דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

קולנוע ותקשורת

דבר המפמ"ר

תחום לימודי הקולנוע והמדיה הוא תחום לימוד עכשווי רלוונטי ומתחדש כל הזמן.
לימודי המדיה (תקשורת) השתנו בשנים האחרונות כאשר השינויים באמצעי התקשורת ובטכנולוגיות התקשורת מצאו את ביטויים, בין היתר, בהפיכת האינטרנט לאמצעי תקשורת מרכזי, המהווה מטא-מדיום, שבמסגרתו מועברים תכנים קולנועיים, טלוויזיוניים חדשותיים חזותיים או רדיופוניים "מסורתיים", לצד סוגות ומגמות תקשורתיות חדשות ייחודיות למדיום זה. 

התקשורת ותפקידה בהבניית מציאות נשענת על תאוריות פונקציונאליות וביקורתיות אשר משתלבות לאורך תכנית הלימודים בדיון על תקשורת שפה ומציאות, תקשורת ודמוקרטיה, תקשורת ותרבות וכמובן תקשורת וניו -מדיה.

אמנות הקולנוע נשענת על מקורות תרבותיים ואסתטיים המהווים בסיס לידע עולם נרחב כמו המבוא לשפה הקולנועית, סוגות בקולנוע, מאפיינים תמטיים ואסתטיים של סרטי מחבר / אות'ר, תיאוריות קולנועיות עכשוויות, מגמות בקולנוע הישראלי, קולנוע תיעודי, קולנוע עולם, מאפיינים צורניים, תמטיים ונרטיביים של סרט תיעודי, קולנוע בהקשר חברתי-פוליטי- כלכלי והיסטורי, ויחסי קולנוע ואמנויות אחרות.

בעידן הרשתות החברתיות והאינטראקטיביות של שפות המדיה השונות, השתנה לחלוטין האופן בו נוצרת, מופצת ונצרכת המדיה. עברנו מעידן שבו היינו "צרכני" קולנוע ומדיה, לתקופה בה בני אדם בכל העולם יכולים להיות "יצרני" קולנוע ומדיה אקטיביים. הקהל הצעיר, הילדים ובני הנוער נחשבים למובילים באימוץ ובשימוש בטכנולוגיות חדשות ובהשתתפות פעילה בהם כיצרני תוכן. עובדה זו יצרה דמוקרטיזציה של תהליכי השתתפות ויצירה בעולם הקולנוע והמדיה.

כמו שאמר מרשל מקלוהן המדיום הוא עדיין המסר. כיום ניתן להרחיב ולומר כי המסר הוא המטאפורה. כי הוא ניתן לפרשנות ואין אמת אחת והטכנולוגיה מאפשרת וירטואליות וריבודיות עד כדי השאלה "מהי מציאות". לתוך הגיוון המעניין הזה אנו במסע עם התלמידים והתלמידות שלנו. הסוף תמיד הוא היצירה שלהם. האמירה שלהם והמסר שלהם לעולם. זה הייחוד של תחומי הדעת שלנו.

שאיפתנו בפיקוח לאפשר, להעצים ולקדם את התחום של אוריינות קולנוע ומדיה במערכת החינוך. לחשוף בפני השותפים באגף במשרד ובקהילה את השפה הייחודית של בני הנוער , את תחומי העניין שלהם, הפרשנות ויכולת הניתוח וכמובן את היצירות שלהם.

באתר זה מופיע מידע רשמי בנוגע לתחום הקולנוע והמדיה במערכת החינוך, ביסודי, בחטיבה ובתיכון שעשוי לסייע לכלל העוסקים בו: חוזרי מפמ"ר, תכניות לימודים עיוניות ותוכניות לימודים בהפקת קולנוע תיעודי ועלילתי,הפקת רדיו, צילום ועיתונות, קהילות לפיתוח מקצועי וימי עיון, מיזמים ועוד. לצד קבוצות ווטסאפ וקבוצת הפייסבוק המהווים מרחב מתוקשב לשיח עמיתים מקצועי, הצוות ואני מקוות ומקווים שתראו באתר זה מקום לשיתוף יוזמות, לקידום החינוך לקולנוע ומדיה בארץ.

שלכם ושלכן,
ד"ר איבנה רטנר

מה חדש

 • 27 מרץ 2023: קול קורא לתחרות היציאה הצעירה ירושלים. לפרטים
 • 27 מרץ 2023: תזכורת להגשת צילומים לתחרות "בין אדם לים" 30.4.2023. לפרטים
 •  20 יוני 2022: פורסם תאריך בחינת הבגרות העיונית בקולנוע ותקשורת לחברה היהודית 20.4.23.

חשוב לדעת

רישיון הוראה

על כל מורה לבדוק עמידה בדרישות משרד החינוך: תואר אקדמי בקולנוע או בתקשורת (מדיה), תעודת הוראה מתאימה וכמובן השתלמות בקולנוע או תקשורת (מדיה) של לפחות 30 שעות בכל שנה על פי מקצוע ההוראה. 

מורים ללא מעמד זה יוכלו ללמד אך לא יוכלו להגיש או לבחון בגרות.

לפניה לאגף אומנויות: n-arts@education.gov.il

מפמ"ר קולנוע ותקשורת (מדיה), איבנה רטנר:  evannara@education.gov.il

סטאז'

מורים חדשים חייבים בסדנת סטאז' בליווי מורה חונך בתחומי אומנויות. אגף אומנויות יקיים קורס חונכים באומנויות תשפ"ב, המיועד למורים מובילים המעוניינים להרחיב את מיומנויות ההוראה וההערכה הפדגוגיים שלהם וללוות את דור המורים הצעיר בכניסתו לתפקיד ההוראה.

לפניה לאגף אומנויות: n-arts@education.gov.il

קורסים למורים חונכים מובילים - מנחי סטאז'

מורים חדשים

​כניסה להוראה דורשת הדרכה, הכוונה ותמיכה. 

לראשונה נפתח קורס חובה למורי קולנוע ומדיה בשנתם הראשונה.

כחלק מפיתוח מקצועי נדרשים כלל המורים להשתלם לפחות 30 שעות בשנה בתחום הדעת. מורים בשנת סטאז' ומורים חדשים חייבים גם הם בהשתלמויות, הדבר נחוץ לפיתוח מקצועי וכניסה למקצוע ההוראה. 

ככלל, מורים שלא ישתלמו לא יוכלו לבדוק מבחנים ולקבל את אישור מדריכי המקצוע. מורים שסיימו לימודי תעודת הוראה בתקשורת או בקולנוע יוכלו ללמד על פי תחום התמחותם. 

מורים מעשיים חייבים בתעודת מקצוע בתחום ובהשתלמויות בנושאי ההוראה. 

ליצירת קשר עם מדריכות אחראיות בנושא:

חני ינאי גלין - תקשורת 

טלפון: 053-7583350

דואר אלקטרוני: chanyg@gmail.com


ליאת קפלן - קולנוע

טלפון: 052-2686558

דואר אלקטרוני: liatkaplan104@gmail.com

אגף אומנויות המופקד על תחומי האומנויות במערכת החינוך רואה לעצמו חובה להסדיר את ההכרה והתקצוב של בתי הספר לאומנויות וזאת באמצעות הבחנה בין שלושה דגמים מובהקים הבנויים באופן היררכי מהרחבה להתמקדות ולמצוינות באומנויות. 

ההסדרה חיונית למקבלי ההחלטות במשרד החינוך וברשויות, למנהלי בתי הספר, להורים ולתלמידים. 

התשתית המשותפת לשלושת הדגמים תהייה לימוד שטתי ורציף של האומנויות כחלק מתכנית הלימודים הבית ספרית, במרחבי לימוד מתאימים, לכל שכבות הגיל ולכלל התלמידים בבית הספר. 

ההבדלים בין הדגמים יהיו בכמות ובאיכות של שלוש תשומות יסוד בחינוך: תוכניות הלימודים, משאבי אנוש, מתקנים ועזרי לימוד.

ועדת המקצוע להוראת הקולנוע

 • ד"ר אריאל פרידמן, ראשת החוג לתקשורת וקולנוע במכללת אורנים, ראשת הועדה

 • איילה רייכרט, רפראנטית קוליקולארית, אגף אמנויות

 • דורית באלין, מנהלת תחום דעת (מפמ"ר) קולנוע ומדיה עד 2019

 • רויטל שטרן, מפקחת על לימודי קולנוע ותקשורת ואמנויות בחינוך הממלכתי דתי

 • ד"ר איתי חרל"פ, ראש המסלול לטלויזיה ורדיו במכללת ספיר

 • ד"ר ארנה רביב, מפיקה ובמאית, מכללת שנקר

 • פרופסור אמיר הר גיל, יוצר דקונטארי ומרצה בכיר במכללת נתניה

 • ד"ר אדם צחי, מרצה לקולנוע במכללת הרצוג

 • סמדר זמיר, יוצרת ומרצה לקולנוע ומגדר

 • איתי קן-תור, מדריך קולנוע, במאי ומפיק

 • ליאת קפלן, מדריכת קולנוע, מובילת קהילה, מנחת סטודנטים בהוראת קולנוע 

 • אור מנחם, דוקטורנטית לקולנוע ומדריכת קולנוע בחינוך הממלכתי דתי

 • יהודה ויטלזון, דוקטורנט לקולנוע ומדריך קולנוע בחינוך הממלכתי דתי 

ועדת המקצוע להוראת תקשורת

 • ד"ר אריאל פרידמן, ראשת החוג לתקשורת במכללת אורנים, ראשת הועדה

 • דורית באלין, מפמ"ר קולנוע ומדיה (עד 2019) משרד החינוך

 • ד"ר איבנה רטנר, מנהלת תחום קולנוע ומדיה (מפמ"ר) משרד החינוך, הוראת התקשורת - מכללת גורדון

 • ד"ר דוד לוין, מרצה לתקשורת במסלול האקדמי במכללה למנהל ובאוניברסיטה הפתוחה, כותב הספר "מתקשרים"

 • מור חסיד לוי, מרכזת מגמת תקשורת בתיכון מקיף עומר, כותבת הספר "מתקשרים"

 • ד"ר חננאל רוזנברג, מרצה לתקשורת באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת אריאל

 • ד"ר ארנת טורין, ראשת החוג לתקשורת במכללת גורדון, חיפה

 • רשא פודה עמרי, מדריכה ארצית לתקשורת בחברה הערבית במשרד החינוך

 • נעמה כהן אשכנזי, מדריכה ארצית לצילום ולפדגוגיה דיגיטלית בפיקוח על הקולנוע והמדיה במשרד החינוך


נהלי מינוי ועדת המקצוע >>פרטים ליצירת קשר

ד"ר איבנה רטנר

מנהלת תחום דעת (מפמ"ר) קולנוע ותקשורת

כתובת דוא"לevannara@education.gov.il