דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

​שיעורים מוקלטים

בבא קמא מסלול תלמוד

הרב דוד בן זזון

פרק שמיני חלק ב'

 

בבא קמא פ"ז חומר באדם ובשור

בבא קמא פ"ז א סומא
בבא קמא פ"ז ע"א תוס' וכן היה (השני)
​בבא קמא פ"ז ע"ב החובל בבניו ובבנותיו
​בבא קמא צ' ע"א משנה
​בבא קמא צ' ע"ב מנה צורי או מנה מדינה . עד נעשה דיין
​בבא קמא צ' ע"ב ת"ר שור תם שהמית והזיק
​בבק קמא צ"א ע"א יש אומד לנזקין
​בבא קמא צ"א ע"א יש אומד או אין אומד
​בבא קמא צ"א ע"א אמר מר אמדוהו
​בבא קמא צ"א ע"א- ע"ב 
​בבא קמא צ"א ע"ב האם אדם רשאי לחבול בעצמו
​בבא קמא צ"א ע"ב תוס' אלא האי תנא