דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

עברית: חינוך לשוני

​מורים, גננות ואנשי חינוך יקרים,

טיפוח הידע הלשוני וקידום הכישורים האוריינים של הילדים הם משימה מרכזית בגן ובבית הספר היסודי.

מקצוע העברית בבית הספר היסודי הוא הגדול ביותר בהיקפו מבין מקצועות הלימוד, ובמסגרתו מתקיימת הוראה ישירה של קריאה, כתיבה, הבנת הנקרא, דיבור והאזנה, לשון וספרות. בנוסף, טיפוח השפה העברית וחיזוק הכישורים האורייניים מתבצעים גם במסגרת מקצועות נוספים עתירי מלל, כמו תנ"ך, תרבות יהודית ישראלית, מדעים והיסטוריה, וגם בתחומי לימוד אחרים בבית-הספר, כמו חינוך גופני ואומנויות, וכמובן במסגרת פעילות חברתית או תרבותית בתוך הכיתה או מחוצה לה. 

שיעורי העברית מזמנים מרחב גדול של בחירה בתכנים ובתהליכי למידה ומאפשרים התפתחות אישית. כל תלמיד בדרכו ובקצב שלו צריך למצוא בשיעורי העברית הזדמנות לחוות הצלחה ולחוש בהתקדמות. תפקידנו לסייע לו לעצב בדרך של הנאה ועניין את הכישורים האורייניים שישמשו אותו ללמידה. זהו אחד האתגרים המשמעותיים העומדים בפנינו, במיוחד לנוכח המורכבות וההטרוגניות הרבה שמאפיינות את כיתות הלימוד בארץ. בין התלמידים נמצא מי שמתקשה בקריאה או בכתיבה, מי שעברית אינה שפת אמו, מי שזה עתה הגיע ארצה ועוד אחרים.

כולנו, גננות, מורים ובעלי תפקידים העוסקים בחינוך הלשוני, מבינים הבנה עמוקה את גודל המשימה שלקחנו על עצמנו. בידינו נתונה ההזדמנות לפתוח לילדים פתח אל עולם של קריאה, למידה והשכלה, העשרה לשונית והרחבת הדעת, הבעה ותקשורת, שהם תנאי לעשייה פעילה בתרבות ובחברה.

בברכת עשייה מבורכת, מהנה ומשמעותית,

ד"ר לימור קולן

מנהלת תחום הדעת (מפמ"ר) עברית יסודי - חינוך לשוני

מה חדש

 • 18 דצמבר 2022: שולחן המפמ"ר החדש עלה לאוויר!

חשוב לדעת

 שנת הלימודים תשפ"ג נפתחת לאחר תקופה מלאת אתגרים ולמידה בלתי רציפה  אשר יצרו פערים ועלינו להיערך ולהתמודד איתם. לאור זאת יוצא משרד החינוך בתוכנית מערכתית לצמצום פערים, ותחום הוראת העברית ביסודי הוא חלק מהותי ומרכזי ממנה.

התוכנית מתמקדת בקידום אוצר המילים, חיזוק שטף הקריאה, פיתוח שיח אורייני מורחב, וקריאה של ספרים.

להמשך קריאת חוזר מפמ"ר תשפ"ג:  

חוזר מפמ"ר תשפ"ג

חוזר מפמ"ר תשפ"ב

חוזר מפמ"ר תשפ"א

  חוזר מפמ"ר תש"ף

חוזר מפמ"ר תשע"ט

חוזר מפמ"ר תשע"ח 

ועדת המקצוע "חינוך לשוני-עברית בקדם-יסודי וביסודי"

החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ד. הוועדה מייעצת למפמ"ר בהתוויית מדיניות הוראת המקצוע במערכת החינוך.
הוועדה דנה בנושאים הבאים, על פי הצורך:

 • מצב המקצוע במערכת החינוך ודרכים לשיפור ההוראה במקצוע

 • תוכנית הלימודים, דרכי הטמעתה והפעלתה

 • שינויים וחידושים נדרשים בדרכי הוראת המקצוע

 • סוגיות הקשורות לחומרי הלימוד במקצוע

 • הערכת הישגים במקצוע

 • הכשרת מורים והשתלמותם

בראש הוועדה האחרונה עמדה פרופ' עלית אולשטיין, מרכזת הועדה היא מפמ"ר המקצוע הקודמת, הגב' דליה הלוי דרזנר, וחברים בה ממונה תוכניות לימודים באגף שפות הגב' עדית בר, אנשי אקדמיה, ונציגי מערכת החינוך בעלי תפקידים במטה ובשדה.

מבחר נושאים שעלו לדיון, ההחלטות ויישומן:

 • הכשרת מורים להוראת עברית במכללות להוראה – הוקמה ועדת משנה והוגשו המלצות למל"ג

 • אוריינות ושפה בגיל הגן הגן ובכיתות א-ב – הוועדה דנה בנושא לעומק וזיהתה פערים ברצף תכניות הלימודים בגן ובבית הספר. הוקם צוות  לגיבוש מדיניות וכתיבת תכנית-אב בנושא אוריינות ושפה בגיל הרך (בהכנה)

 • קידום שפה ואוריינות בקרב תלמידים מאוכלוסיות מוחלשות – הוועדה למדה על תכניות שונות חיצוניות למערכת החינוך וכן תכניות פנימיות במטרה לאגם ידע ולגבש המלצות.

 • טיפוח שטף הקריאה בבית הספר היסודי – בעקבות המלצת הוועדה הוקם צוות להרחבה של תכנית הלימודים בנושא זה (בהכנה)

 • תהליכים דידקטיים בהוראת שפה המשלבים פסיכו-פדגוגיה – הוועדה המליצה על דידקטיקה מכילה המשלבת היבטים אלה, והטמעתם בהשתלמויות מורים ובהדרכה.

 • הוראת עברית לתלמידים שעברית אינה שפת אמם – הוועדה המליצה על הקמת צוות כתיבה לניסוח מדיניות, ניסוח עקרונות דידקטיים והרחבת תכנית הלימודים.

להרחבה על מינוי ועדות מקצוע באתר המזכירות הפדגוגית . 

דו"ח הוועדה לבחינת רצף ההוראה של שפה ואוריינות בגיל הגן ובכיתות היסוד -שלב א' לעבודת הוועדה:

הוועדה, בראשות פרופ' מיכל שני, מונתה על ידי יו"ר המזכירות הפדגוגית, והיא ועדה אופרטיבית ייעודית להצעת מדיניות חינוכית ולכתיבת תוכנית לימודים לרצף הוראת שפה ואוריינות בשלבי רכישת הקריאה והכתיבה. המסמך המוגש על ידי הועדה מתמקד בהתפתחות אוריינית בגיל הרך, תוך ראייה אינטגרטיבית של היבטים הקשורים בהתפתחות זו. המסמך והתוכנית שתיכתב ישתלבו במגמות פדגוגיות רחבות של משרד החינוך, ובין השאר יעמדו בהלימה לתפיסה המוצגת בחוזר מנכ"ל מחודש דצמבר 2018 בנושא 'מעברים – רצף חינוכי מהגן לבית הספר'.

דו"ח הוועדה לבחינת רצף ההוראה של שפה ואוריינות בגיל הגן ובכיתות היסוד

 

הצעה לשינוי מתווה להכשרת מורים בתחום החינוך הלשוני בקדם-יסודי וביסודי

הצעה לשינוי המתווה להכשרת מורים שעיקרה הרחבה של לימודי החינוך הלשוני לכלל הסטודנטים במסלולים קדם-יסודי והיסודי במכללות להרצאה, וכן מתן אפשרות ללימודי התמחות בחינוך לשוני(אוריינות ושפה). ההצעה הוגשה למל"ג על-ידי ועדת היגוי להכשרת מורים בחינוך הלשוניבמזכירות הפדגוגית בראשות הפרופ' עלית אולשטיין. בתאריך יולי 2015 ההצעה עלתה לדיון במועצה להשכלה גבוהה. 

הכשרת מורים וגננות בתחום החינוך הלשוני בקדם-יסודי וביסודי

חיזוק לימודי העברית - חינוך לשוני במסלול היסודי והקדם יסודי

מגמות בהוראת העברית בחינוך הקדם יסודי והיסודי

ברצוני להביע הערכה גדולה לכן, רכזות העברית בבית הספר,  שעושות עבודה נאמנה לאורך השנה כולה. אתן למעשה אלה הנושאות על כתפיכן את העשייה היומיומית בתחום שלנו, לצד עבודתה של המדריכה הבית ספרית, אם אכן בית הספר מקבל הדרכה בתחום.

אני מאמינה שלתפקיד הרכזת ערך רב מאד. הרכזת היא זו שרואה את המורים בשגרת עבודתם, היא זו שעינה פקוחה על תהליכי ההוראה בבית הספר, מזהה את הקשיים ומנסה להציע פתרונות, לעתים במשאבי זמן מועטים. 

רכזת העברית מקשרת בין המדריכה הבית ספרית ויחד עמה מובילה את התחום החשוב ביותר בבית הספר היסודי.
ידוע לי שרבות מכן עושות מעל ומעבר לתפקידכן המוגדר מתוך תחושה של שליחות אמתית.

חשוב לי באופן אישי, וגם במסגרת התפיסה הכללית של המשרד, לתת בידיכן כלים מקצועיים שעשויים לקדם את העשייה שלכן בבית הספר, ויחד אתכן לקדם את החינוך הלשוני במדינת ישראל.

מכתב למנהלים - הצעות למימוש תקציב לצמצום פערים באמצעות קריאת ספרים

מכתב למורי כיתות א' - על הוראת שפה ואוריינות מרחוק, תשרי תשפ"א

מכתב למדריכים, לרכזים ולמורים לעברית בימים של חזרה לבית הספר

מכתב למורים, רכזים ומדריכים בתקופת הלמידה מרחוק בימי הקורונה, ניסן תש"ף

מכתב לרכזות לקראת יום הלשון העברית תש"ף

​מכתב לרכזות בסיום שנת הלימודית תשע"ט

​הפיקוח על הוראת העברית רואה בהרחבת הידע המקצועי של העוסקים בחינוך הלשוני יעד מרכזי וחשוב ביותר ומזמין כל מורה ומורה להמשיך וללמוד ולהתמקצע בתחום. לצורך זה מוצע לכלל המורים בתשפ"ב מגוון רחב של השתלמויות ארציות מקוונות, בנוסף על ההשתלמויות שמציעים מרכזי הפסג"ה בכל מחוז ומחוז.

ההשתלמויות ניתנות על־ידי טובי המומחים בתחום ומשלבות ידע תיאורטי ויישומי בכל אחד מהנושאים הנלמדים.
אנו מפתחים ומשכללים את ההשתלמויות משנה לשנה בהתאם למשוב של המשתלמים בהן.
הנכם מוזמנים להקדים ולהירשם בהרשמה מוקדמת. הפתיחה של כל אחת מההשתלמויות מותנית במספר המשתלמים שירשמו אליה.

רשימת כל המסגרות לפיתוח מקצועי בשנת הלימודים תשפ"ב - קובץ מרוכז עם קישורים להרשמה

"כוורת" למורי עברית בבית הספר היסודי - בניית מערכת אישית

בכוורת מבחר מעניין ומגוון של יחידות הוראה ללמידה עצמית בדרך חדשנית וידידותית. היחידות הן בהיקף של 3 , 6 או 9 שעות שיחד יכולות להתחבר ליחידת למידה המזכה בגמול של 30 שעות. במסגרת זו יכול המורה ליצור לעצמו מסלול למידה ייחודי בהתאם לצרכיו, בנושאים הקשורים להוראת העברית, וכן לתחומי דעת אחרים ולפדגוגיה של היסודי.

הלמידה בכוורת מלווה על ידי מנטורים שמסייעים למורים בבחירת מסלולי הלמידה שלהם ונותנים מענה לאורך התהליך. 

כל יחידות ההוראה בכוורת נבנו בהנחיה ובליווי של המפמ"רים בתחומי הדעת השונים.

כמו כן, השנה יינתנו במסגרת ה"כוורת" השתלמויות שלמות בהיקף של 30 שעות. השתלמויות אלה נלמדות באמצעות מנחה ונקראות "עסקת חבילה".

הרשמה ללמידה בכוורת >

הקלטות מהכנס למורי כיתות ג-ד בנושא הוראה והערכה של כתיבה

למבדק הכתיבה לכיתות ג-ד

 • המפמ"ר הגב' דליה הלוי דרזנר - הוראת כתיבה והחיבור שלה להערכה. להקלטה

 • גב' אילנה מסט - הצגת מבדק הכתיבה של כיתות ג-ד. להקלטה

 • גב' יעל נדלר, המפקחת על העברית בחמ"ד - השפעת המבדק על מוטיבציית התלמיד וד"ר לימור קולן - היבטים דיאלוגיים ורפלקטיביים בהערכה. להקלטה

 • גב' גילה קרול, מנהלת המחלקה למיומנויות יסוד באגף לחינוך יסודי - מה בין משימת הכתיבה של כיתה ד לבין מבדק הכתיבה? להקלטה
  גב' ליאת אריאלי-מאור, מנהלת גף מבחנים בראמ"ה - הצגת משימת הכתיבה של כיתות ג-ד, המחוון ואופן הביצוע. להקלטה