דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מגמת עיצוב שיער וטיפוח החן

​דבר המפמ"ר

לימוד מקצועות העיצוב בבית הספר התיכון מקנה לתלמידים ידע על העולם החזותי, כלים להבנת השפה החזותית ואמצעים ליישומה בעבודה היצירתית. 

תהליך ההוראה חושף את התלמיד לתהליך של חקר במגוון נושאים, שבמהלכן הוא מזהה בעיה, מגדיר אותה, אוסף מידע רלוונטי ומנתח אותו. התכנים שלמד במקצוע העיצוב והאדריכלות, ובמקצועות המזינים אותם, משמשים לו כלים לצורך גיבוש פתרונות אלטרנטיביים כמו בתהליך של מחקר אמפירי. כל זאת, תוך טיפוח ושמירה על הסגנון האישי, הייחודי של כל תלמיד.
אלה באים לידי ביטוי בארבעה תחומים:

יצירות אומנות, אדריכלות ועיצוב, הדגמים והצורות, המרכיבים את העולם החזותי, הינם יצירי הטבע ומעשה ידי אדם. באמצעות הדגמים והצורות מוסברים מושגים ותחומים קרובים כדוגמת: דפוסים תרבותיים וחברתיים, בעיות סביבתיות, התנהגות אנושית ותקשורת חזותית.

היבט טכנולוגי: החומרים המסורתיים והחדשים משפיעים על העיצוב ועל האסתטיקה של המוצרים. העיצוב והאסתטיקה של מוצרים מושפעים גם משיקולים טכנולוגיים ארגונומיים ומהגורם התכליתי-פונקציונלי.

התמודדות עם בעיות עיצוב, בעבר ובהווה, מאפשרת לנתח ולהסיק מסקנות על מנת להבין את התפתחות העיצוב במאה העשרים ואחת. גישה, הבוחנת התפתחויות היסטוריות בתחום הדעת והעיסוק, מאפשרת להרחיב את אופקיהם התרבותיים של התלמידים, מסייעת בפיתוח החשיבה ומגבירה את הרגישות הויזואלית שלהם.

למידת הפרספקטיבה ההיסטורית, נועדה לשקף את טבעו המורכב של תחום העיצוב ולחשוף את היבטיו השונים ואת קשרי הגומלין ביניהם, כדוגמת: הקשר בין מרכזי העשייה, תהליכי העיצוב, הטכנולוגיה והחומרים (המשמשים בעיצוב סביבה ומוצרים), לבין שיקולי תפקודו של המוצר, המושפעים מאספקטים כלכליים, פוליטיים, חברתיים, רעיוניים ואסתטיים.


עינת קריצ'מן
מפמ"ר (מנהלת תחום דעת) מגמת אומנויות העיצוב

​מה חדש

 • 22 אוגוסט 21: 

חשוב לדעת

בחירה א: מדעים (מדע וטכנולוגיה לכל או פיזיקה או כימיה או ביולוגיה)

בחירה ב: יסודות בעיצוב שיער וטיפוח החן

בחירה ג: יישומי עיצוב שיער וטיפוח החן

מבנה הלימודים, ההיבחנות ותעודת הסיום בחינוך הטכנולוגי

הוראה זו נועדה להבהיר כיצד יבואו המדיניות ללמידה משמעותית והשינוי במבנה תעודות הבגרות לידי ביטוי במסגרת הלימודים בחינוך הטכנולוגי בחטיבה העליונה, וכן למסד מערך תעודות הַסְמכה מקצועיות המוכרות על ידי גופי ההַסְמכה והתעשייה הישימים במדינת ישראל.

החינוך הטכנולוגי הוא חלק בלתי נפרד מתפיסת המשרד שמטרתה להכין את האזרח הצעיר לקראת חיים של בוגר עצמאי ותורם לחברה שבה הוא חי, כחלק מתפיסת הלמידה המשמעותית. 

 מטרת הוראה זו היא לפתוח בפני תלמידי החטיבות העליונות אפשרויות מגוונות לסיים את לימודיהם כשבאמתחתם תעודה מקצועית בעלת ערך (בנוסף לתעודת הבגרות או בלעדיה) שתאפשר להם אופק תעסוקתי והמשך לימודים לדיפלומות של טכנאי או הנדסאי וללימודים אקדמיים בתחומים רלוונטיים שונים. 

ההוראה מגדירה את מבנה המגמות בחינוך הטכנולוגי, את תעודות הסיום ואת התנאים המאפשרים להתקבל ללימודי המשך בהשכלה העל-תיכונית.

בתי הספר המעוניינים לפתוח את מגמת ההתמחות: 

 • 2810 יישומי עיצוב שיער וטיפוח החן

​נדרשים לפעול על פי ההנחיות הבאות:

 1. טרם הגשת בקשת פתיחת מגמה יש לבחון היטב את התאמת התלמידים למהות המקצוע ולתכניות הלימוד.

 2. הכנת תוכנית הוראה תלת שנתית להוראת מקצוע המגמה בהסתמך על שעות המסגרת בכל מגמה.

 3. הערכות צוות הוראה להקמת המגמה – רכז מקצוע ומורים בעלי השכלה להוראת ההתמחות הרלוונטית. ניתן לפנות למפמ"רית, עינת קריצ'מן, לסיוע בחיפוש מורה.

 4. עיון בחוזר מנכ"ל המתייחס לפתיחת מגמה טכנולוגית.

 5. הגשת בקשה לפתיחת המגמה באמצעות אתר מוקד מקצוע.

 6. יש לצרף לבקשה את נספח הבקשה לפתיחת מגמה חתום על ידי הבעלות.

  • על גבי הטופס יש לציין מגמה מבוקשת "אומנויות העיצוב".

  • סמל המגמה - 2810.

  • בסעיף ההסמכה יש לציין בגרות.

  • בהרכב תעודת ההסמכה המתוכנן יש לציין את מקצוע המבוא שנבחר. המקצוע המוביל הוא "יסודות בעיצוב שיער" - ומקצוע ההתמחות הוא "יישומי עיצוב שיער וטיפוח החן" .

  • הרכב תעודת ההסמכה הוא כנ"ל - תעודת הסמכה 3.3.

  • עיקרי הציוד ההתנסותי הוא מעבדת מחשבים.

 7. לאחר הגשת הבקשה תתבצע בדיקה יסודית מול בית הספר, ולאחריה יוחלט האם לאשר את המגמה.

 8. עדכון לגבי אישור או דחיית הבקשה יתקבל דרך מערכת מוקד מקצוע ובהודעת דואר אלקטרוני.

מאגר הבוחנים והמעריכים הוא ​מאגר שבו מאושרים הבוחנים ומעריכי הבחינות באחריות המרב"ד.

מורה שעובד במערכת החינוך, העומד בקריטריונים שנקבעו בחוזר מנכ"ל, רשאי להיכנס למערכת זו ולהירשם כמועמד לבוחן או למעריך.

המורה מתקבל להערכה רק לאחר אישור מנהלתי ופדגוגי.

לביצוע ההרשמה למאגר יש לקרוא את ההנחיות בחוזר מנכ"ל ולהירשם באתר המרב"ד.

את כל שלבי ההרשמה יש לבצע לא יאוחר מ-31 בדצמבר עבור שנת הלימודים העוקבת וזאת שאחריה, למלא את הפרטים הנדרשים ולצרף את המסמכים בשלבי ההרשמה השונים.

לתמיכה ושאלות ניתן לפנות למרכז תמיכה מרב"ד בטלפון:
073-3938888

או בדואר אלקטרוני: marhelpdesk@education.gov.il
מוקד התמיכה במרב"ד יעמוד לרשותכם בימים:
א-ה בשעות 08:00-19:00
ו בשעות 08:00-13:00

סרטוני הדרכה של המרב"ד

עינת קריצ'מן
מפקחת על מגמת אומנויות העיצוב
טלפון: 050-6283581
דואר אלקטרוני: einatkr@education.gov.il

אווה זוהר
מנהלת מגמת עיצוב שיער וטיפוח החן
אחראית אזור צפון ומרכז
טלפון: 050-5902002
דואר אלקטרוני: evazohar635@gmail.com

דניאלה אפריאט
מטמיעה אזור מרכז ודרום
טלפון: 054-6222470
דואר אלקטרוני: 62daniela@gmail.com

פאדיה הריש
מטמיעה מגזר ערבי
טלפון: 050-5963420
דואר אלקטרוני: fadiaharish@gmail.com
 
רנין גאפארי
מגזר ערבי
טלפון: 052-4596755
דואר אלקטרוני: raninth80@gmail.com