דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מוזיקה

דבר המפמ"ר

מוזיקה נחשבת ככלי ביטוי בעולם, שפה בינלאומית לא מילולית ומופשטת. 

יש לה מקום מרכזי בחיי בני האדם, בכל התרבויות, בכל הגילאים והשפעתה על ההתנהגות האנושית ועל הישגי התלמידים ידועה ומוכחת גם במחקרים. עשייה מוזיקלית מהווה מקור השראה וגורם מכריע בעיצוב תהליכים חינוכיים, היא יוצרת סביבה פתוחה, יצירתית, הרמונית, המאפשרת שיתופי פעולה בין אנשים, חברות תרבויות ועמים. 

לרבים מאתנו היא משמשת כשפה שניה ומהווה חלק בלתי נפרד מעולמו התרבותי – חינוכי של התלמידים ואחת הדרכים המרכזיות לעיצוב אישיותם.

חשיבותו של החינוך המוזיקלי כגורם המעצב את אישיותו של התלמיד ומשפיע עליו לטווח ארוך לקראת היותו אדם בוגר אינה מוטלת בספק.

אנו חותרים להצבת העשייה החינוכית והמוזיקלית על גווניה השונים במרכז העשייה הבית ספרית, לגילוי יוזמה ואחריות, הובלה ומנהיגות בקידום העשייה המוזיקלית על כל גווניה, להרחבתה ולהעצמתה במערכת החינוך ומחוצה לה - בחינוך הבלתי פורמלי.

אנו שואפים ליצירת תכלול ושיתופי פעולה בין חלקיו השונים של הפסיפס החינוכי מוזיקלי, כך שכל התחומים יזינו זה את זה וכלל המערכות יאירו את המעגל השלם, והשלם יהיה גדול מסך חלקיו.

אני מקווה כי אתר זה ישמש את קהילת החינוך המוזיקלי על גווניה השונים, וכי השיח החינוכי המתוקשב יוביל לשותפות לטובת קידום החינוך המוזיקלי.


בברכת עשייה מוזיקלית פוריה,
בצלאל קופרווסר
מנהל תחום דעת (מפמ"ר) מוזיקה


מה חדש

חשוב לדעת

המגמה למוזיקה אמורה לתת מענה לכל התלמידים העוסקים במוסיקה במסגרות חוץ בית ספריות, כגון הקונסרבטוריונים ואשר מבקשים להרחיב את ידיעותיהם בתחומים העיוניים השונים. במסגרת המגמה למוזיקה ילמדו התלמידים ויכירו את כל התחומים העיוניים ובמקביל ישתתפו בעשייה מוזיקלית קבוצתית, כגון: הרכבים קאמריים, מקהלה או תזמורת.

נהלים

 • פניה בכתב של מנהלי בית הספר למנהל תחום הדעת (מפמ"ר) מוזיקה עד סוף חודש פברואר בכל שנה.

 • הגשת תוכנית בית ספרית על פי עקרונות תוכנית הלימודים החדשה במוזיקה ועל פי תפיסתם החינוכית של מרכזי המוזיקה בהלימה לאופי בית הספר.
  בתוכנית יצוין שם מרכזי מגמת המוזיקה ושמות צוות המורים למוזיקה, בצירוף תעודות ההכשרה של כל אחד מהם (תארים אקדמיים ותעודות הוראה).

 • פגישה של מנהל בית הספר עם מנהל תחום הדעת (מפמ"ר) מוזיקה על בסיס תוכנית המגמה. בפגישה זו יסוכמו התהליכים הפדגוגיים, הארגוניים והלוגיסטיים של בית הספר ואישור מראש של משאבי הפיתוח. בפגישה זו ייקבע גם צוות ההוראה ובעיקר מרכזי המגמה.

 • הגשת המסמכים והפגישות יסתיימו עד סוף חודש אפריל, בשנה הקודמת לשנת ההפעלה הראשונה.

 • אישור לפתיחת המגמה בתוספת חוות דעת של מפמ"ר מוזיקה יינתן עד סוף חודש מאי.

הערה:  לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לפתוח מגמת מוזיקה בשנת הלימודים הבאה.

להרחבה

פתיחת מגמת מוזיקה בבית הספר העל-יסודי

סטודנטים יקרים שלום רב,

אנו בפיקוח על החינוך המוזיקלי מברכים אתכם עם הצטרפותכם לקהיליית מורי המוזיקה במערכת החינוך. 

נשמח לעמוד לרשותכם לכל סיוע שיידרש וללוות אתכם בהתפתחותכם המקצועית. קיבצנו עבורכם קישורים שונים שיסייעו לכם בשנת ההתמחות ובתחילת דרככם המקצועית.

מטרת תפקיד החונך, שמשרד החינוך מייחס לו חשיבות רבה ומצוות לכל מורה חדש וסטאז'ר היא מיטבית של מתמחים ומורים חדשים במערכת החינוך. 

מורים המבקשים לחנוך מתמחים בשנת הלימודים תשפ"ב: יש לוודא קיום התנאים הנדרשים למילוי תפקיד חונך המופיעים בחוזר מנכ"ל 9.2.5)

החונך הינו החולייה המרכזית המשמעותית ביותר בתהליך הקליטה של מורה מתמחה בבית הספר. מלבד התרומה המשמעותית של המורים החונכים למורים המתחילים, יש לציין כי החונכים, המורים בעלי הוותק, יוצאים נשכרים גם הם מתהליך החניכה עם המתמחה.

לנוכח החשיבות שמייחס אגף ההתמחות וכניסה להוראה לתפקיד החונכים, החונכים מתוגמלים באופן פורמאלי במשכורת ככל בעל תפקיד בבית הספר. חונכים יכולים לחנוך עד שלושה מתמחים.

על כל מתמחה יזוכו בגמול (2.4% על כל מתמחה). כללי הזכאות לגמול יהיו בהתאם לכללים הקבועים בהסכם השכר.

בשנים האחרונות חונכים בפועל נדרשים להשתלם בקורס הכשרה לחונכות היות ומעשה החניכה הינו פרופסיה בפני עצמה המחייבת למידה והכשרה ייעודית לתפקיד.

הדרישות לתפקיד חונך

 • עובדי הוראה המועסקים בפועל ומדווחים כחלק מצוות ההוראה במערכות משרד החינוך

 • בעלי ותק בהוראה בפועל של 4 שנים לפחות.

 • בעלי תעודת הוראה ורישיון לעיסוק בהוראה.

 • בוגרי קורס להכשרת חונכים "חונכים ומלווים" או כאלה משתתפים בקורס במקביל לעבודתם כחונכים.

 
השתלמויות למורים חונכים

קורס חונכים באומנויות שלב א׳ בית ברל

קורס חונכים באומנויות שלב ב בגבעת וושינגטון

ועדת המקצוע להוראת מוזיקה

 • פרופ' תומר לב, פסנתרן ומחנך, ממקימי ומנהל בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה, באוניברסיטת תל אביב, יו"ר הועדה

 • בצלאל קופרווסר, מוזיקאי, מנהל תחום דעת (מפמ"ר) מוזיקה במשרד החינוך, מרכז הועדה

 • ד"ר רון ויידברג, מלחין, מוזיקולוג, פסנתרן ומרצה בכיר באוניברסיטה הפתוחה ובבית הספר למוזיקה בקריה האקדמית אונו

 • ד"ר מיכאל קלינגהופר, נגן ומרצה, שימש בתפקידים רבים באקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים

 • ד"ר איתן אור נוי, מוזיקאי, נגן כינור ודיקן הפקולטה לחינוך מוזיקלי במכללת לוינסקי לחינוך

 • פרופ' משה זורמן, מלחין, מנצח, מוזיקאי, מוזיקולוג, מעבד ומרצה למוזיקה. מקים ומנהל הקתדרה למוזיקה במרכז עינב בתל אביב

 • ד"ר רחלי גלאי, צ'לנית, מרצה וראש החוג למוזיקה המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון

 • ראובן אריה, שימש בעבר המפקח על הקונסרבטוריונים, בוחן בבחינות בגרות במוזיקה ברסיטלים

 • ד"ר איה מזוז, מוזיקולוגית, מרכזת מגמת מוזיקה בתיכון ומלמדת תולדות המוזיקה, תאוריה ופיתוח שמיעה

 • תומר יריב, מוזיקאי, נגן כלי הקשה, מורה, מלחין מייסד ומנהל "טרמולו"- המרכז לכלי הקשה בישראל

 • ענת דור, מדריכה ארצית בחינוך המוזיקלי, כותבת תוכניות לימודים ותוכניות קונצרטים לבתי הספר היסודיים

 • מיקי תוסיה כהן, מדריכה מרכזת ארצית לתוכניות לימודים ייחודיות (מוזיקה וקרימינולוגיה)

 • ד"ר תייסיר חדאד, מוזיקאי מפקח ארצי על החינוך המוזיקלי והאמנויות במגזר הערבי

 • איילה רייכרט, מפקחת לימודי מוזיקה בחינוך הממלכתי דתי, מתכללת תוכניות לימודים באגף אומנויות, משרד החינוך

נהלי מינוי ועדת המקצוע >>