דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

​שיעורים מוקלטים

בבא קמא מסלול תלמוד

הרב דוד בן זזון

פרק שמיני חלק א'

בבא קמא פ"ג ע"ב החובל בחברו חייב בחמשה דברים
בבא קמא פ"ג - ע"ב מכה אדם ומכה בהמה, לא תקחו כופר
​בבא קמא פ "ד ע"א עין תחת עין ממון דעות התנאים
​בבא קמא פ"ד ע"א עין תחת עין האמוראים
​בבא קמא פ"ד ע"א - ע"ב מה גובין בבל? אדם באדם, עבדינן שליחותיהו
​בבא קמא פ"ד ע"ב כויה תחת כויה
​בבק קמא פ"ד ע"ב שור בשור
​בבא קמא פ"ד ע"ב תוס' אי נמי - דיני גזלות וחבלות בבבל
​בבא קמא פ"ד ע"ב - פ"ה ע"א כויה תחת כויה, צער שלא במקום נזק
​בבא קמא פ"ה ע"א  אומדים כמה אדם רוצה ליטול, צער במקום נזק
​בבא קמא פ"ה ע"א עלו בו צמחים במקום המכה
​בבא קמא פ"ו ע"ב בושת מה החיוב
​בבק קמא פ"ו ע"ב סומא אין לו בושת
​בבא קמא פ"ו ע"ב תוס' סומא שבייש פטור