דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מתמטיקה, יסודי

​דבר המפמ"ר

בלימודי המתמטיקה בחינוך היסודי, רוכשים התלמידים מושגים ומבנים בחשבון ובגיאומטריה ומפתחים מיומנויות וכישורים בנושאים: מספרים ופעולות, חקר נתונים, גיאומטריה ומדידות. 

במהלך שנות הלימוד בבית הספר, נלמדת המתמטיקה באופן ספיראלי, כך שמושגים מתמטיים רבים נלמדים כמה פעמים, תוך הרחבה והעמקת הידע של התלמיד.

הוראת המתמטיקה בחינוך היסודי מתבססת על תוכנית הלימודים. במבנה התוכנית, מושם דגש על ספירליות, הבניית קשרים בין ידע אינטואיטיבי לפורמאלי והבניית קשרים בין נושאים מתמטיים שונים. 

תוכנית הלימודים מושתתת על עקרונות ודגשים המכוונים לטיפוח החשיבה, פיתוח תובנה מספרית וגיאומטרית, התמודדות עם משימות חקר, מושגים והקשרים ביניהם.

בברכה,
ד"ר דורית נריה

מה חדש

חשוב לדעת

חברי ועדת המקצוע להוראת מתמטיקה ביסודי

 • פרופסור מריטה ברבש - יו"ר הוועדה
 • ד"ר דורית נריה - מרכזת הוועדה
 • פרופסור בוריס קויצ'ו
 • ד"ר רותי ברקאי
 • ד"ר אסתר לוינסון
 • מר גנאדי ארנוביץ
 • ד"ר ענת סלע
 • ד"ר אסעד מחאג'נה
 • מר סלימאן סלאמה
 • גב' קרן בן כורש דנינו
 • גב' רחלי גבאי
 • גב' ורד הירש
 • גב' נרית כץ

פיתוח מקצועי למורי מתמטיקה ביסודי

 • קורסים במרכזי פסג"ה (30 שעות)
  הובלת צוותי מתמטיקה - לרכזי מתמטיקה בבית הספר היסודי (רכזי מתמטיקה ביסודי)
  כישורי הדרכה למדריכי מתמטיקה ביסודי (מדריכי מתמטיקה ביסודי)
  סוגיות בהוראת המתמטיקה בכיתות א-ב (א-ב)
  הוראת הגיאומטריה בביה"ס היסודי (א-ו)
  נושאים נבחרים במתמטיקה בכיתות ג-ד (א-ו)
  נושאים מרכזיים בתכנית הלימודים במתמטיקה לכיתות ה-ו (ד-ו)
  מצוינות ויצירתיות במתמטיקה (א-ו)
  רצף תוכנית הלימודים במתמטיקה מהיסודי לחטיבת הביניים (א-ח)
  הוראת המתמטיקה – למורים בראשית דרכם (א-ו)
 • קורסים ארציים מקוונים (30 שעות)
  מספרים ופעולות עד 100- היבטים מתמטיים ופדגוגיים (א-ב)
  "יוצאים מלוח הכפל" – משמעויות והיבטים בהוראת נושאי כפל וחילוק (ג-ד)
  שברים פשוטים ומספרים עשרוניים: היבטים מתמטיים ופדגוגיים (ד-ו)
  מצולעים: משולשים ומרובעים – היבטים מתמטיים ופדגוגיים (ג-ו)
  הערכה בחינוך מתמטי (א-ו)
  הוראה דיפרנציאלית במתמטיקה יסודי (ג-ו)
  פדגוגיה בעידן החדש (א-ו)
  למידה מרחוק (א-ו)
 • יחידות מיקרוקרדיטציה (10 שעות)
  מודל מיקרו קרדיטציה מבוסס על "למידה קלינית", כלומר מתמקד באתגרים חינוכיים נפוצים, ומציע מגוון כשירויות שנותנות מענה לאתגרים אלו. כל הקורסים מיועדים ללמידה עצמית. כל קורס מתמקד בסוגייה ספציפית אותה לומדים לעומק ומתנסים בה בשטח. עמידה בדרישות הקורס מקנות הכרה ב-10 שעות, ולאחר השלמה של שלושה קורסים אפשר לקבל גמול.
  מפצחים את הקשיים - מבט שונה על פתרון בעיות מיצ"ב (ג-ו)
  לראות את המתמטיקה (א-ו)
  לצאת מהקופסה בנייר ומספריים (א-ו)
  בין הוויזואלי לאנליטי במרובעים (ג-ו)
  לצאת מתוך השגיאה (ג-ו)
  מודל לפתרון בעיות השוואה בחיבור ובחיסור (א-ו)
  פיתוח אומדן כמותי באמצעות גמישות בפירוק והרכבה (מורי א-ו)

מידע נוסף והרשמה


פרטים נוספים ויצירת קשר

הפיקוח על הוראת המתמטיקה ביסודי

מדריכים ארציים ומחוזיים במתמטיקה יסודי

אנשי קשר - צוות מוביל ארצי ומחוזי במתמטיקה יסודי