דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

​שיעורים מוקלטים

בבא קמא מסלול תלמוד

הרב דוד בן זזון

פרק ראשון

בבא קמא ב ע"ב - תולדות קרן, הגדרת קרן, שן, רגל
בבא קמא ב ע"א - ארבעה אבות נזיקין
​בבא קמא סיכום ב ע"א - ע"ב
​בבא קמא ג ע"א אבות ותולדות דנזיקין
​בבא קמא ד ע"א המבעה