דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

עברית: חינוך לשוני

​מורים, גננות ואנשי חינוך יקרים,

טיפוח הידע הלשוני וקידום הכישורים האוריינים של הילדים הם משימה מרכזית בגן ובבית הספר היסודי.

מקצוע העברית בבית הספר היסודי הוא הגדול ביותר בהיקפו מבין מקצועות הלימוד, ובמסגרתו מתקיימת הוראה ישירה של קריאה, כתיבה, הבנת הנקרא, דיבור והאזנה, לשון וספרות. בנוסף, טיפוח השפה העברית וחיזוק הכישורים האורייניים מתבצעים גם במסגרת מקצועות נוספים עתירי מלל, כמו תנ"ך, תרבות יהודית ישראלית, מדעים והיסטוריה, וגם בתחומי לימוד אחרים בבית-הספר, כמו חינוך גופני ואמנויות, וכמובן במסגרת פעילות חברתית או תרבותית בתוך הכיתה או מחוצה לה. 

שיעורי העברית מזמנים מרחב גדול של בחירה בתכנים ובתהליכי למידה ומאפשרים התפתחות אישית. כל תלמיד בדרכו ובקצב שלו צריך למצוא בשיעורי העברית הזדמנות לחוות הצלחה ולחוש בהתקדמות. תפקידנו לסייע לו לעצב בדרך של הנאה ועניין את הכישורים האורייניים שישמשו אותו ללמידה. זהו אחד האתגרים המשמעותיים העומדים בפנינו, במיוחד לנוכח המורכבות וההטרוגניות הרבה שמאפיינות את כיתות הלימוד בארץ. בין התלמידים נמצא מי שמתקשה בקריאה או בכתיבה, מי שעברית אינה שפת אמו, מי שזה עתה הגיע ארצה ועוד אחרים.

כולנו, גננות, מורים ובעלי תפקידים העוסקים בחינוך הלשוני, מבינים הבנה עמוקה את גודל המשימה שלקחנו על עצמנו. בידינו נתונה ההזדמנות לפתוח לילדים פתח אל עולם של קריאה, למידה והשכלה, העשרה לשונית והרחבת הדעת, הבעה ותקשורת, שהם תנאי לעשייה פעילה בתרבות ובחברה.

בברכת עשייה מבורכת, מהנה ומשמעותית,

דליה הלוי-דרזנר

מנהלת תחום הדעת חינוך לשוני - עברית

מה חדש

 • 28 דצמבר:

חשוב לדעת

חוזר מפמ"ר עברית למורי החינוך היסודי לקראת שנת הלימודים תשפ"א

בשנת הלימודים החולפת נאלצה מערכת החינוך להתמודד עם אתגר סבוך במיוחד, אתגר שהשפיע על חיי בית הספר ועל הוראת מקצועות הלימוד, ובכלל זה הוראת העברית. היה עליכם ללמד בתנאים חדשים עבורכם ועבור תלמידיכם, ולהציע פתרונות במצבים של חוסר ודאות. כמפמ"ר להוראת העברית בבית הספר היסודי, ברצוני להודות לכם על המאמץ המיוחד ועל המחויבות שלכם להקניה ולטיפוח של מיומנויות השפה בתקופת החירום הרפואי.
כידוע, גם שנת הלימודים תשפ"א צפויה להיות שנה מורכבת, ושומה על כולנו להיערך לקראתה. כמורים, רכזים, וכמדריכים לעברית, אתם מודעים היטב לחשיבותו של המקצוע ולצורך לקדם את מיומנויות השפה בשנה זו לא פחות מאשר בשנת לימודים אחרת. אומנם במקצועות מסוימים מוצע מיקוד וצמצום ההוראה לאור סדר העדיפויות שהמצב מחייב, אולם בתחום העברית אין אפשרות לעשות זאת. היכולת להתבטא בעל פה ובכתב, לקרוא ולהבין, עומדת בבסיס הלמידה של כל תחומי הדעת ואי־אפשר לוותר עליה או לדחותה. עם זאת, אפשר וצריך להתאים את הוראת העברית לתנאים שיכתיב לנו החירום הרפואי.

במיוחד אבקשכם לוודא שכלל תלמידי הכיתה מתקדמים כראוי ובהתאם ליכולותיהם, שהפערים אינם מתרחבים ושתלמידים מתקשים מקבלים את התמיכה הלימודית שהם זקוקים לה. תלמיד שמתקשה בקריאה יישאר מאחור. תלמיד שמתקשה בכתיבה לא יוכל להציג כראוי את ידיעותיו או לבטא את רגשותיו ודעותיו. תחושה של כישלון ושל תסכול עלולה להחמיר בימים של חירום ולהכביד עוד יותר על הלמידה של ילדים שחווים אותה. אנא, היו ערניים אפילו יותר מאשר בכל שנה, ועקבו אחר ההתקדמות של כלל התלמידים בכיתה.

בחוזר זה אעסוק בדגשים המיוחדים להוראת העברית בשנת הלימודים תשפ"א בכל כיתות בית הספר היסודי, אם בהוראה מקרוב או בהוראה מרחוק, בכיתת האם או בחלוקה ל"קפסולות". כבכל שנה, אכלול בו הפניות לחומרי למידה, לכלי הערכה ולפיתוח מקצועי.

להמשך קריאת חוזר מפמ"ר תשפ"א:

חוזר מפמ"ר תשפ"א

מיקוד למידה והמלצות להוראה לקראת שנת הלימודים תשפ"א

חוזרים קודמים

  חוזר מפמ"ר תש"ף

חוזר מפמ"ר תשע"ט

חוזר מפמ"ר תשע"ח 

ועדת המקצוע "חינוך לשוני-עברית בקדם-יסודי וביסודי"

החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ד. הוועדה מייעצת למפמ"ר בהתוויית מדיניות הוראת המקצוע במערכת החינוך.
הוועדה דנה בנושאים הבאים, על פי הצורך:

 • מצב המקצוע במערכת החינוך ודרכים לשיפור ההוראה במקצוע

 • תוכנית הלימודים, דרכי הטמעתה והפעלתה

 • שינויים וחידושים נדרשים בדרכי הוראת המקצוע

 • סוגיות הקשורות לחומרי הלימוד במקצוע

 • הערכת הישגים במקצוע

 • הכשרת מורים והשתלמותם

בראש הוועדה עומדת פרופ' עלית אולשטיין, מרכזת הועדה היא מפמ"ר המקצוע הגב' דליה הלוי דרזנר, וחברים בה ממונה תוכניות לימודים באגף שפות הגב' עדית בר, אנשי אקדמיה, ונציגי מערכת החינוך בעלי תפקידים במטה ובשדה.

מבחר נושאים שעלו לדיון, ההחלטות ויישומן:

 • הכשרת מורים להוראת עברית במכללות להוראה – הוקמה ועדת משנה והוגשו המלצות למל"ג

 • אוריינות ושפה בגיל הגן הגן ובכיתות א-ב – הוועדה דנה בנושא לעומק וזיהתה פערים ברצף תכניות הלימודים בגן ובבית הספר. הוקם צוות  לגיבוש מדיניות וכתיבת תכנית-אב בנושא אוריינות ושפה בגיל הרך (בהכנה)

 • קידום שפה ואוריינות בקרב תלמידים מאוכלוסיות מוחלשות – הוועדה למדה על תכניות שונות חיצוניות למערכת החינוך וכן תכניות פנימיות במטרה לאגם ידע ולגבש המלצות.

 • טיפוח שטף הקריאה בבית הספר היסודי – בעקבות המלצת הוועדה הוקם צוות להרחבה של תכנית הלימודים בנושא זה (בהכנה)

 • תהליכים דידקטיים בהוראת שפה המשלבים פסיכו-פדגוגיה – הוועדה המליצה על דידקטיקה מכילה המשלבת היבטים אלה, והטמעתם בהשתלמויות מורים ובהדרכה.

 • הוראת עברית לתלמידים שעברית אינה שפת אמם – הוועדה המליצה על הקמת צוות כתיבה לניסוח מדיניות, ניסוח עקרונות דידקטיים והרחבת תכנית הלימודים.

להרחבה על מינוי ועדות מקצוע באתר המזכירות הפדגוגית . 

דו"ח הוועדה לבחינת רצף ההוראה של שפה ואוריינות בגיל הגן ובכיתות היסוד -שלב א' לעבודת הוועדה:

הוועדה, בראשות פרופ' מיכל שני, מונתה על ידי יו"ר המזכירות הפדגוגית, והיא ועדה אופרטיבית ייעודית להצעת מדיניות חינוכית ולכתיבת תוכנית לימודים לרצף הוראת שפה ואוריינות בשלבי רכישת הקריאה והכתיבה. המסמך המוגש על ידי הועדה מתמקד בהתפתחות אוריינית בגיל הרך, תוך ראייה אינטגרטיבית של היבטים הקשורים בהתפתחות זו. המסמך והתוכנית שתיכתב ישתלבו במגמות פדגוגיות רחבות של משרד החינוך, ובין השאר יעמדו בהלימה לתפיסה המוצגת בחוזר מנכ"ל מחודש דצמבר 2018 בנושא 'מעברים – רצף חינוכי מהגן לבית הספר'.

דו"ח הוועדה לבחינת רצף ההוראה של שפה ואוריינות בגיל הגן ובכיתות היסוד

 

הצעה לשינוי מתווה להכשרת מורים בתחום החינוך הלשוני בקדם-יסודי וביסודי

הצעה לשינוי המתווה להכשרת מורים שעיקרה הרחבה של לימודי החינוך הלשוני לכלל הסטודנטים במסלולים קדם-יסודי והיסודי במכללות להרצאה, וכן מתן אפשרות ללימודי התמחות בחינוך לשוני(אוריינות ושפה). ההצעה הוגשה למל"ג על-ידי ועדת היגוי להכשרת מורים בחינוך הלשוניבמזכירות הפדגוגית בראשות הפרופ' עלית אולשטיין. בתאריך יולי 2015 ההצעה עלתה לדיון במועצה להשכלה גבוהה. 

הכשרת מורים וגננות בתחום החינוך הלשוני בקדם-יסודי וביסודי

חיזוק לימודי העברית - חינוך לשוני במסלול היסודי והקדם יסודי

מגמות בהוראת העברית בחינוך הקדם יסודי והיסודי

ברצוני להביע הערכה גדולה לכן, רכזות העברית בבית הספר,  שעושות עבודה נאמנה לאורך השנה כולה. אתן למעשה אלה הנושאות על כתפיכן את העשייה היומיומית בתחום שלנו, לצד עבודתה של המדריכה הבית ספרית, אם אכן בית הספר מקבל הדרכה בתחום.

אני מאמינה שלתפקיד הרכזת ערך רב מאד. הרכזת היא זו שרואה את המורים בשגרת עבודתם, היא זו שעינה פקוחה על תהליכי ההוראה בבית הספר, מזהה את הקשיים ומנסה להציע פתרונות, לעתים במשאבי זמן מועטים. 

רכזת העברית מקשרת בין המדריכה הבית ספרית ויחד עמה מובילה את התחום החשוב ביותר בבית הספר היסודי.
ידוע לי שרבות מכן עושות מעל ומעבר לתפקידכן המוגדר מתוך תחושה של שליחות אמתית.

חשוב לי באופן אישי, וגם במסגרת התפיסה הכללית של המשרד, לתת בידיכן כלים מקצועיים שעשויים לקדם את העשייה שלכן בבית הספר, ויחד אתכן לקדם את החינוך הלשוני במדינת ישראל.

מכתב למורי כיתות א' - על הוראת שפה ואוריינות מרחוק, תשרי תשפ"א

מכתב למדריכים, לרכזים ולמורים לעברית בימים של חזרה לבית הספר

מכתב למורים, רכזים ומדריכים בתקופת הלמידה מרחוק בימי הקורונה, ניסן תש"ף

מכתב לרכזות לקראת יום הלשון העברית תש"ף

​מכתב לרכזות בסיום שנת הלימודית תשע"ט

​קיצורי דרך שימושיים

פרטים ליצירת קשר

דליה הלוי דרזנר

מנהלת תחום דעת עברית: חינוך לשוני יסודי וקדם יסודי

כתובת דוא"ל: daliahl@education.gov.il