דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה

דבר המפמ"ר

מורים יקרים,

ממטרותיו של חוק חינוך ממלכתי (1953, תוקן בשנת 2000) הן: ללמד את תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל. (סעיף 3); לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל (סעיף 1); לפתח יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץ, לנופיה, לחי ולצומח (סעיף 10).

כל מטרות אלה, מופיעות במטרותיו ובבסיס תוכנית המקצוע לימודי ארץ-ישראל וארכאולוגיה: המקצוע עוסק בלימוד שיטתי של אתריה, נופיה, טבעה ותולדותיה של ארץ ישראל לדורותיה. כל אלה בהתייחס לאוכלוסייה היהודית ולתרבויות השונות שהיו כאן בעבר ובהווה.

מחוק זה, נגזרת חובתנו לעסוק בלימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה וללמד בכל גיל את ההקשר ההיסטורי, התרבותי והערכי של ארצנו. מטרתנו היא לחשוף את התלמידים – אזרחי ישראל ומנהיגי העתיד של מחר, להיסטוריה העשירה ולשרידי המורשת התרבותית של הארץ. תוכנית הלימודים מאפשרת לטפח את המודעות לשמירה על עתיקות הארץ, להכיר ולחבר את התלמידים לסביבה הקרובה אליהם. מעל לכל התוכנית מחדדת את המחויבות לעבר כחברה וכקהילה ואת הבנת הצורך בשמירה ובחקר עתיקות ארצנו.

התוכנית מפגישה את התלמידים עם ההיסטוריה והריאליה החומרית שהתגלתה בארץ ובאמצעותם הם יכולים לשחזר את העבר. היא מתמקדת בהתפתחות האנושית והטכנולוגית מראשית האנושות, דרך תהליכים מדיניים וחברתיים שהתרחשו בארץ ובמזרח הקדום. זאת ועוד; ייחודו של המקצוע הוא בלמידה החוץ כיתתית, בשטח. הוראה ייחודית זו מזמנת פיתוח ערכים ובראשם: טיפוח זיקה לארץ ישראל, לנופיה, לאתריה ולתולדותיה.

משום כך אנו מבקשים להפוך את הלימודים לחווייתיים, משמעותיים, ערכיים ובזיקה ישירה לאתרי השטח.

הנחות באתרים

גם השנה תקפים ההסכמים כפי שהיו בשנים הקודמות עם מספר אתרים על הנחות בכניסה לאתרים לתלמידי תחום הדעת, אך הנחות אלה ינתנו למי שעדכן נתונים. המבקשים לבקר עם תלמידיהם בעיר דוד, חפירות הכותל, מוזיאון ארצות המקרא ומגדל דוד ולזכות בהנחה יפנו אלי בדואר אקטרוני עם ציון תאריך, שם בית הספר ומספר משתתפים, ונדאג לכך ששובר ההנחה ימתין בקופה. אנו נשתדל להרחיב הסכמים אלה, כך שאתרים נוספים יכללו בהסדר.

השתלמויות

כחלק מהכשרת המורים וחשיפה לחידושים במקצוע, אנו נקיים השנה שני סוגים של השתלמויות. האחד, חידושים בהוראת המקצוע, סיורים בשטח. סיורים אלו יתמקדו בחידושים שהתגלו באתרים וכן בדרכים הפדגוגיים ללמידה החוץ בית ספרית. השני, השתלמות מתוקשבת. כחלק ממערך הלמידה בשנים האחרונות אנו נחשוף את המורים לכלים שונים בהם ניתן להעזר הן בלמידה בכיתה והן בלמידה החוץ בית ספרית. על השתלמויות אלו תבוא הודעה בתחילת השנה ויש לעקוב באתר אחר העדכונים בנושא

בברכת שנה של עשייה חינוכית, ערכית, פוריה ומבורכת,


ד"ר אפרת זילבר
מנהלת תחום דעת (מפמ"ר) לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה

מה חדש

חשוב לדעת

חוזר מפמ"ר בלימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה תשפ"ג, מס' 2

חוזר מפמ"ר בלימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה תשפ"ג, מס' 1

חוזר זה עוסק בנושאים הבאים:

 1. לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה - פדגוגיה וחינוך ערכי
  א. למידה בינתחומית, למידה עצמאית ופיתוח כישורי חשיבה.
  ב. על ערכים ואהבת הארץ.

 2. דרכי היבחנות: קיום מבחנים מסוגים שונים לאירועי הערכה הפרוסים לאורך השנה

 3. בחינות הבגרות:
  א. מיקוד הלמידה: שאלונים 12281, 12383
  ב. מיקוד הלמידה לבתי ספר שאינם זכאים להגיש הערכה חלופית ולנבחנים אקסטרניים- שאלון: 12382
  ג. הערכה חלופית
  ד. אתרי השטח
  ה. שינויים במבנה בחינת הבגרות שאלון 12281 לקיץ תשפ"ג

 4. חפירות ארכיאולוגיות עם רשות העתיקות

 5. עבודות החקר: א"יטופים

 6. ספר הלימוד ואתר מלווה ספר

 7. השתלמויות תשפ"ג

 8. מערך הדרכה תשפ"ג

מערכת מצפן

בשנת הלימודים תשפ"ג, תיפתח מערכת מצפן, מערכת חדשה לניהול הפיתוח המקצועי. המערכת מחוברת למערכות ניהול ידע של המשרד ותאפשר תכנון וניהול תהליכי הפיתוח המקצועי מבוססי נתונים ומותאמים לצרכי בית הספר כארגון ועובד ההוראה כפרט.

ההרשמה של כל מורה לתהליכי הפיתוח המקצועי תהיה דרך פורטל עובדי הוראה במרחב פיתוח מקצועי והדרכה. עובד ההוראה ייכנס באמצעות ההזדהות אחידה, ויוצע לו מגוון אפשרויות הלמידה המותאמות לצרכיו, בהתאם למקצוע ההוראה, התפקיד והשיוך המוסדי.

לרשות המורים מערך מגוון של השתלמויות: סיורים וימי עיון העוסקים בחידושים במקצוע -בהוראה חוץ כיתתית, ובגילויים החדשים שהתגלו בשטח. השנה נשים דגש מיוחד בהשתלמויות על פיתוח כישורי לומד עצמאי שיבוא לידי ביטוי ביחידות ההוראה בכיתה ובשטח ועל כתיבת עבודות החקר.

כל מורה חייב להשתתף בחמישה ימי סיור או מפגשים לאורך השנה. ההשתתפות במפגשים הינה תנאי לקבלת אישור לבחינת בגרות בית ספרית וכתנאי לשמש כמעריכי בחינות בגרות. לימים אילו אין קשר לגמול ההשתלמות.

"הכוורת" - על יסודי

לקראת השקת הרפורמה להתחדשות הלמידה במקצועות המח"ר, הוקמה עבור מורי העל יסודי, חטיבות הביניים והתיכונים, פלטפורמת למידה לפיתוח מקצועי, מקוונת חדשנית, במנות קטנות ובהתאמה אישית .

בכוורת יחידות א-סינכרוניות מקוונות, מושקעות וידידותיות, של 3 שעות למידה עצמית בבית בכל זמן ומכל מקום, והמורה יכול לבחור לעצמו את התכנים שהוא חושב שיסייעו לו באופן מקצועי, תוך צבירת גמול.

הפלטפורמה פתוחה עבור כלל עובדי ההוראה כבר עכשיו, ובהדרגה עולים בה יותר ויותר תכנים העוסקים בהענקת כלים למורים לעקרונות פדגוגיים, תפיסות חינוכיות ומיומנויות כמו: לומד עצמאי, למידה בינתחומית ורב תחומית, חשיבה וחקר, רעיונות גדולים, SEL בתחומי הדעת, מיומנויות כתיבה, המורה כמנחה, מיומנויות 2030 ועוד.

למורי המח"ר, לצד כלים בנושאים כלליים, יעלו יחידות קטנות של 3 שעות דיסיפלינריות שיכולות להעשיר את המורים ולסייע באתגרים, בהשראה ובעוד.

בנוסף במשושה המכונה "כאן מתחילים "יחידות מקוונות ללמידה עצמית המסבירות והמבהירות את הרפורמה בצורה מאירת עיניים ומדויקת .

ניתן ללמוד באמצעות הכוורת באחד מ 4 ערוצים:

א .הערוץ הגמיש - המורה בוחר יחידות לפי צרכיו, רצונו ורצונותיו, בליווי מנטור המסייע למורה בדרכו, ומהווה כתובת אנושי ת לתמיכה, ועידוד. מסלול זה כבר פתוח ללמידה החל מתחילת יולי!

ב .הערוץ המשולב - מסלול המשלב בין יחידות ותכנים הנלמדים במסגרות אחרות ) השתלמויות בית ספריות | פסגות| מפמרים | אחר( ויחידות מתאימות בכוורת, או יחידות לבחירת המורה בכוורת. ניתן יהיה לשלב יחידות כוור ת בהשתלמויות בית ספריות. המסלולים המשולבים יתחילו לפעול בשנת הלימודים הבאה.

ג .הערוץ הממוקד - השתלמויות מקוונות מונחות של 30 שעות, לפי נושא, מסלול או תוכן מוגדר. מידע בנושא הערוצים הממוקדים בתחום הדעת ניתן לקבל מהמפמ"ר וצוות המדריכים.

ד .למידה עצמית, ללא גמול - פתוחה תמיד לכל מורה, 365 ימים בשנה 7/24.

ועדת המקצוע להוראת לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה תשע"ח-תשפ"א

 • פרופ' אברהם פאוסט, אוניברסיטת בר אילן- יו"ר

 • ד"ר אפרת זילבר, מפמ"ר לימודי ארץ ישראל, משרד החינוך

 • פרופ' ארז בן יוסף, אוניברסיטת תל אביב

 • פרופ' יהושע שוורץ, אוניברסיטת בר אילן

 • פרופ' עדי ארליך, אוניברסיטת חיפה

 • ד"ר אורן אקרמן, אוניברסיטת אריאל

 • ד"ר אברהם ששון, המכללה האקדמית אשקלון

 • נינה אהרון, תכניות לימודים, אשכול רוח וחברה, המזכירות הפדגוגית

 • מרים גב ארי, נציגת המורים

 • שלומית ברוכי, נציגת המורים

 • איילת יגר, נציגת המורים

 • אחיקם וייסנשטרן, נציג המורים
נוהלי מינוי ועדת המקצוע >

לרשותכם מערך הדרכה, מדריכים המתמחים בנושאים שונים בתוכנית הלימודים, בעבודות החקר ובתקשוב. אנא הקפידו להיות בקשר רציף עם המדריכים.

תמיר יעקובוביץ

דואר אלקטרוני: tamir069@walla.co.il
טלפון: 02-5334069

שלומית ברוכי
דואר אלקטרוני: shlomit.baruchi@gmail.com
טלפון: 052-5623653

שירה צרפתי
דואר אלקטרוני: shiraserfaty@gmail.com
טלפון: 052-4311411