דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

​חטיבת ביניים

בברכה שלפני קריאת שמע אנו אומרים: 
"אבינו אב הרחמן, המרחם רחם עלינו, ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל, לשמוע ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה".
לעיתים אנו שומעים שהמטרה שלנו היא להאהיב את לימוד התורה על התלמידים והתלמידות. אולם, אהבת התורה אינה המטרה אלא התוצאה. המטרה היא ללמד אותם תורה שבעל פה, שידעו ויבינו את התכנים, ולהעניק להם כלים להיות לומדים עצמאיים. או אז כשהם ידעו ויבינו, וכשיהיה להם כלים טובים, התוצאה תהיה שהם גם יאהבו. אדם אוהב לעשות פעולות ומעשים, כשהוא מרגיש שהוא מסתדר היטב עם כל מה שיש בפניו. תלמידים (וגם מבוגרים) אוהבים לשחק במשחקים כשהם יודעים היטב את כללי המשחק, ואז גם יש להם הצלחות.
על מנת ללמוד תורה נדרש עמל ויגיעה. אי אפשר לדלג על זה. וככל שמעמיקים אז נדרש מאמץ עוד יותר גדול. לא נכון לתת תחושת הצלחה מתוך חשיבה שככה יאהבו ללמוד תורה, אבל באמת לא נותנים כלים מיטביים לתלמידים איך ללמוד תורה. לא רק שאין סתירה בין ידיעה והבנה  של תורה לבין אהבת תורה, אלא שידיעת התורה מביאה לאהבה, ולא להיפך. כאמור בברכה: להבין, להשכיל וללמוד, ואז בעז"ה נזכה לשמור לעשות ולקיים את דברי התורה באהבה גדולה.  

 

חוזר מפמר תושבע חטב חמד לתשפג

מסמך כללי למידה מרחוק והערכה חלופית תושבע''פ - חט''ב

תכנית לימודים חטיבת ביניים 

כתה ז
כתה ח
כתה ט
ספרי לימוד