דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מרכז הדרכה דרוזי ארצי

מרכז ההדרכה מהווה זרוע של אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות. תפקידו פיתוח תוכן והון אנושי של בעלי תפקידים בשדה החינוך הבלתי פורמלי ומתחומי החינוך החברתי ערכי והשל"ח בבתי הספר
בחברה הדרוזית.

חזון מרכז הדרכה דרוזי

  1. מרחב לקידום תפיסת החינוך החברתי כפדגוגיה חברתית – ערכית בתהליכי הפיתוח המקצועי לאנשי החינוך במסגרות החינוך החברתי בחברה הדרוזית.
  2. מרכז למימוש והתפתחות של מנהיגויות הנוער לעיצוב דמות בוגר מעורב ואכפתי בחברה הדרוזית בישראל.
  3. מוקד לעידוד יוזמות חברתיות ייחודיות ויצירת שיתופי פעולה בקהילה ובחברה הדרוזית בישראל.

מאפיינים- מרכז הדרכה דרוזי

  1. מרכז ההדרכה מכשיר ומפתח בעלי תפקידים מכלל מסגרות החינוך הבלתי פורמלי ועובדי הוראה מתחום החינוך החברתי ערכי.
  2. אוכלוסיית היעד של מרכז ההדרכה כוללת גם בני נוער מתכניות המנהיגות.
  3. מרכז ההדרכה פתוח במהלך כל השנה כולל חופשת הקיץ.
  4. מרכז ההדרכה שייך למשרד החינוך ואינו כפוף לרשויות המקומיות.
  5. מרכז ההדרכה מהווה מקום מפגש להעשרה הדדית בחברה הדרוזית.
  6. מרכז ההדרכה מפתח ומיישם תכנים ותכניות בנושאים חברתיים ערכיים.
  7. גוף מטה שמקדם תהליכים אסטרטגיים – מיפוי וריכוז נתונים וניתוחם, תכנית עבודה וקידום יוזמות בתחום החינוך הבלתי פורמלי.חודש אוקטובר


חודש נובמבר