דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מגמת אומנויות העיצוב

​דבר המפמ"ר

לימוד מקצועות העיצוב בבית הספר התיכון מקנה לתלמידים ידע על העולם החזותי, כלים להבנת השפה החזותית ואמצעים ליישומה בעבודה היצירתית. 

תהליך ההוראה חושף את התלמיד לתהליך של חקר במגוון נושאים, שבמהלכן הוא מזהה בעיה, מגדיר אותה, אוסף מידע רלוונטי ומנתח אותו. התכנים שלמד במקצוע העיצוב והאדריכלות, ובמקצועות המזינים אותם, משמשים לו כלים לצורך גיבוש פתרונות אלטרנטיביים כמו בתהליך של מחקר אמפירי. כל זאת, תוך טיפוח ושמירה על הסגנון האישי, הייחודי של כל תלמיד.
אלה באים לידי ביטוי בארבעה תחומים:

יצירות אומנות, אדריכלות ועיצוב, הדגמים והצורות, המרכיבים את העולם החזותי, הינם יצירי הטבע ומעשה ידי אדם. באמצעות הדגמים והצורות מוסברים מושגים ותחומים קרובים כדוגמת: דפוסים תרבותיים וחברתיים, בעיות סביבתיות, התנהגות אנושית ותקשורת חזותית.

היבט טכנולוגי: החומרים המסורתיים והחדשים משפיעים על העיצוב ועל האסתטיקה של המוצרים. העיצוב והאסתטיקה של מוצרים מושפעים גם משיקולים טכנולוגיים ארגונומיים ומהגורם התכליתי-פונקציונלי.

התמודדות עם בעיות עיצוב, בעבר ובהווה, מאפשרת לנתח ולהסיק מסקנות על מנת להבין את התפתחות העיצוב במאה העשרים ואחת. גישה, הבוחנת התפתחויות היסטוריות בתחום הדעת והעיסוק, מאפשרת להרחיב את אופקיהם התרבותיים של התלמידים, מסייעת בפיתוח החשיבה ומגבירה את הרגישות הויזואלית שלהם.

למידת הפרספקטיבה ההיסטורית, נועדה לשקף את טבעו המורכב של תחום העיצוב ולחשוף את היבטיו השונים ואת קשרי הגומלין ביניהם, כדוגמת: הקשר בין מרכזי העשייה, תהליכי העיצוב, הטכנולוגיה והחומרים (המשמשים בעיצוב סביבה ומוצרים), לבין שיקולי תפקודו של המוצר, המושפעים מאספקטים כלכליים, פוליטיים, חברתיים, רעיוניים ואסתטיים.

 
נעמה כ"ץ
מפמ"ר (מנהלת תחום דעת) מגמת אומנויות העיצוב

חשוב לדעת

בחירה א: מדעים (פיזיקה או כימיה או ביולוגיה) או מדעי הטכנולוגיה

בחירה ב: אומנות שימושית

בחירה ג: עיצוב

מבנה הלימודים, ההיבחנות ותעודת הסיום בחינוך הטכנולוגי

הוראה זו נועדה להבהיר כיצד יבואו המדיניות ללמידה משמעותית והשינוי במבנה תעודות הבגרות לידי ביטוי במסגרת הלימודים בחינוך הטכנולוגי בחטיבה העליונה, וכן למסד מערך תעודות הַסְמכה מקצועיות המוכרות על ידי גופי ההַסְמכה והתעשייה הישימים במדינת ישראל.

החינוך הטכנולוגי הוא חלק בלתי נפרד מתפיסת המשרד שמטרתה להכין את האזרח הצעיר לקראת חיים של בוגר עצמאי ותורם לחברה שבה הוא חי, כחלק מתפיסת הלמידה המשמעותית. 

 מטרת הוראה זו היא לפתוח בפני תלמידי החטיבות העליונות אפשרויות מגוונות לסיים את לימודיהם כשבאמתחתם תעודה מקצועית בעלת ערך (בנוסף לתעודת הבגרות או בלעדיה) שתאפשר להם אופק תעסוקתי והמשך לימודים לדיפלומות של טכנאי או הנדסאי וללימודים אקדמיים בתחומים רלוונטיים שונים. 

ההוראה מגדירה את מבנה המגמות בחינוך הטכנולוגי, את תעודות הסיום ואת התנאים המאפשרים להתקבל ללימודי המשך בהשכלה העל-תיכונית.

בתי הספר המעוניינים לפתוח את אחת ממגמות ההתמחות: 

 • 2010 עיצוב מוצר 

 • 2010 עיצוב אינטראקטיב 

 • 2010 תקשורת חזותית 

 • 2010 קראפטס 

 • 2020 עיצוב אופנה ותלבושות

​נדרשים לפעול על פי ההנחיות הבאות:

 1. טרם הגשת בקשת פתיחת מגמה יש לבחון היטב את התאמת התלמידים למהות המקצוע ולתכניות הלימוד.

 2. הכנת תוכנית הוראה תלת שנתית להוראת מקצוע המגמה בהסתמך על שעות המסגרת בכל מגמה.

 3. הערכות צוות הוראה להקמת המגמה – רכז מקצוע ומורים בעלי השכלה להוראת ההתמחות הרלוונטית. ניתן לפנות למפמ"ר נעמה כ"ץ  לסיוע בחיפוש מורה.

 4. עיון בחוזר מנכ"ל המתייחס לפתיחת מגמה טכנולוגית.

 5. הגשת בקשה לפתיחת המגמה באמצעות אתר מוקד מקצוע.

 6. יש לצרף לבקשה את נספח הבקשה לפתיחת מגמה חתום על ידי הבעלות.

  • על גבי הטופס יש לציין מגמה מבוקשת "אומנויות העיצוב".

  • סמל המגמה - 2010.

  • בסעיף ההסמכה יש לציין בגרות.

  • הרכב תעודת ההסמכה המתוכנן יש לציין את מקצוע המבוא שנבחר. המקצוע המוביל הוא "אומנויות העיצוב" - 816  ומקצוע ההתמחות הוא "עיצוב" 891.

  • הרכב תעודת ההסמכה הוא כנ"ל - תעודת הסמכה 3.3.

  • עיקרי הציוד ההתנסותי הוא מעבדת מחשבים.

 7. לאחר הגשת הבקשה תתבצע בדיקה יסודית מול בית הספר, ולאחריה יוחלט האם לאשר את המגמה.

 8. עדכון לגבי אישור או דחיית הבקשה יתקבל דרך מערכת מוקד מקצוע ובהודעת דואר אלקטרוני.

​נושא שנתי תשפ"ב - לחשב מסלול מחדש

השנה אנו מזמינים אתכם "לחשב מסלול מחדש": לבחון באיזו מידה המרחב העירוני, הכפרי, היישובי מתוכנן לרווחת כל ילד וילדה. 
יחד נדמיין מציאות עתידית מיטבית שבה המרחב הציבורי אינו רק מקום מעבר, אלא משרת את צרכים של הדור הצעיר בני חודש ועד גיל שמונה עשרה ואולי אף מאפשר להם להגשים חלומות.

יעד אחד עשרה, המתמקד בהקמת ערים וקהילות ברות קיימא מתאר תהליכים עתידיים של בנייה, תכנון או שיפור של ערים וקהילות אשר מבוססים על העקרונות הבאים:
 • נגישות של שירותים קהילתיים וציבוריים לכל
 • שותפות ומעורבות כל התושבים
 • הכרה בצרכים הייחודיים של התושבים ומוכנות לאתגרים עתידיים

למי מיועד הפרויקט? 

הפרויקט מיועד לתלמידי מגמת אומנויות העיצוב בכל ההתמחויות. עיצוב מוצר, עיצוב גראפי, אינטראקטיב, קרפטס.
צוות הפיקוח ילווה את הפרויקט בתקווה כי השנה נקיים תערוכה של בוגרי כיתה י"ב תשפ"א.

לחשב מסלול מחדש - נושא שנתי במגמת אומנויות העיצוב

מאגר הבוחנים והמעריכים הוא ​מאגר שבו מאושרים הבוחנים ומעריכי הבחינות באחריות המרב"ד.

מורה שעובד במערכת החינוך, העומד בקריטריונים שנקבעו בחוזר מנכ"ל, רשאי להיכנס למערכת זו ולהירשם כמועמד לבוחן או למעריך.

המורה מתקבל להערכה רק לאחר אישור מנהלתי ופדגוגי.

לביצוע ההרשמה למאגר יש לקרוא את ההנחיות בחוזר מנכ"ל ולהירשם באתר המרב"ד.

את כל שלבי ההרשמה יש לבצע לא יאוחר מ-31 בדצמבר עבור שנת הלימודים העוקבת וזאת שאחריה, למלא את הפרטים הנדרשים ולצרף את המסמכים בשלבי ההרשמה השונים.

לתמיכה ושאלות ניתן לפנות למרכז תמיכה מרב"ד בטלפון:
073-3938888

או בדואר אלקטרוני: marhelpdesk@education.gov.il
מוקד התמיכה במרב"ד יעמוד לרשותכם בימים:
א-ה בשעות 08:00-19:00
ו בשעות 08:00-13:00

סרטוני הדרכה של המרב"ד

נעמה כ"ץ 
מפמ"ר מגמת אומנויות העיצוב
טלפון: 052-3409154
דואר אלקטרוני: naamakc@education.gov.il

ד"ר נעם טופלברג
מקצוע מוביל אמנות שימושית - ארצי
טלפון: 050-8815810
דואר אלקטרוני: noamtopelberg@gmail.com

רינת סופר גרינפלד
מרכזת הכשרת הנדסאים עיצוב מדיה
טלפון:054-7740252
דואר אלקטרוני: rinat.sofer.greenfeld@gmail.com

סמדר נויברגר
מנהלת מרחב פדגוגי מקצוע מוביל אמנות שימושית - ארצי
טלפון:054-5345328
דואר אלקטרוני: smadame@gmail.com

שרה אהרוני
מקצוע מוביל אמנות שימושית - כתיבת שאלות לבחינות - ארצי
טלפון:054-7285444
דואר אלקטרוני: aha.sara@gmail.com

מלי כהן
קהילת מורים מגזר חרדי - ארצי
טלפון: 053-3153268
דואר אלקטרוני: malicohen@013net.net

טל דיסקין לוטן
חלופות בהערכה - ארצי
טלפון: 050-9478825
דואר אלקטרוני: 
tal.diskin.lotan@gmail.com

אורית ערמון
מרכזת נושא שנתי -התמחות עיצוב - ארצי
טלפון: 054-2440890
דואר אלקטרוני: Oritak55@gmail.com

לילי נמיר
מרכזת הגשת הצעות עבודות גמר ועבודה מול מרב"ד ואגף בחינות
טלפון:  054-4647449
דואר אלקטרוני: 
Lili.namir@gmail.com

גילה עשרי
קהילת מורים חדשים
טלפון: 052-2808401
דואר אלקטרוני: gila_ashri@yahoo.com

שני הבדלה
התמחות עיצוב - מיני פרויקטים
טלפון: 052-6685887
דואר אלקטרוני: 
shani.havdala@gmail.com

נעמה כ"ץ
התמחות עיצוב מרחב פדגוגי וחדשנות דרך חשיבה עיצובית קורס דיגיטלי
טלפון: 052-3409154
דואר אלקטרוני: 
n8325911@gmail.com

יעל אדלמן
מרכזת מובילה חלק ג' היבטים בתולדות העיצוב
טלפון: 054-4286482
דואר אלקטרוני: 
edelman.yael@gmail.com

ליאור צ'רניץ
מרכזת מגמת עיצוב אופנה ותלבושות , מרכזת השתלמויות
טלפון:  052-8674811
דואר אלקטרוני: liorch@education.gov.il

אורלי אלכסנדר
מקצוע מוביל מורי אגף שח"ר
טלפון: 052-5658969
דואר אלקטרוני: orlyalexander@gmail.com
 
אורלי צימרמן
מובילת קהילת מורים מקצוע מוביל
טלפון: 054-2506606
דואר אלקטרוני: orly.zim.oz@gmail.com