דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

"מולדת, חברה ואזרחות" ו"גאוגרפיה - אדם וסביבה" ביסודי

דבר המפמ"ר

ברוכים הבאים לאזור הפיקוח על "גאוגרפיה – אדם וסביבה" ו"מולדת, חברה ואזרחות" ביסודי.

עולם התוכן של תחום "גאוגרפיה – אדם וסביבה" ו"מולדת, חברה ואזרחות" מעניק לתלמידים, אזרחי המאה ה-21, כלים וכישורים להבנת הסביבה בה אנו חיים. תחום הדעת מחנך לערכים, מפתח כישורי חשיבה מסדר גבוה ומקנה לנוער חשיבה מרחבית ותשתית להבנת המרחב המקומי והגלובלי המשתנה במהירות.

בתכנים הגאוגרפיים נכללים נושאים הנמצאים בחזית המחקר הגאוגרפי - סביבתי בעולם כמו: קיימות חברתית וסביבתית, שינויי אקלים, ההשפעות וההשלכות של תהליכי הגלובליזציה, צדק מרחבי-סביבתי ועוד. תהליך הלמידה מטפח מודעות, אכפתיות ואחריות אצל הלומדים לשמירת הסביבה האנושית והטבעית. נושאים אלו מהווים המשך ללימודי "מולדת, חברה ואזרחות" בבתי הספר היסודיים, בהם הלימוד הוא במעגלים ההולכים ומתרחבים מהסביבה הקרובה לעולמם של התלמידים לסביבות חדשות ורחוקות.

בתהליך הלמידה חשוב לעקוב עם התלמידים אחר אירועים המתרחשים בארץ ובעולם, ללמוד את ההקשרים הגאוגרפיים שלהם ולהעמיק את החינוך לאהבת הארץ, לערכי סביבה ונוף, לטיפוח ערכים חברתיים והומניים. כל אלה תוך עידוד הסקרנות, העניין והמודעות של הלומדים לגבי המתרחש בסביבה הפיזית והאנושית ברמה המקומית והגלובלית ותוך העמקת האחריות האישית, האכפתיות והמעורבות החברתית והקהילתית.

בשנת הלימודים תש"ף נמשיך להעמיק את הלמידה המשמעותית, נמשיך להעצים את הפדגוגיה הדיגיטלית בכל שכבות הגיל תוך עידוד דרכי הוראה – למידה מגוונות ודרכי הערכה חלופיות. חשוב להקדיש זמן ומרחב לתהליכים מעמיקים ומשמעותיים בתהליכי הלמידה תוך שימת דגש על מיומנויות חקר, למידה חוץ כיתתית ועבודת עמיתים.

החל משנת הלימודים תשע"ו שונה שם מקצוע "גאוגרפיה" ל"גאוגרפיה – אדם וסביבה". השינוי משקף את התמורות שחלו בעשור האחרון בתכניות הלימודים ובדרכי ההוראה – הלמידה – ההערכה בתחום הדעת. חשוב להקפיד על רישום שם המקצוע: "גאוגרפיה - אדם וסביבה" בתעודות ובמסמכים רשמיים.

בברכת שנת לימודים פורייה, מעצימה, מאתגרת ומבורכת,
פנינה גזית

מה חדש

חשוב לדעת

רעיונות וכלים לשיפור מיומנות ההוראה מרחוק

הרשמה להשתלמות "כלים ורעיונות להוראה מרחוק" לקראת שנת הלימודים תשפ"א: בגאוגרפיה אדם וסביבה; ומולדת חברה ואזרחות- למורי היסודי ב–ו.
מנחה: דרורה נגב-זמיר
מפגשים סינכרוניים בתאריכים: 10.8; 17.8; 24.8; 7.9; 14.9; יתר שעות ההשתלמות בלמידה עצמית.
אודות הקורס: הקורס בהובלת צוות הפיקוח על תחום הדעת במזכירות הפדגוגית וצוות אלנט.
אנו נשלב רעיונות וכלים דיגיטליים לטיוב ההוראה המשמעותית, אשר תתרום להצלחת ההוראה מרחוק. נעמיק בנושא ההוראה בתחום הדעת, נתרגל פדגוגיה חדשנית איכותית. ההשתלמות מיועדת למורים בעלי אוריינטציה תקשובית ויישום תהליכי למידה מתוקשבים עם תלמידים. ביצוע משימות ההשתלמות הינן חלק ממניין שעות ההשתלמות.

​החוג לגיאוגרפיה וללימודי סביבה, אוניברסיטת חיפה

החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, אוניברסיטת תל אביב

המחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים והמכון ללימודים עירוניים ואזוריים

המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, אוניברסיטת בר אילן

המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

החוג ללימודי ארץ ישראל וגיאוגרפיה, במכללה האקדמית בית ברל


הכשרת מורים ב"גאוגרפיה - אדם וסביבה"


צוות ארצי

פנינה גזית
מנהלת תחום הדעת (מפמ"ר)
טלפון: 050-7362737 | דוא"ל: pninaga@education.gov.il

דרורה נגב
מדריכה ארצית יסודי, חט"ב וחט"ע
טלפון: 052-3666432 | דוא"ל: drnegev@gmail.com

יעודכן בקרוב