר אחרי החגים (מוזמנים להתעדכן בשולחן המפמ"ר ובאתר המקצוע).

כשפנינו קדימה לשנה"ל תשפ"ג, נמשיך להטמיע את מטרות המקצוע, וכן את המיומנויות שב"תפיסת הלמידה המתחדשת" כגון: אוריינות מדעית, חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית ,למידה עצמאית , אוריינות דיגיטלית לצד יכולת עבודה בצוות. יש חשיבות רבה ללמידה בדרך של התנסויות המעוררת סקרנות ומחזקת את העמדות החיוביות כלפי תחום מדע וטכנולוגיה. תצפיות, ניסויים ופעילויות חקר המתבצעות על ידי תלמידים (hands-on-minds on activities) מהווים חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה, ומשולבים דרך קבע בתהליכי הלמידה, ההוראה וההערכה .

לאור החלת תוכנית הגפ"ן (גמישות פדגוגית ניהולית)במערכת החינוך, חלו שינויים בשעות ההוראה של תחום הדעת וכן במתכונת ההדרכה . לפיכך חשוב ביותר להירשם לקבוצות הווטסאפ המחוזיות, לקהילות המורים, ולהתעדכן בשולחן מפמ"ר בהודעות השוטפות.

אני מאחלת לכולנו הנאה והגשמה עצמית מהוראה ולמידה משמעותית וחדשנית ויחד נמשיך בהנחלת אהבת המדעים בקרב התלמידים והמעגלים הסובבים אותם .

שנת לימודים פורייה ומוצלחת,

בילי פרידמן
מנהלת תחום דעת (מפמ"ר) מדע וטכנולוגיה 

מה חדש

 • 10 אוגוסט 2022:  תוכנית הלימודים לשנה"ל תשפ"ג פורסמה באריח תוכנית לימודים.
  נעשה מיפוי מחודש של הפעילויות על פי מסמך המדיניות הפדגוגית הלאומית - דמות הבוגרת והבוגר - מיומנויות, בדגש אוריינות מדעית.
  כמו כן, הנושא של שינוי האקלים שולב במפרטי התוכן שבתוכנית הלימודים בהקשרים רלוונטיים.

חשוב לדעת

חוזרים חדשים

יסודי

חטיבת ביניים

כללי

חוזרים ישנים

לידיעתכם בחודש הקרוב נפתחת השתלמות מורים מקוונות בנושא נחלי ישראל בראי משבר האקלים, עבור מורי מו"ט ההשתלמות תוכר עם ציון לאחר הגשת מטלות.

השתלמות נחלי ישראל

הגשת מועמדות לועדת המקצוע להוראת מדע וטכנולוגיה

אנו עומדים למנות ועדת מקצוע במדע וטכנולוגיה, וזאת עד לתאריך 28.12.20. 

ועדת מקצוע מורכבת מעד חמישה עשר חברים, בהם עד ששה אנשי אקדמיה ועד ששה מנהלים ומורים. ככלל, מינוי לוועדה יהיה לתקופה של שנתיים או שלוש שנים (בכפוף לנוהל מינוי הוועדה).

מנהלים, מורים או אנשי אקדמיה הסבורים שהם מתאימים ומעוניינים להציע את מועמדותם מוזמנים לפנות למנהלת תחום הדעת מדע וטכנולוגיה, בילי פרידמן בדואר אלקטרוני: bilifr@education.gov.il, בצירוף קורות חיים, שני ממליצים ונימוק בדבר תרומתם הפוטנציאלית לוועדת המקצוע עד לתאריך 28.12.20.

אין בכתוב התחייבות לקבל מי מן הפונים או חובה לנמק את קבלת המועמד או דחייתו (הפנייה היא לנשים וגברים כאחד). 

ניתן לעיין בנהלים למינוי ופעולת ועדת מקצוע או ועדות מקצוע לתוכניות לימודים (נוהל מתאריך 1.6.16) באתר המזכירות הפדגוגית.

תפקידה של ועדת ההיגוי הוא לייעץ למזכירות הפדגוגית ולמינהל למדע וטכנולוגיה בהתוויית מדיניות הוראת המקצוע במערכת החינוך, לפי הפירוט הבא:

 • מצב המקצוע במערכת החינוך והצעת דרכים לשיפור ההוראה במקצוע

 • תכנית הלימודים והפעלתה

 • שינויים וחידושים בהוראת המקצוע

 • הערכת הישגים במקצוע

 • הכשרת מורים והשתלמויות

 • בחינוך הדתי – ההיבטים האמוניים והאידיאולוגיים של הוראת המקצוע

חברי ועדת המקצוע ללימודי מדע וטכנולוגיה ביסודי ובחטיבת הביניים

 • פרופ' רון מילוא, יו"ר הועדה
 • גב' בילי פרידמן, מנהלת תחום דעת (מפמ"ר) מדע וטכנולוגיה
 • ד"ר רוחמה ארנברג, ממונה קוריקולרית
 • ד"ר מירי דרסלר, מנהלת מרכז מורים למדע
 • ד"ר יעל שוורץ, מנהלת מרכז מורים חט"ב
 • ד"ר חמד טרבייה, מפקח מו"ט מגזר ערבי יסודי
 • גב' ריבי גבע, מפקחת מו"ט במחוז מרכז
 • גב' גלית ניב, מדריכה ארצית
 • גב' ורד זיידמן, מדריכה ארצית
 • פרופ' דוד פורטוס, מכון מופת
 • ד"ר אורנית ספקטור לוי, מנהלת מרכז מורי הגיל הרך
 • גב' יוליה לזרוביץ, מורה למדע וטכנולוגיה בחט"ב
 • מר אורי רביב, מורה למדע וטכנולוגיה בחט"ב

צוות הפיקוח במטה

 • ד"ר גילמור קשת-מאור, מנהלת אגף א' מדעים, מזכירות פדגוגית
  טלפון: 054-2118788 | דוא"ל: gilmorke@education.gov.il

צוות הדרכה ארצי מדע וטכנולוגיה

 • גב' בילי פרידמן, מנהלת תחום דעת (מפמ"ר) מדע וטכנולוגיה
  טלפון: 054-4719109 | דוא"ל: bilifr@education.gov.il

 • אלה סגל, קידום תחום החלל, פיזיקה
  טלפון: 050-7676277 | דוא"ל: 4allasegal@gmail.com
 • גניה חייקין, קידום תחום הפיזיקה: הוראה דיסציפלינרית ועתודה מדעית טכנולוגית. אישור מורי הפיזיקה לעתודה
  טלפון: 052-6084860 | דוא"ל: jenia610@gmail.com
 • גלית ניב, ריכוז צוות יסודי וקידום יעדי המקצוע
  טלפון: 052-2217894 | דוא"ל: galitniv555@gmail.com 
 • הדס כץ שדה-חן, קידום תוכניות העשרה: חקר ציפורים (יסודי)
  טלפון: 052-8951374 | דוא"ל: gilron@netvision.net.il 
 • הילה דגן, קידום יעדי המקצוע  בתחום הכימיה והבטיחות.
  טלפון: 054-483-2836 | דוא"ל: hadrchaarzithila@gmail.com 
 • חופית קשיש,
  טלפון: 052-657-2868 | דוא"ל: chofitamir@gmail.com 
 • ד"ר יונית חביב, אוריינות מדעית, הערכה, קידום יעדי המקצוע.
  טלפון: 054-2154309  | דוא"ל: Yosihaviv278@gmail.com
 • סמדר שטוקלמן, ניהול תהליכי השמירה על בטיחות במעבדה ובעבודות החקר, בחינה והערכת חומרי למידה ותוכניות התערבות
  טלפון: 052-4399270 | דוא"ל: smadarstokelman@gmail.com 
 • סיגל זהבי, הובלת שבוע החקר, שפה מדעים, הובלת הכוורת.
  טלפון: 052-221-7327 | דוא"ל: sigalzhv@gmail.com
 • ד"ר עירית חוף נהור, ליווי יחידות הוראה בנושא המים, קידום יעדי המקצוע ביסודי.
  טלפון: 052-357-6531 | דוא"ל: irit.nahor@gmail.com 
 • ד"ר רויטל וינשטוק, קידום הערכה , אוריינות מדעית ויעדי המקצוע ביסודי
  טלפון: 054-647-7183 | דוא"ל: wrevital11@gmail.com 
 • דנה אבריאן, רפרנטית אקלים,
  טלפון: 052-3846764 | דוא"ל: danavrian15@gmail.com
 • איריס אשכול, הטמעת קורסים דיגיטאליים, אחראית אתר מקצוע , דרייב מוט
  טלפון: 053-8358473 | דוא"ל: iris.reutwork@gmail.com
 • ד"ר רונית אדם, קידום אוריינות מדעית, כלי הערכה.
  טלפון: 050-7107672 | דוא"ל: ronitadam3@gmail.com
 • חגית יששכר, תכלול עבודה צוות חטב, קורסים דיגיטאלים ללומד עצמאי.
  טלפון: 052-3474008 | דוא"ל: hagit1901@gmail.com
 • אורלי אליהו, פיתוח קורסים דיגיטאליים ללומד העצמאי
  טלפון: 052-3311195 דוא"ל: orly.eliyahu@gmail.com
 • נדב כספי, פיתוח קורסים דיגיטאליים ללומד העצמאי
  טלפון: 052-8614974 דוא"ל:

צוות פיקוח וממונים מחוזיים במדע וטכנולוגיה

 מחוז צפון

 • נורית ברגר גיל (יסודי וחט"ב)
  טלפון: 050-3073264, 073-3939344 | דוא"ל: nuritbe@education.gov.il 

מגזר דרוזי וצ'רקסי

 • אכרם אברהים (צפון וחיפה)
  טלפון: 050-6289266, ‭073-3938134‬ | דוא"ל: ibrahimak@education.gov.il   

מחוז חיפה

מגזר ערבי

מחוז מרכז

 • לאה מלוב (יסודי)
  טלפון: 073-3937325 054-7513770 | דוא"ל: leahmalov@gmail.com

 • שחר נהרי (חט"ב)
  טלפון: 03-6896595/811, 03-6896594, 052-4710264 | דוא"ל: naharish@gmail.com

מחוז תל אביב

מחוז ירושלים

מחוז חרדי

מחוז דרום

חינוך התיישבותי

 • רונית בליסקו
  טלפון: 03-6898818, 054-5559419 | דוא"ל: rblisko@gmail.com

מפקחים שותפים לקידום החינוך המדעי טכנולוגי - מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

 • ד"ר ענת סלע, מפקחת מדע וטכנולוגיה בגיל הרך
  טלפון: 03-6896168 | דוא"ל: anatse@education.gov.il
 • יגאל דור, מנהל אגף מצוינות בחינוך הטכנולוגי
  טלפון: 02-5603142 | דוא"ל: yigaldo2@education.gov.il
 • חגית מזרחי, ממונה על אשכולות הפיס
  טלפון: 054-456-1186 דוא"ל: hagit.shai@gmail.com

ישיבות הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה בשיתוף עם המפמ"ר למדע וטכנולוגיה מתקיימות אחת לחודש.

מטרת הישיבות התווית מדיניות ותוכניות עבודה, עדכון בתוכניות החדשות ולמידה משותפת.