דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

​שיעורים מוקלטים

בבא קמא מסלול תלמוד

הרב דוד בן זזון

פרק שישי חלק א'

בבא קמא נ"ה ע"ב
בבא קמא נ"ה ע"ב ארבעה דברים התורה מיעטה שמירתן
​בבא קמא נ"ה ע"ב נ"ו ע"א
​בבא קמא נ"ו ע"א 
​בבא קמא נ"ו ע"א רבה שחתרה
​בבא קמא נ"ו ע"ב הוציאה ליסטים- ליסטים חייבים
​בבק קמא נ"ו ע"א - ע"ב
​בבא קמא נ"ו ע"ב מסרה לרועה
​בבא קמא נ"ז ע"א שומר אבידה כשומר חינם או כשומר שכר
​בבא קמא נ"ז ע"ב ליסטים מזוין שומר אבידה
​בבא קמא נ"ז ע"ב ליסטים מזוין גנב או גזלן השוכר פרה
​בבא קמא נ"ז ע"ב נפלה לגינה מה שנהנת