דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

​תוכניות לימודים

​המזכירות הפדגוגית הינה הסמכות הפדגוגית העליונה במשרד החינוך. מתוקף כך, היא אמונה על התווית המדיניות הקוריקולרית-פדגוגית של המשרד, כמו גם על הגדרת מכלול ההיבטים והמרכיבים (התוכניים והפדגוגיים) בתחומי הדעת הנלמדים במערכת החינוך והפיקוח על הוראתם.
אחד מן המרכיבים המרכזיים באחריות המזכירות הפדגוגית הינו התוויית התכנים הנלמדים ותפיסת ההוראה-למידה-הערכה בכל אחד מתחומי הדעת עליהם היא אמונה, אשר ביטויים המוחשי הינו מסמך תוכנית לימודים, מסמך המגדיר את המטרות, העקרונות, התכנים והמיומנויות הנכללים בתחום דעת אחד הנלמד במערכת החינוך, כמו גם את ההנחיות הפדגוגיות העוסקות בהוראתו.
תוכנית הלימודים מהווה תשתית לתכנון ההוראה בתחום דעת בבית הספר ובכיתה ולפיתוח חומרי הלמידה וספרי לימוד.
תוכנית הלימודים ממוענת למנהל, למורה ולחבר עמיתיו בבית הספר, כמו גם למתכנני תוכניות הערכה למערכת החינוך, למפתחי ספרי לימוד, מורי מורים מפקחים ומדריכים.
תכניות לימודים

​תוכניות בתחומי הדעת

תכניות בינתחומיות

​תוכניות בינתחומיות

תכניות להשכלה כללית

​תוכניות להשכלה כללית

פורום תכניות לימודים

​פורום תוכניות לימודים

​מסמכים לתכנון לימודים

במבט מחקרי ותיאורטי

​מבט מחקרי ותיאורטי