דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

זהירות בדרכים, נגישות, אורח חיים בטוח

דבר מנהל האגף

שלום רב,

אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח אחראי על יישום מדיניות  משרד החינוך בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים (זה"ב), נגישות וחינוך לאורח חיים בטוח בכל מוסדות החינוך. 

האגף אחראי על קיום רצף חינוכי בתחומים אלה בכל שלבי החינוך מהקדם-יסודי, דרך החינוך היסודי ועד לחינוך העל-יסודי ואף בסמינרים למורים. אחריות זו מקיפה את כל המגזרים וכוללת הקצאת משאבים, פיתוח חומרי למידה ופעילויות, הכשרת כוח אדם מקצועי ויישום והטמעה של הנושאים שבתחום אחריותו.

החינוך לזה"ב ולאורח חיים בטוח, כולל הקניית ידע, הקניית הרגלי התנהגות, גיבוש עמדות, טיפוח ויצירת תרבות התנהגות בטיחותית של סובלנות והתחשבות בזולת. וכן יצירת מעטפת בטיחות אישית ופיזית בארבעה מרחבי אינטראקציה: בדרכים, במרחב הציבורי, במוסדות החינוך ובבית.

אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח מוביל ללימוד מיומנויות ואופני התנהגות המבוססים על מודעות ועל אחריות אישית. מטרת החינוך לזה"ב ואורח חיים בטוח הינה הפחתה משמעותית של היפגעות תלמידים ומבוגרים בתאונות דרכים בפרט ובתאונות בכלל. בתחום הנגישות, מערכת החינוך שמה לה למטרה להנגיש את המערכת ומוסדותיה על פי חוק שוויון ההזדמנויות לאנשים עם מוגבלות, לטייב תהליכים פדגוגיים ולקרב לבבות לנושא הנגישות, כמו גם ליצור סביבה התומכת בקבלת האחר.

אני מאמין שעלינו לעשות כל שלאל ידינו לקדם את החינוך להתנהגות אחראית, הוגנת ובטיחותית. עלינו מוטלת החובה להכשיר את הלבבות ולהניע את המודעות והחינוך לנושאים שבתחום אחריותנו. עלינו להמשיך לפעול לקיום תהליך חינוכי רציף המקיף את כל המגזרים ונגיש לכל התלמידים.

חובתנו לחנך למניעת תאונות, למודעות לנושא הנגישות ולניהול אורח חיים בטוח. אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח מוביל את התהליך הזה בשיתוף מינהלים ואגפים מקצועיים במשרד, מנהלי מחוזות במשרד החינוך, ממונים מחוזיים לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח, גורמים מחוץ למשרד, מנהלי בתי הספר, רכזי זה"ב ומורים.

יחד נקדם את החינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח, למען שלומם, נגישותם ובטיחותם של תלמידי ישראל.


מקס אבירם,
מנהל אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח

מה חדש

חשוב לדעת

  • חינוך לערכים - אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במשרד החינוך, אמון על החינוך לערכים חברתיים, תרבותיים ועל הוראת נושאי הדעת שבאחריותו.

  • מקצועיות ומצוינות - האגף שוקד על טיפוח דרכי הוראה עדכניות בנושאים שבתחומי אחריותו, מפתח תכניות לימודים ויוצר חומרי למידה מתאימים, תוך חתירה למקצועיות ולמצוינות של הצוות החינוכי.  

  • רכזי זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח - האגף מפעיל רכזי זה"ב בבתי הספר לקידום החינוך והוראת זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח. 

  • פיתוח מקצועי – הכשרות והשתלמויות - בכל שכבות הגיל  ולכל המגזרים שבמערכת החינוך מתקיימות  הכשרות והשתלמויות סדירות מחוזיות וארציות. המטרה להכשיר את סגלי הוראה לריכוז מערכתי של תחומי התוכן וכך גם להוראת תכניות אגף. ההכשרות מתבצעות בדרכי הוראה חדשניות המותאמות לצרכי המערכת וברוח החינוך למאה 21.            

  • בקרב התלמידים - אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח פועל להעמקת המודעות של התלמידים להתנהגות בטוחה ובטיחותית, להקניית ידע מקצועי, לפיתוח מיומנויות הנדרשות לתלמידים ולחינוך להקניית ערכים של אזרחות טובה. פעילות האגף מקיפה את כלל התלמידים במערכת החינוך בכל המגזרים.  

  • שיתופי פעולה - במסגרת תפקידיו מקיים האגף קשרי עבודה עם שותפים פנים משרדיים  ועם שותפים נוספים חוץ משרדיים  כגון: מוסדות אקדמיה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, נגישות ישראל, ארגון "בטרם", עמותת "אור ירוק", רשויות מקומיות, משטרת ישראל, מטות הבטיחות העירוניים, מגן דוד אדום, עמותות וארגוני מתנדבים.

קורס זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח - מכון מופ"ת

החינוך לזה"ב (זהירות בדרכים, הנגשה ובטיחות ילדים), מהווה משימה לאומית שמטרתה להכשיר את התלמידים לתפקוד יעיל במרחבי ההתנהלות (במוסדות החינוך, במרחבים הציבוריים, בבית ובדרך), ללמדם עקרונות התנהגות המבוססים על אחריות אישית ולהנחיל להם ערכים של מחויבות לשמירה על חיי אדם, על כבודם ועל כיבוד חוקי המדינה.

במסגרת שיתוף פעולה עם מכון מופ"ת נבנה קורס חדש אשר הינו תנאי מעבר הכרחי לקבלת תעודת הוראה. 

מטרת הקורס המקוון הינה לפתח את תפיסת האחריות של איש החינוך באמצעות למידה יחידנית בתחומי זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח. וכן לבצע סקירה של תחומי הפעילות והאחריות שהאגף עוסק בהם.

הקורס המקוון מהווה נדבך חדשני בהתפתחות ההוראה והלמידה של נושא הבטיחות בדרכים במערכת החינוך. מטרתו היא בראש ובראשונה לחשוף בפני הסטודנטים את תוכניות הלימודים, חומרי הלמידה והפעילויות בנושא זה, כמו גם לעודד אותם לבחור בו כאחד המסלולים להתמחות ולהתמקצעות.

 רשימת אנשי קשר במטה ובמחוזות

פרטים ליצירת קשר

מקס אבירם

מנהל אגף זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח 

כתובת דוא"ל: maxav@education.gov.il