דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מדעי הסביבה

דבר המפמ"ר

שמירה על משאבי הטבע והסביבה היא אחד האתגרים העומדים בפנינו. מקצוע מדעי הסביבה אקטואלי מאוד, מעניין וקשור לחיי היום-יום. בעקבות גידול האוכלוסייה, ההתפתחות הטכנולוגית והשינויים באורח החיים, הפך הנושא הסביבתי רלוונטי וקריטי לכול.

תחום מדעי הסביבה הוא מקצוע בחירה מדעי ורב תחומי. הלמידה משלבת תחומי ידע רבים ומחייבת הבנת מושגים מתחומי המדעים כגון ביולוגיה, כימיה ופיזיקה כמו גם היבטים כלכליים, חברתיים ואתיים. הלמידה קשורה מטבעה קשר הדוק למתרחש בזמן אמת בסביבה המקומית והעולמית.

התוכנית מעודדת קהילה לומדת, פעילה ויוזמת הכוללת למידת חקר בבית הספר ובסביבה לצד מעורבות ואזרחות פעילה. תוכנית הלימודים במדעי הסביבה משלבת את עקרונות החינוך הסביבתי ועקרונות החינוך המדעי. התוכנית עוסקת בהבנת יחסי הגומלין בין האדם וסביבתו הטבעית והאנושית בראייה מערכתית-הוליסטית ומקנה כלים מדעיים לניתוח היחסים הללו והשלכותיהם. עוד היא שמה דגש על פיתוח קודים של התנהגות ערכית-מוסרית כדי לטפח זיקה לסביבה ויחס חיובי אליה.

התוכנית מעודדת עיסוק בסוגיות ובדילמות סביבתיות הרלוונטיות ללומדים ולקהילה, דילמות הקשורות למתרחש בארץ ובעולם. על הדיון בדילמות להיות אינטגרטיבי ולשקף היבטים מדעיים, סביבתיים, חברתיים, כלכליים, משפטיים, טכנולוגיים וערכיים.

אנו שואפים ליצירת תכלול ושיתופי פעולה בין חלקיו השונים של הפסיפס החינוכי מוזיקלי, כך שכל התחומים יזינו זה את זה וכלל המערכות יאירו את המעגל השלם, והשלם יהיה גדול מסךתלמידים המתמחים במדעי הסביבה לומדים על הסביבה בַסביבה ולמענה – בגישה של פיתוח בר קיימה. מדי שנה בשנה מתקיימים מיזמים בין-לאומיים ותחרויות ארציות בנושאי סביבה, ובהם משתתפים תלמידים ממערכת החינוך.


סאמיה אבו חיט
מנהלת תחום דעת (מפמ"ר) מדעי הסביבה

מה חדש

חשוב לדעת

תוכנית "קול הנחלים", השתלמות מורים מקוונת בנושא נחלי ישראל בראי משבר האקלים, הכוללת שני סיורים.
התוכנית נסגרה להרשמה ב-19 בספטמבר.

השתלמויות במדעי הסביבה לשנת תשפ"ב

 1. . השתלמות ארצית בהנחיית רואה עאזם ואלה סלע מיכאלוב.

      תוכנית ההשתלמות | להרשמה

 2. השתלמות אוריינות מדעית בהנחיית מדי קן.

      תוכנית ההשתלמות | להרשמה

 3. משבר האקלים ואוריינות מדעית בהנחיית ד"ר הגר ליס.

      תוכנית ההשתלמות | להרשמה

 4. עדכון ידע מדעי-יעדי האו"ם בהנחיית מגוון מרצים.
      תוכנית ההשתלמות | להרשמה

ועדת המקצוע להוראת מדעי הסביבה מאז תשפ"א

 • סאמיה אבו חיט,  מנהלת תחום דעת (מפמ"ר) מדעי הסביבה , ומרכזת הועדה והמקצוע, משרד החינוך

 • ד"ר רוחמה ארנברג , פיתוח תוכניות לימודים, אגף מדעים, משרד החינוך

 • ד"ר שדאד אבו פול , מפקח כולל ,מדעי החקלאות ומדעי הסביבה, משרד החינוך

 • רפאלה בביש, מנהלת תכנית גלוב, משרד החינוך

 • פרופ' ערן פרידלר, חבר סגל בטכניון, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, טכניון

 • פרופ' ערן פייטלסון, הפקולטה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

 • ד"ר איריס אלקחר, הפקולטה למדעים, סמינר הקיבוצים ומכללת תל חי

 • סוהיר סורה, מנחה ומורה למדעי הסביבה, תיכון חקלאי ימה

 • פרופ' אברהם פרבולוצקי, חוקר בפנסיה, בית דגן

 • ד"ר דורית באום , רכזת החינוך במחוז חיפה, המשרד להגנת הסביבה

 • ד"ר סארי עאסלה, מרצה ומורה, תיכון אלבוכארי עראבה

 • ד"ר רמי מנליס, מורה למחוננים ומצטיינים , בית ספר יש"י, למחוננים ולמצטיינים כפר סבא

 • טטיאנה פרבולויבוב, מורה למדעי הסביבה, הדסה נעורים

 • עינת פילר, מורה למדעי הסביבה, תיכון למנהיגות קהילתית מדעית

 • אריק הר זאב, מורה ורכז מקצוע מדעי הסביבה, ישיבת נווה שמואל