דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

​שיעורים מוקלטים

בבא קמא מסלול תלמוד

הרב דוד בן זזון

פרק שישי חלק ב'

בבא קמא נ"ח ע"א
​בבא קמא נ"ח תוס' המבריח ארי א
​בבא קמא נ"ח תוס' המבריח ארי ב'
בבא קמא נ"ט - ס המגדיש בשדה חברו 
​הפורץ גדר בפני בהמת חברו א
הפורץ גדר בפני בהמת חברו ב
בבא קמא ס' ע"א ליבה וליבתה הרוח
נזקי אש עיון בדעת הרמב"ם
​בבא קמא ס' ע"ב המציל עצמו בממון חברו
​בבא קמא ס"ב ע"ב גץ וגמל