דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

עברית לדרוזים

דבר המפמ"ר

מורות ומורים יקרים,

התפקיד המוטל עלינו אינו רק הנחלת העברית בקרב תלמידינו במגזר הדרוזי, אלא פיתוח שיטות למידה והוראה המסייעות ללומדים לבנות את הגישות, את הידע ואת המיומנויות כדי להיות עצמאים במחשבה ובמעשה וכדי לנהוג בשיתוף פעולה עם אחרים דובריה של השפה העברית (C.E.F.R for Languages 2016). מטרת העל שלנו היא לאפשר לתלמידינו שימוש מושכל בלשון העברית כשפה שנייה בהקשרים חברתיים שונים ברמה של ילידים באותו גיל – אתם, מורי העברית במגזר הדרוזי אחראים לכל אלו.

לצורך כך, אני מצפה מכל אחד מכם לפעול בכל דרך לשיפור עמדות התלמידים כלפי השפה העברית בכלל ומקצוע העברית בפרט, תוך טיפוח עניין, סקרנות וחיבה של התלמידים כלפי השפה העברית והבנת החשיבות שברכישתה המיטבית למען השתלבות עתידית בחברה הישראלית.

הוראת העברית לתלמידים במגזר הדרוזי שינתה את פניה בשנים האחרונות ונבנתה על פי תפיסות עדכניות בארץ ובעולם. הוראה המעמידה במרכז את ההיבט הפונקציונאלי-תקשורתי של השפה ושמה דגש על הפקה והבנה של טקסטים בשפה בהקשרים משמעותיים שונים לצד לימוד פורמלי של מבנה השפה העברית. בהתאם לתפיסה זו שבה אני דוגל ומאמין, פותח מפרט תכנים עדכני, נבנו מאגרי מידע וחומרי לימוד בפורטל עברית ייעודי לכם, מורי העברית, נבנה מערך השתלמויות בפסגות ובאקדמיה ועוד היד נטויה. כל אלו על מנת לספק לכם את הכלים להקניית הידע, המיומנויות והערכים לשם בניית שיעורי עברית חווייתיים, מלאי עניין והשראה.

במציאות זו שבה אנו חיים תפקידינו חשוב מאי פעם, האתגר הגדול העומד בפניי הוא להפוך את הוראת העברית כשפה שנייה במגזר הדרוזי לדיסציפלינה שבה מורי העברית, החל מבתי הספר היסודיים, דרך חטיבות הביניים ועד למורי החטיבות העליונות יהיו בעלי ידע אקדמי בתחום הלשון העברית בכלל ובשפה העברית כשפה שנייה בפרט, בעלי גישות דידקטיות ופדגוגיות ההולמות את דרכי ההוראה החדשניות. מורים המבינים את גודל השליחות המוטלת עליהם. אני גאה בכל אחת ואחד מכם, הנכון לצעוד יחד איתי אל היעד הנכסף.

בברכה,
איאד מוהנא
מנהל תחום דעת (מפמ"ר) עברית בחינוך הדרוזי

מה חדש

 • 28 ביולי: פורסמו חוזרי מפמ"ר בהוראת העברית במגזר הדרוזי לשנה"ל תשפ"ב

 • 7 יוני: פורסמו מיקודי הלמידה במגזר העברית במגזר הדרוזי לשנת הלימודים תשפ"ב  ב"חשוב לדעת"

 • 17 אוגוסט: פורסמו חוזרי מפמ"ר הוראת העברית במגזר הדרוזי לשנת הלימודים תשפ"א ב"חשוב לדעת"

 • 16 יוני: התחדשנו באתר חדש, מהיום כל החוזרים והמידע יתפרסמו באזור זה

חשוב לדעת

תלקיט הכתיבה

מרצה: ד"ר נורית גנץ

קהל יעד: מורי חטיבת ביניים

תאריך פתיחה - נובמבר 2020

נלמד את עקרונות הוראת הכתיבה התהליכית בעברית כשפה שנייה: טיוט ושכתוב, הערות מקדמות כתיבה והערכה מעצבת. בניית תלקיט המשקף את התקדמות התלמיד.

דיבור בפני קהל - רב גילאי

מרצה: ד"ר נורית גנץ

קהל יעד: רב גילאי

תאריך פתיחה- 4.10.2020 (סינכרוני)

השתלמות זו תקנה כלים יישומיים לפיתוח ההנעה (מוטיבציה) של התלמידים לדבר. יוצגו כלים דידקטיים לשילוב הדיבור בצורה חווייתית החל מדיבור ספונטני ועד לדיבור מתוכנן בדיון.

כלי ניהול לרכזי מקצוע

מרצה: גב' רינת נסראדין

קהל יעד: רכזים שטרם השתלמו

תאריך פתיחה - 23.9.2020

למידה מיטבית מרחוק (ההרשמה נסגרה)

מרצה: ד"ר נורית גנץ

קהל יעד: רב גילאי

חשיפה לכלים טכנולוגיים גנריים ללמידה מרחוק ושילובם בהוראת העברית. ההשתלמות מיועדת למורים אשר סיימו את תוכנית ההסמכה בשנתיים האחרונות.

​ועדת המקצוע עברית לדרוזים תש"ף-תשפ"א

 • פרופ' דורית רביד, אקדמיה, יו"ר 
 • מר איאד מוהנא, מנהל תחום דעת (מפמ"ר) מרכז הוועדה
 • גב' אומיימה חלבי, משרד החינוך
 • גב' קארין שוקחה, משרד החינוך
 • ד"ר נורית גנץ, אקדמיה
 • ד"ר איילת אטינגר, אקדמיה
 • גב' מונא חמוד פלאח, הוראה
 • גב' רינת נסראדין, הוראה
 • גב' נולין ספדי, הוראה
 • מר איאד קיזל, הוראה
 • גב' שאדיה עראידה, הוראה

ד"ר נורית גנץ

מדריכה מחוזית בחינוך היסודי והעל יסודי - מחוז חיפה
מדריכה מחוזית - הטמעת יחידות ההרחבה - מחוז צפון
טלפון: 050-6842053

גב' רינת נסראדין

מדריכה מחוזית בחינוך היסודי והעל-יסודי מחוז חיפה וצפון
טלפון: 050-7609126

גב' מונא פלאח

מדריכה בחטיבות הביניים מחוז צפון
טלפון: 052-8771013

מר ח'אלד אבו שאהין

מדריך בחינוך היסודי מחוז צפון
טלפון: 052-8375066

גב' שרה ח'יר

מדריכה בחינוך היסודי מחוז צפון
טלפון: 050-5953405

גב' הדס שמואלי

רכזת תוכן פדגוגי במשרד החינוך - עברית במגזר הדרוזי
טלפון: 052-4696825

איאד מוהנא

מנהל תחום דעת הוראת עברית במגזר הדרוזי

כתובת דוא"ל: eyadmu@education.gov.il