דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

עברית לדרוזים

דבר המפמ"ר

מורות ומורים יקרים,

התפקיד המוטל עלינו אינו רק הנחלת העברית בקרב תלמידינו במגזר הדרוזי, אלא פיתוח שיטות למידה והוראה המסייעות ללומדים לבנות את הגישות, את הידע ואת המיומנויות כדי להיות עצמאים במחשבה ובמעשה וכדי לנהוג בשיתוף פעולה עם אחרים דובריה של השפה העברית (C.E.F.R for Languages 2016). מטרת העל שלנו היא לאפשר לתלמידינו שימוש מושכל בלשון העברית כשפה שנייה בהקשרים חברתיים שונים ברמה של ילידים באותו גיל – אתם, מורי העברית במגזר הדרוזי אחראים לכל אלו.

לצורך כך, אני מצפה מכל אחד מכם לפעול בכל דרך לשיפור עמדות התלמידים כלפי השפה העברית בכלל ומקצוע העברית בפרט, תוך טיפוח עניין, סקרנות וחיבה של התלמידים כלפי השפה העברית והבנת החשיבות שברכישתה המיטבית למען השתלבות עתידית בחברה הישראלית.

הוראת העברית לתלמידים במגזר הדרוזי שינתה את פניה בשנים האחרונות ונבנתה על פי תפיסות עדכניות בארץ ובעולם. הוראה המעמידה במרכז את ההיבט הפונקציונאלי-תקשורתי של השפה ושמה דגש על הפקה והבנה של טקסטים בשפה בהקשרים משמעותיים שונים לצד לימוד פורמלי של מבנה השפה העברית. בהתאם לתפיסה זו שבה אני דוגל ומאמין, פותח מפרט תכנים עדכני, נבנו מאגרי מידע וחומרי לימוד בפורטל עברית ייעודי לכם, מורי העברית, נבנה מערך השתלמויות בפסגות ובאקדמיה ועוד היד נטויה. כל אלו על מנת לספק לכם את הכלים להקניית הידע, המיומנויות והערכים לשם בניית שיעורי עברית חווייתיים, מלאי עניין והשראה.

במציאות זו שבה אנו חיים תפקידינו חשוב מאי פעם, האתגר הגדול העומד בפניי הוא להפוך את הוראת העברית כשפה שנייה במגזר הדרוזי לדיסציפלינה שבה מורי העברית, החל מבתי הספר היסודיים, דרך חטיבות הביניים ועד למורי החטיבות העליונות יהיו בעלי ידע אקדמי בתחום הלשון העברית בכלל ובשפה העברית כשפה שנייה בפרט, בעלי גישות דידקטיות ופדגוגיות ההולמות את דרכי ההוראה החדשניות. מורים המבינים את גודל השליחות המוטלת עליהם. אני גאה בכל אחת ואחד מכם, הנכון לצעוד יחד איתי אל היעד הנכסף.

בברכה,
איאד מוהנא
מנהל תחום דעת (מפמ"ר) עברית בחינוך הדרוזי

מה חדש

 • 29 נובמבר: פורסמו השתלמויות לשנת תשפ"ג. "השתלמויות תשפ"ג"

 • 4 ספטמבר: פורסמו חוזרי מפמ"ר לבתי ספר יסודיים, חט"ב וחט"ע תשפ"ג.  "חוזרי מפמ"ר"

 • 31 אוגוסט: מורים יקרים, לפניכם מפורטים סמלי השאלונים בבחינת הבגרות לשנת הלימודים תשפ"ג:

 • 1 - סמל שאלון 015381 רלוונטי אך ורק לתלמידי י"ב, שלא נכנסו לפיילוט החדש.
  2 - סמל שאלון 015361 לתלמידים י"א, שייבחנו כולם בשאלון זה. אין יותר פיילוט.  "אגף בחינות"
  3 - 015341 - סמל שאלון מותאם לשאלון 015381
  4 - 015331 - סמל שאלון מותאם לשאלון 015361

 • 31 אוגוסט: פורסם מסמך מיקוד הלמידה לשנת תשפ"ג- "חוזרי מפמ"ר"

 • 19 יולי: פורסם מסמך תוכנית מסגרת - עברית דבורה לדוברי ערבית - "חוזרי מפמ"ר"

 • 8 יוני:  פורסם מסמך לוח מועדי בחינות בגרות למועד קיץ תשפ"ג –  " חוזרי מפמ"ר"

 • 8 יוני: פורסם מסמך לוח מועדי בחינות בגרות למועד חורף תשפ"ג –  " חוזרי מפמ"ר"

חשוב לדעת

חוזרי מפמ"ר הוראת העברית במגזר הדרוזי לשנת תשפ"ג

 חוזר מפמ"ר עברית במגזר הדרוזי חטיבה עליונה תשפ"ג

חוזר מפמ"ר עברית במגזר הדרוזי חטיבת ביניים תשפ"ג

חוזר מפמ"ר עברית במגזר הדרוזי יסודי תשפ"ג

מיקוד לקראת בגרויות תשפ"ג

תוכנית מסגרת - עברית דבורה לדוברי ערבית: פיתוח מיומנויות שפה דבורה הכוללות אינטראקציה של שיחה ותקשורת בעברית בנסיבות שיח מגוונות

חוזרי מפמ"ר הוראת העברית במגזר הדרוזי לשנת תשפ"ב

חוזר מפמ"ר תשפ"ב לביה"ס היסודי

חוזר מפמ"ר תשפ"ב לחט"ב

חוזר מפמ"ר תשפ"ב לחטיבה העליונה

מיקודי למידה לשנת תשפ"ב

מיקוד הלמידה לבית-ספר יסודי

מיקוד הלמידה בחטיבות הביניים

מיקוד הלמידה לחטיבה העליונה

חוזרי מפמ"ר הוראת העברית במגזר הדרוזי תשפ"א

חוזר מפמ"ר תשפ"א לבתי הספר היסודיים

חוזר מפמ"ר תשפ"א לחטיבת הביניים

חוזר מפמ"ר תשפ"א לחטיבה עליונה

מיקודי למידה לשנת תשפ"א

מיקוד למידה לבתי הספר היסודיים

מיקוד למידה לחטיבת הביניים

מיקוד למידה לחטיבה עליונה

חוזרי מפמ"ר הוראת העברית במגזר הדרוזי תש"ף

חוזר מפמ"ר תש"ף לבתי הספר היסודיים

חוזר מפמ"ר תש''ף לחטיבת הביניים

חוזר מפמ"ר תש''ף לחטיבה עליונה

 

שיעורים קבוצתיים באמצעות- "המקפצה" - בגרויות חורף

מפרט של בחינת הבקיאות למורים לעברית שפה שנייה

מיזם Mondly - אפליקציה ללימוד ולתרגול שפות בבתי ספר יסודיים במגזר הדרוזי

הערכה חלופית בשלוש יחידות הבסיס - משימה בכתב ובעל פה

הנחיות בנושא מקורות ביבליוגרפים

 הנחיות בנושא ספרי לימוד

נהלים והנחיות לחטיבה עליונה

 1. . דיבייט ודיבור בפני קהל למורי עברית לדרוזים תשפ"ג

 מרצה: עינת דהן כדורי
קהל יעד: מורים לעברית למגזר הדרוזי בכיתות יסודי, חטיבת הביניים והעל-יסודי.
תאריך פתיחה: נובמבר 2022

2. . כלי ניהול לרכזי מקצוע עברית לדרוזים תשפ"ג

מרצה: רינת נסראלדין
קהל יעד: מורים המיועדים לתפקיד רכז מקצוע ו/או מכהנים בפועל כרכזים בשכבות א'- יב'
תאריך פתיחה: ספטמבר 2022

3. לימודי הסמכה בהוראת עברית כשפה שניה - דרך האקדמיה ללשון העברית

מרצה: ד"ר נורית גנץ
קהל יעד: מורים לעברית בבתי הספר היסודיים לכיתות ג'–ו'.
תאריך פתיחה: דצמבר 2022

4. עברית דבורה - הטמעת עקרונות ה - CEFR בחברה הדרוזית

מרצה: ד"ר נורית גנץ
קהל יעד: מורים לשפה עברית בבתי ספר יסודיים
תאריך פתיחה: דצמבר 2022

5. . הכוורת - יחידות השתלמות ללמידה מרחוק וצבירת שעות לגמול

מרצה: למידה עצמית, היחידות פותחו על ידי מגוון מורות ומורים
קהל יעד: מורים לשפה עברית בבתי ספר יסודיים

 

 

 

​ועדת המקצוע עברית לדרוזים תש"ף-תשפ"א

 • פרופ' דורית רביד, אקדמיה, יו"ר 
 • מר איאד מוהנא, מנהל תחום דעת (מפמ"ר) מרכז הוועדה
 • גב' אומיימה חלבי, משרד החינוך
 • גב' קארין שוקחה, משרד החינוך
 • ד"ר נורית גנץ, אקדמיה
 • ד"ר איילת אטינגר, אקדמיה
 • גב' מונא חמוד פלאח, הוראה
 • גב' רינת נסראדין, הוראה
 • גב' נולין ספדי, הוראה
 • מר איאד קיזל, הוראה
 • גב' שאדיה עראידה, הוראה

ד"ר נורית גנץ

מדריכה מחוזית בחינוך היסודי והעל יסודי - מחוז חיפה
מדריכה מחוזית - הטמעת יחידות ההרחבה - מחוז צפון
טלפון: 050-6842053

גב' רינת נסראדין

מדריכה מחוזית בחינוך היסודי והעל-יסודי מחוז חיפה וצפון
טלפון: 050-7609126

גב' מונא פלאח

מדריכה בחטיבות הביניים מחוז צפון
טלפון: 052-8771013

מר ח'אלד אבו שאהין

מדריך בחינוך היסודי מחוז צפון
טלפון: 052-8375066

גב' שרה ח'יר

מדריכה בחינוך היסודי מחוז צפון
טלפון: 050-5953405

גב' הדס שמואלי

רכזת תוכן פדגוגי במשרד החינוך - עברית במגזר הדרוזי
טלפון: 052-4696825