דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מדעי הסביבה

דבר המפמ"ר

שמירה על משאבי הטבע והסביבה היא אחד האתגרים העומדים בפנינו. מקצוע מדעי הסביבה אקטואלי מאוד, מעניין וקשור לחיי היום-יום. בעקבות גידול האוכלוסייה, ההתפתחות הטכנולוגית והשינויים באורח החיים, הפך הנושא הסביבתי רלוונטי וקריטי לכול.

תחום מדעי הסביבה הוא מקצוע בחירה מדעי ורב תחומי. הלמידה משלבת תחומי ידע רבים ומחייבת הבנת מושגים מתחומי המדעים כגון ביולוגיה, כימיה ופיזיקה כמו גם היבטים כלכליים, חברתיים ואתיים. הלמידה קשורה מטבעה קשר הדוק למתרחש בזמן אמת בסביבה המקומית והעולמית.

התוכנית מעודדת קהילה לומדת, פעילה ויוזמת הכוללת למידת חקר בבית הספר ובסביבה לצד מעורבות ואזרחות פעילה. תוכנית הלימודים במדעי הסביבה משלבת את עקרונות החינוך הסביבתי ועקרונות החינוך המדעי. התוכנית עוסקת בהבנת יחסי הגומלין בין האדם וסביבתו הטבעית והאנושית בראייה מערכתית-הוליסטית ומקנה כלים מדעיים לניתוח היחסים הללו והשלכותיהם. עוד היא שמה דגש על פיתוח קודים של התנהגות ערכית-מוסרית כדי לטפח זיקה לסביבה ויחס חיובי אליה.

התוכנית מעודדת עיסוק בסוגיות ובדילמות סביבתיות הרלוונטיות ללומדים ולקהילה, דילמות הקשורות למתרחש בארץ ובעולם. על הדיון בדילמות להיות אינטגרטיבי ולשקף היבטים מדעיים, סביבתיים, חברתיים, כלכליים, משפטיים, טכנולוגיים וערכיים.

אנו שואפים ליצירת תכלול ושיתופי פעולה בין חלקיו השונים של הפסיפס החינוכי מוזיקלי, כך שכל התחומים יזינו זה את זה וכלל המערכות יאירו את המעגל השלם, והשלם יהיה גדול מסךתלמידים המתמחים במדעי הסביבה לומדים על הסביבה בַסביבה ולמענה – בגישה של פיתוח בר קיימה. מדי שנה בשנה מתקיימים מיזמים בין-לאומיים ותחרויות ארציות בנושאי סביבה, ובהם משתתפים תלמידים ממערכת החינוך.


סאמיה אבו חיט
מנהלת תחום דעת (מפמ"ר) מדעי הסביבה

מה חדש

 • 12 מרץ 2023: תוכנית הלימודים במדעי הסביבה לחטיבה העליונה תורגמה לערבית בהתאם למיקוד לשנת תשפ"ג ופורסמה במרחב הפדגוגי בעמוד תוכנית הלימודים, ברכיב מרכיבי תוכנית הלימודים והערכה בית ספרית.

 • 12 מרץ 2023: מורים למדעי הסביבה מוזמנים להשתתף בכנס החינוך המקוון 2023. עברית | ערבית

 • 15 דצמבר 2022: מורים למדעי הסביבה מוזמנים לעודד תלמידים להירשם לתחרות חוקרים סביבה 12.  יש להירשם לתחרות עבודות החקר, תחרות הצילום או תחרות הסרטונים לא יאוחר מ-30 בדצמבר 2022.

 • 15 ספטמבר 2022: פורסם מיקוד הוראה לשנת הלימודים תשפ"ג במרחב הפדגוגי

 • 14 ספטמבר 2022: מורים למדעי הסביבה מוזמנים להשתתף בפגישת פתיחת שנת הלימודים עם המפמ"רית סאמיה אבו חיט באמצעות הזום. לנוחיות המורים יערכו שני מפגשים זהים:
  המפגש הראשון ביום ראשון ב 18.9.22 בשעה 19:00, המפגש השני ביום שלישי 20.9.22 בשעה 19:00. קישור לחדר זום יתפרסם בקבוצות המורים, נא להתעדכן מהמדריכים.

חשוב לדעת

פיתוח מקצועי לשנת תשפ"ג

בשנת הלימודים תשפ"ג, תיפתח מערכת חדשה - מערכת מצפן, לניהול הפיתוח המקצועי.

המערכת מחוברת למערכות ניהול ידע של המשרד ותאפשר תכנון וניהול תהליכי הפיתוח המקצועי מבוססי נתונים ומותאמים לצרכי בית הספר כארגון ועובד ההוראה כפרט.

ההרשמה של כל מורה לתהליכי הפיתוח המקצועי תהיה דרך פורטל עובדי הוראה במרחב פיתוח מקצועי והדרכה. עובד ההוראה ייכנס באמצעות ההזדהות אחידה, ויוצע לו מגוון אפשרויות הלמידה המותאמות לצרכיו, בהתאם למקצוע ההוראה, התפקיד והשיוך המוסדי.

השתלמויות וקהילות מורים

מידע מפורט לגבי השתלמויות תשפ"ג וקהילות מורים יפורסם בתחילת השנה ויישלח בדיוור ישיר למורים הרשומים ברשימת התפוצה של מדעי
הסביבה.

 • השתלמות עדכון ידע מדעי - 30 שעות השתלמות של מרכז המורים בידינו.

 • השתלמות "איחוד מול יחוד" - פדגוגיה דיגיטלית מיטבית מרחוק ומקרוב - 30 שעות

 • השתלמות "איחוד מול יחוד" - טיפוח לומד עצמאי - 30 שעות

 • השתלמות "איחוד מול ייחוד" – בחינה עתירת מדיה - 30 שעות

 • קהילות מורים - 60 שעות.

מגמת מדעי הסביבה היא אחת המגמות המזכות את בית הספר בהחזר שכר לימוד מוגבר.

השינויים במכסות נעשים לקראת שנת הלימודים הבאה בהסתמך על דיווח מנהל בית הספר על מספר התלמידים הלומדים את המקצוע בכיתות השונות בבית הספר ומימוש המכסות שניתנו לבית הספר בשנה הקודמת.

המכסות אינן כוללות תלמידי מב"ר, או מסלולים דומים.

כדי לקבל מכסות, על מורה אחד לפחות, מצוות מדעי הסביבה, להשתתף באחת ההשתלמויות שתערכנה השנה.

הנחיות להצטרפות למאגר בוחנים ולמאגר מעריכים לבדיקת בחינות בגרות

החל משנת תשע"ד כל מורה המשמש כבוחן או כמעריך לשאלונים חיצוניים או פנימיים, מחוייב להיות רשום באתר מאגר המומחים כדי לקבל תוקף ושכר.

מעריך

מעריכי בחינות בגרות יחויבו בהשתתפות בהשתלמות אחת לפחות במהלך שנת הלימודים תשפ"ג, בהיקף של 30 שעות לפחות, המאושרת על ידי הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה.

מורים המעוניינים להצטרף למאגר המעריכים ולהעריך בחינות בגרות, צריכים להיות בעלי ניסיון הגשה לבחינת הבגרות העיונית ומעורבים בקהילת המורים למדעי הסביבה.

יש למלא במועד את הטפסים הנדרשים על פי ההנחיות של אגף הבחינות באתר המרב"ד ולעדכן את פרטי המועמדים. יש להקפיד ולהשלים את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים. רק לאחר השלמת כל הליך הרישום ניתן יהיה להתחיל לטפל בבקשה.

כניסה ועדכון פרטים במערכת מתאפשר עד ל-31 בדצמבר בלבד.

לתמיכה ושאלות ניתן לפנות למרכז תמיכה מרב"ד בטלפון: 073-3938888

או בדואר אלקטרוני: marhelpdesk@education.gov.il
מוקד התמיכה במרב"ד יעמוד לרשותכם בימים:
א-ה בשעות 08:00-19:00
ו בשעות 08:00-13:00

ועדת המקצוע להוראת מדעי הסביבה מאז תשפ"א

 • סאמיה אבו חיט,  מנהלת תחום דעת (מפמ"ר) מדעי הסביבה , ומרכזת הועדה והמקצוע, משרד החינוך

 • ד"ר רוחמה ארנברג , פיתוח תוכניות לימודים, אגף מדעים, משרד החינוך

 • ד"ר שדאד אבו פול , מפקח כולל ,מדעי החקלאות ומדעי הסביבה, משרד החינוך

 • רפאלה בביש, מנהלת תכנית גלוב, משרד החינוך

 • פרופ' ערן פרידלר, חבר סגל בטכניון, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, טכניון

 • פרופ' ערן פייטלסון, הפקולטה לגיאוגרפיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

 • ד"ר איריס אלקחר, הפקולטה למדעים, סמינר הקיבוצים ומכללת תל חי

 • סוהיר סורה, מנחה ומורה למדעי הסביבה, תיכון חקלאי ימה

 • פרופ' אברהם פרבולוצקי, חוקר בפנסיה, בית דגן

 • ד"ר דורית באום , רכזת החינוך במחוז חיפה, המשרד להגנת הסביבה

 • ד"ר סארי עאסלה, מרצה ומורה, תיכון אלבוכארי עראבה

 • ד"ר רמי מנליס, מורה למחוננים ומצטיינים , בית ספר יש"י, למחוננים ולמצטיינים כפר סבא

 • טטיאנה פרבולויבוב, מורה למדעי הסביבה, הדסה נעורים

 • עינת פילר, מורה למדעי הסביבה, תיכון למנהיגות קהילתית מדעית

 • אריק הר זאב, מורה ורכז מקצוע מדעי הסביבה, ישיבת נווה שמואל

המדריכים יינתנו מענה למורים חדשים ויעסקו בהדרכת צוותי הוראה ומורים יחידים בבתי הספר. כמו-כן, המדריכים יקיימו מפגשים והשתלמויות שעליהם יבואו הודעות בנפרד.

ניתן לפנות למדריכים בכל בעיה בתחום הוראת מדעי הסביבה.

סאמיה אבו חיט,
מפמ"ר מדעי הסביבה
דואר אלקטרוני: samiaab@education.gov.il
טלפון משרד: 073-3931444
טלפון נייד: 050-4311045

ד"ר שדאד אבו פול,
מפקח על מדעי הסביבה
דואר אלקטרוניshadada@kfar-olami.org.il, shadadabo@education.gov.il
טלפון משרד: 03-6898836
טלפון נייד: 050-6221483

מדי קן,
מדריכה ארצית במדעי הסביבה
דואר אלקטרוני: medikan1@gmail.com
טלפון: 050-8915313

סוהיר סורה,
מנהלת בחינת הבגרות במדעי הסביבה במרב"ד
דואר אלקטרוני: osmak123@gmail.com
טלפון: 054-2320460

מוסטפא עוסמאן,
מדריך ארצי במדעי סביבה
דואר אלקטרוני: mostosm@yahoo.com
טלפון: 050-6584618

רואה עאזם,
מדריכה ארצית במדעי הסביבה
דואר אלקטרוני: roaa_a_m@hotmail.com
טלפון: 052-3583674 

אלה סלע מיכאלוב,
מדריכה ארצית במדעי הסביבה
דואר אלקטרוני: ellasela@gmail.com
טלפון: 052-8664156