דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

תורה שבעל פה ומשפט עברי

דבר המפמ"ר

"דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות.
הוא בוחן ובודק, מרחיק ומקרב.
יש שהוא נאחז במסורת קיימת ומוסיף עליה.
ויש שהוא יורד לגלי גרוטאות, חושף נשכחות, ממרק אותן מחלודתן, מחזיר לתחיה מסורת קדומה, שיש בה כדי להזין את נפש הדור המחדש.
אם יש בחיי העם משהו קדום ועמוק מאד שיש בו כדי לחנך את האדם ולחסן אותו לקראת הבאות - האם יהא בזה ממידת המהפכה להתנכר לו?"
ברל כצנלסון

לימודי תורה שבעל-פה מזמנים עיסוק פתוח וביקורתי בערכים חברתיים ומוסריים, יהודיים ואוניברסליים גם יחד, ותורמים לטיפוח ולחיזוק תחושת השייכות לתרבות ולזהות היהודית-ישראלית.

תוכנית הלימודים מדגישה עיון, פענוח והבנה של טקסטים נבחרים, העוסקים בנושאים משמעותיים ורלוונטיים לבני הנוער בימינו.

המקורות מזמנים דיונים משמעותיים וערכיים ופותחים צוהר להעלאת רעיונות חדשים, תוך שילוב בין מסורת, חידוש, המשכיות ושינוי.

לפיכך, כל דור של תלמידים מהווה חוליה חדשה בשרשרת הדורות הלומדים ותורם את תרומתו לתרבות העברית המתחדשת.

אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה או משאלה.

אנו מזמינים את הלומדות והלומדים להצטרף אל "בית המדרש הפתוח".


יוספה משולם,
מנהלת תחום דעת (מפמ"ר) תורה שבעל-פה ומשפט עברי (ממלכתי)

מה חדש

 • 23 ינואר 2023: שולחן המפמ"ר בתושב"ע ומשפט עברי עלה לאוויר! 

חשוב לדעת

​חוזר מפמ"ר תשפ"ג

החוזר מרכז את עיקר ההנחיות להוראת תורה שבעל פה ומשפט עברי בבתי הספר הממלכתיים לשנת תשפ"ג. 

בשנת הלימודים תשפ"ג אנו נערכים להוראה והערכה היברידיות - הן בכיתה הפיזית והן בלמידה מרחוק. בימים אלה, גובר האתגר בשמירת הקשר עם תלמידינו וברתימתם בנחישות ויצירתיות, תוך שילוב הפדגוגיה של תחום הדעת במעבר לכלים דיגיטליים מגוונים.

עיקרי החוזר

 1. ארגון הלמידה וההערכה:
  א. לימודי השכלה כללית בכיתה י'
  ב. תוכנית הלמידה וההיבחנות לבגרות (5 יחידות לימוד)
  ג. חלופות בהערכה, מאגר משימות ומחוונים
 2. מעורבות חברתית-קהילתית
 3. השתלמויות ופיתוח מקצועי
 4. הדרכה
 5. נספח - הנחיות כלליות במערכת החינוך

חוזרי מפמ"ר קודמים

חוזר מפמ"ר תשפ"ב
חוזר מפמ"ר תשפ"א 8/2020 | חוזר מפמ"ר תשפ"א 01/21

מורים האחראים על מרכיב ממרכיבי ציון הבגרות לרבות הערכה בית ספרית נדרשים להשתתף בהשתלמות מטעם הפיקוח על הוראת תורה שבעל פה ומשפט עברי, בהיקף 30 שעות לפחות.

השתלמות ארצית "במבט רחב"

הפיקוח על הוראת תורה שבעל-פה ומשפט עברי, בשיתוף עם האוניברסיטה הפתוחה, שמחים להזמינכם להשתלמות מורים בנושא: "פותחים סוגריים – אדם, טבע, סביבה".

מטרות

 • העלאת סוגיות אקטואליות הנוגעות לקיימות, מקומו, אחריותו ותפקידו של האדם בעולם.

 • עיון חדש וביקורתי במקורות הקלאסיים של התרבות היהודית העוסקים בקיימות.

 • ניתוח ופרשנות: בין אז להיום.

 • "תלמוד המביא לידי מעשה"- קיימות וסביבה בכיתה.

היקף ההשתלמות: 30 שעות (מוכרות לעוז לתמורה ולאופק חדש)
רכזת ההשתלמות: מלי נסים
טלפון: 054-7748480
דואר אלקטרוני: malynisim@gmail.com

התוכנית (ארבעה מפגשים מרוכזים)

מפגש ראשון - "אדם-טבע-סביבה: קיימות בראי המשפט העברי" - התקיים באסרו-חג סוכות , במוזיאון לטבע ברמת-אביב.

מפגש שני - " מה עושים עם כל הפסולת הזאת?" - התקיים בפארק אריאל שרון ביום ראשון, א' טבת תשפ"ג, 25 בדצמבר 2022( חופשת חנוכה).

מפגש שלישי - יום העיון השנתי – "האדם: נזר או נטל?" יתקיים באוניברסיטה הפתוחה, רח' קלאוזנר 17 רמת-אביב ביום רביעי, ז' ניסן תשפ"ג, 29 במרץ 2023 (חופשת פסח).

מפגש רביעי - "אש אש מדורה" – בין שריפה למאגיה יתקיים ביום שלישי, י"ח אייר תשפ"ג, 9 במאי 2023 (ל"ג בעומר). המיקום יפורסם בהמשך.

הנחיות הרשמה ותשלום

הקורס ממומן על ידי משרד החינוך. דמי הרשמה: 65₪ בתשלום אחד.

 • ההשתתפות בהשתלמות מותנית בהרשמה מוקדמת

 • פתיחת ההשתלמות מותנית במספר הנרשמים

 • דמי הרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה של ביטול ביוזמת הנרשם.

1 .אופן ההרשמה
א. באופן מקוון, באמצעות אתר היחידה לעובדי הוראה – האוניברסיטה הפתוחה, בקישור להלן: https://extra-academic.openu.ac.il/teachers-registration/WebReg/Register/77468
ב. באמצעות הטלפון: 09-7781512 בימים א-ה, בשעות 09:30-15:00 באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

2 .אופן התשלום
א. בכרטיס אשראי ("ויזה", "ישראכרט", "דיינרס", "אמריקן אקספרס", "לאומי קארד") בתשלום אחד.
ב. בהמחאה אחת עד שבוע לפני תחילת ההשתלמות או ליום ההרשמה (המאוחר מביניהם). את ההמחאה יש לרשום לפקודת "האוניברסיטה הפתוחה "ולצרף לטופס ההרשמה.

3 .ביטול הרשמה: במקרה של ביטול לא ניתן לקבל החזר כספי.

לתשומת לב

א. תשלומי שכר לימוד המשולמים על-ידי מפעל, בית ספר או חברה עבור עובדים הנשלחים להשתלמות, שנועדה לשמור על רמתו של העובד או לשפר את אופן פעילותו, מוכרים על-ידי שלטונות מס הכנסה כהוצאה מוכרת של מפעל או חברה. הטבה זו לא תחשב כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

ב. אחריות הצדדים (האוניברסיטה הפתוחה ו/או הסטודנט/ית (וחלפיהם בקשר להסכם ללימודים בקורס כלשהו נספחיו ותנאיו, לרבות פרסומים ומצגים וכן כתוצאה ובשל הפרת הסכם, פיצויים ו/או נזקים ו/או מכל סיבה שהיא, תהיה מוגבלת בסכום התביעה עד לגובה שכר הלימוד נשוא התובענה. הגבלת האחריות והחבות הנ"ל תחול על כל תביעה, למעט תביעת נזיקין לנזקי גוף שנגרמו לסטודנט/ית. בשום מקרה של תביעה בגין הפרת ההסכם, אף אחד מהצדדים )האוניברסיטה או הסטודנט( לא ישא בכל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או מיוחד, לרבות אבדן עסקה כלשהיא, אבדן השתתפות ו/או גמול ו/או זמן ו/או אבדן רווחים או בכל נזק בסכום שעולה על הסכום האמור לעיל.

ג. האוניברסיטה שומרת לה את הזכות לא לקיים השתלמויות שמספר הנרשמים אליהן לא יאפשר לפתוח אותן, או מכל סיבה אחרת. במקרים כאלה יוחזר לנרשם מלוא שכר הלימוד ששולם.

השתלמויות נוספות במהלך שנת תשפ"ג

 1. השתלמויות מקוונות – נושאים נבחרים בתוכנית הלימודים.

 2. "עמיות יהודית" - השתלמות מורים מובילים בשיתוף "אנו" – מוזיאון העם היהודי ברמת אביב.

 3. "בית יציב" בקמפוס "בית יציב" בבאר שבע: 3 ימים מרוכזים הכוללים לינה וכלכלה מלאה.

 4. "קרוב לבית" - קהילות עמיתים במחוזות.

על מנת להיחשב בוחן יש לעבור הליך אישור של אגף הבחינות.

מי שטרם אושרו כבוחנים מתבקשים לעשות זאת בדחיפות, כדי למנוע בעיות בהמשך.

יוספה משולם, מנהלת תחום דעת (מפמ"ר) תושב"ע ומשפט עברי
דואר אלקטרוני:yosefame@education.gov.il
טלפון: 050-6289254

אסף קרסיק, מדריך מרכז ארצי - אזור מנח"י, ירושלים וההתיישבותי
דואר אלקטרוני: asafkarasik@gmail.com
טלפון: 054-7588185

יורם גלילי,  מדריך מרכז ארצי - אזור הדרום
דואר אלקטרוני: yoramgalili@gmail.com
טלפון: 052-6661735

מלי נסים , מדריכה מרכזת ארצית - אזור תל-אביב והמרכז
דואר אלקטרוני: malynisim@gmail.com
טלפון: 054-7748480

מרב ג'רפי-הוכמיץ, מדריכת פדגוגיה דיגיטלית
דואר אלקטרוני: meravjh@education.gov.il
טלפון: 052-3291420

רינה חודדאטוב, מדריכה באזור חיפה והצפון
דואר אלקטרוני: rinahudi@gmail.com
טלפון: 054-5499846