דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

עברית: הבעה, הבנה ולשון

דבר המפמ"ר

לציבור המורות והמורים לעברית, הפרופסורים אהרן צ'חנובר ואברהם הרשקו מהטכניון בחיפה ופרופסור אלכסנדר ורשבסקי מהמכון הטכנולוגי של קליפורניה קיבלו את פרס נובל על המחקר שגילו בו עובדה מדהימה: הגוף שלנו מבצע כל העת תחלופת חלבונים. חלבונים שהתקלקלו נהרסים ומוחלפים בחדשים כל העת. אפשר לומר שחלבוני הגוף מוכרחים למות כדי לשמר אותנו בחיים. נדמה שעובדה ביולוגית זאת נכונה גם לחיי המעשה: לקיומם של ארגונים, מוסדות חינוכיים ואף להוראת תחום דעת. תנאי הכרחי לשמירה על הרלוונטיות וההכרחיות של תחום הדעת היא התחדשותו וריענונו כל העת בהתאם ליעדי המשרד ולתוכנית הלימודים ובהתאם למחקר המתפתח בתחום הדעת ובהוראתו.
השנים הקרובות יעמדו בסימן שילוב הכלים הדיגיטליים בהוראת עברית. העידן שהכתיבה והקריאה בו הן דיגיטליות מחייב אותנו להוראה אחרת של תהליכי הקריאה והכתיבה ולהערכתן. לשם כך פיתחנו את הסביבה הדיגיטלית להוראת עברית בחטיבת הביניים, מיזם הכתיבה המקוון והתוכנית המקוונת הממירה בגרות בחטיבה העליונה, בחינת הבגרות עתירת המדיה והסביבה הדיגיטלית המקוונת ליצירת התלקיט ולהוראת 30% בחטיבה העליונה. בתוך כך האתגר העצום העומד לפתחנו הוא שיפור עמדות התלמידים כלפי המקצוע. במציאות של ימינו העברית שבפי תלמידינו היא המובן מאליו. יתרה מכך, החברה סובלנית יותר כלפי השפה המדוברת היומיומית גם במעוזים שהיו שמורים בעבר לעברית הפורמלית והתקנית: הספרות, אמצעי התקשורת ובית הספר. במציאות זאת קשה לנו יותר ויותר לשווק את חשיבותם של שיעורי העברית, אך ברור לכול כי במציאות זאת תפקידנו חשוב מאי פעם. לעזרת המורה פיתחנו את הסביבה הנפלאה הזאת, ובה עשרות פריטים: יחידות הוראה, פעילויות, חומרי העשרה לתלמיד ולמורה, סרטונים ועוד. אלה יספקו למורה את הכלים להקניית הידע, המיומנויות והערכים של תחום הדעת ויסייעו לו בבניית שיעורים מלאי עניין והשראה.
בברכה,
תומר בוזמן

מה חדש

 • 22 פברואר: הודעה למורים -  פורסם נספח מאמרים בבגרות העולים. "חוזרים ומידע למורה תשפ"ג"

 • 10 ינואר: פורסם מסמך המדיניות החדש "שפת הבית ושפת בית הספר". "חוזרים ומידע למורה תשפ"ג"

 • 5 ינואר: פורסם מסמך הבהרה למורים : לשאלת גזרות הפועל. "חוזרים ומידע למורה תשפ"ג"

 • 28 דצמבר: פורסמה טבלת התאמות (בחירה) לנבחנים עולים חדשים בשאלון 11284 - חורף תשפ"ג. "התאמות"

 • 11 נובמבר: פורסם מפרט מבחן באוריינות שפה לכיתה ח. "חוזרים ומידע למורה תשפ"ג"

 • 8 נובמבר: עודכן מסמך מפרט תכנים להערכה חיצונית והדגשים להוראה. "תכניות לימודים"

 • 8 נובמבר: עודכן מסמך מיקוד הלמידה תשפ"ג. "חוזרים ומידע למורה תשפ"ג"

 • 6 נובמבר: עודכן חוזר מפמ"ר תשפ"ג. "חוזרים ומידע למורה תשפ"ג"

 • 9 ספטמבר: פורסמה הזמנת הסביבות המתוקשבות "בקיוון העברית" לחטיבה עליונה. "חוזרים ומידע למורה תשפ"ג"

 • 9 ספטמבר: פורסמה הזמנת הסביבות המתוקשבות "בקיוון העברית" לחטיבת הביניים. "חוזרים ומידע למורה תשפ"ג"

חשוב לדעת

חוזרים ומידע למורים לשנת תשפ"ב

מועד ב בבחינת הבגרות בעברית בקיץ תשפ"ב.

הבהרה למורים: לשאלת גזרות הפועל

הטמעת עקרונות שלהב"ת בבתי הספר בעקבות מבחן תמונת מצב – אוריינות שפה ח

מפרט תכנים - אוריינות שפה תשפ"ב

הנחיות בנושא המבחן הפנימי באוריינות שפה לכיתה ח

מיקוד הלמידה לכל שאלונים עברית - תשפ"ב 2022

חוזר מפמ"ר עברית תשפ"ב לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים

חוזר מפמ"ר עברית לחינוך העל-יסודי לשנה"ל תשפ"ב

חוזר מפמ"ר עולים חדשים לשנה"ל תשפ"ב

מיקוד התכנים לנבחנים בשאלון המותאם לנבחנים כו"ח

מיקוד התכנים להיבחנות בשאלוני העולים החדשים

תכנים והדגשים להוראה בחט"ב

מיקוד תכנים לשאלון 30%

מיקוד תכנים לשאלון 70%

מועד ב בבחינת הבגרות בעברית בקיץ תשפ"ב

התאמות

טבלת התאמות 11284 קיץ_מועד ב תשפב

התאמות היבחנות בחינוך המיוחד

התאמות היבחנות לתלמידים עם לקויות למידה ועם הפרעת קשב וריכוז

 חוזרי מפמ"ר לשנת תשפ"א

חוזר התאמות ייחודיות בהיבחנות בבחינות הבגרות בעברית לשנה"ל תשפ"א

מיקוד התכנים להיבחנות בשאלוני הבגרות - מועדי תשפ"א

חוזר המפמ"ר להוראת העברית תשפ"א

חוזר המפמ"ר להוראת העברית תשפ"א - עולים חדשים ותושבים חוזרים

חוזר המפמ"ר להוראת העברית תשפ"א - כבדי שמיעה וחירשים

מיקוד התכנים להיבחנות בשאלוני הבגרות - מועדי תשפ"א 2021

חוזרי מפמ"ר לשנת תש"ף

חוזר מפמ"ר להוראת עברית לחטיבת הביניים תש"ף

חוזר מפמ"ר להוראת עברית לחטיבה העליונה תש"ף

חוזר מפמ"ר לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים 

חוזר מפמ"ר להוראת עברית לעולים חדשים תש"ף

דף עזר לבגרות - חוזר למורים

 

התאמות

מיקוד קיץ תש"ף לשאלונים בעברית

טבלת התאמות 11284 - עולים, קיץ תש"ף

התאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב הנבחנים בשנת הלימודים תש"ף

התאמות לתלמידים עם לקויות למידה - נספח

יישום ההתאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עם לקויות למידה מסוג הכתבה לבוחן ניטראלי, הקראה ושעתוק, שנה"ל תש"ף (2020)

חוזרי מפמ"ר לשנת תשע"ט

חוזר מפמ"ר תשע"ט - לחטיבה העליונה

לקראת בגרות בעברית: הבנה, הבעה ולשון –
המשך לחוזר המפמ"ר להוראת העברית לחטיבה העליונה תשע"ט

חוזר מפמ"ר תשע"ט - לחטיבת הביניים

חוזר המפמ"ר להוראת העברית לשנה"ל תשע"ט:
עברית: הבנה, הבעה ולשון לעולים חדשים ולתושבים חוזרים

התאמות

התאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב
הוראת תלמידים כבדי שמיעה וחירשים - 07 קוד 3 וקוד 4 

חוזר מפמ"ר תשע"ח

חוזר מפמ"ר תשע"ח לחטיבת הביניים

חוזר מפמ"ר תשע"ח לחטיבה העליונה

חוזר המפמ"ר להוראת העברית לשנה"ל תשע"ח: בחינות הבגרות בעברית: הבנה, הבעה ולשון לעולים חדשים

עדכון לחוזר המפמ"ר תשע"ח - ביטול שאלוני בגרות עברית לעולים חדשים - עולם ישן.

בחינת הבגרות המתוקשבת בעברית: הבנה, הבעה ולשון (סמל שאלון 11281)

הדגשים לשאלון 11281 במועדי קיץ וחורף תשע"ח

מפרט מבחן המיצ"ב בעברית לכיתה ח, תשע"ח (2018)

הוראת תלמידים כבדי שמיעה וחירשים (07 קוד 3 וקוד 4)

לקראת בגרות בעברית: הבנה, הבעה ולשון - המשך לחוזר המפמ"ר להוראת העברית לחטיבה העליונה תשע"ח

חוזר מפמ"ר עברית לעולים חדשים תשע"ח (2)-שאלון חדש לעולים רמה ג

התאמות

טבלת התאמות (בחירה) לזכאים לשאלון 011107 (210) מותאם

התאמות בדרכי היבחנות תשע"ח

דף דיווח המורה לעברית למתן התאמות

חוזר מפמ"ר תשע"ז

חוזר מפמ"ר לחטיבות הביניים

חוזר מפמ"ר לחטיבה העליונה

חוזר מפמ"ר תשע"ז- עולים חדשים

חוזר מפמ"ר לנבחנים בבחינת הבגרות בעברית ללקויי שמיעה

התאמות

חוזר התאמות בדרכי היבחנות במקצוע עברית לתלמידים בעלי לקות למידה

חברי ועדת המקצוע להוראת העברית

 • פרופ' זהר לבנת , אוניברסיטת בר־אילן, יושבת ראש ועדת המקצוע, חברת אקדמיה
 • מר תומר בוזמן, משרד החינוך, מנהל תחום הדעת (מפמ"ר), מרכז הוועדה
 • פרופ' רינה בן־שחר, המכללה האקדמית לחינוך אורנים, חברת אקדמיה
 • פרופ' חנה עזר ,מכללת לווינסקי לחינוך, חברת אקדמיה
 • ד"ר רות בורשטיין , המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, חברת אקדמיה
 • ד"ר עינת גונן, אוניברסיטת תל־אביב, חברת אקדמיה
 • ד"ר ליאור לקס, אוניברסיטת בר־אילן, המכללה האקדמית אורנים, חבר אקדמיה
 • ד"ר עליזה עמיר, המכללה האקדמית לחינוך אחווה, משרד החינוך, חברת אקדמיה ונציגת המשרד
 • גב' דליה הלוי-דרזנר, משרד החינוך, מפמ"ר עברית בחינוך היסודי והקדם־יסודי, נציגת משרד החינוך
 • גב' עִדית בר, משרד החינוך, הממונה על תכנון ופיתוח תוכניות לימודים, נציגת המשרד
 • גב' ענבל גורן, משרד החינוך, התיכון המקיף ע"ש שיפמן, טירת הכרמל, נציגת המשרד וחברת הוראה
 • מר זהבי לישי, סמינר הקיבוצים, חבר הוראה
 • מר שירן זהרוני, עירוני ד', תל־אביב, חבר הוראה והנהלה
 • גב' רינה ניצן, חט"ב אורט ע"ש נעמי שמר, גן יבנה, חברת הוראה והנהלה
 • גב' מרים רבינוביץ', משרד החינוך, מכללת "אורות ישראל", רחובות, אולפנית הראל, כפר סבא, נציגת המשרד וחברת הוראה