דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

​שיעורים מוקלטים

בבא קמא מסלול תלמוד

הרב דוד בן זזון

פרק שביעי

בבא קמא ע"ט אין מגדלין בהמה דקה בא"י
בבא קמא פ ע"א - ע"ב
​בבא קמא פ ע"ב מתריעין על החיכוך ומשפחת פפא
​בבא קמא פ ע"ב תוס' חתול מותר
​בבא קמא פ ע"ב תוס' מתריעין
​בבא קמא פ ע"ב תוס' אמירה לנכרי שבות
​בבק קמא פ"ב ע"א - ע"ב המשך תקנות יהושע בן נון
​בבא קמא פ"ב ע"א- ע"ב תקנות יב"ן ותקנות נוספות
​בבא קמא פ"ב ע"א - ע"ב תקנות עזרא
​בבא קמא פ"ב ע"ב כצרו מלכי בית חשמונאי, חכמה יונית
​בבא קמא פ"ב ע"ב איסור חכמה יונית
​בבא קמא פ"ג ע"א כלבים