דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

​הערכה

​המזכירות הפדגוגית כמובילה את תפיסת הוראה-למידה- הערכה בתחומי הדעת, מציעה מגוון תוכניות הערכה בבחינות הבגרות בדגש על מדיניות וערכים המעודדים למידה פעילה וחווייתית, עבודת צוות, חשיבה וחקר בשילוב פדגוגיה דיגיטאלית כחלק מהכשרת הלומד להתמודד עם אתגרי המאה ה- 21.  בנוסף, על שינוי במבנה הפדגוגי והארגוני של בחינות הבגרות בכל מקצועות הלימוד, בהתאם למתכונת ההיבחנות החדשה, ממשיכה המזכירות הפדגוגית להוביל תוכניות הערכה ייחודיות כמו תוכנית ממירת היבחנות בבחינות הבגרות במקצועות הליבה ובתחומי דעת נוספים במסגרת תמ"ר או בחינות בגרות מתוקשבות. תוכניות אלה מעודדות למידת חקר פעילה ועצמאית ופיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה ומאפשרות שימוש מיטבי בטכנולוגיה ללמידה רב-חושית, חווייתית ורלוונטית ללומדים. 

למידה משמעותית
תמ"ר