דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

​הערכה

התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית

התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית הינה תוכנית להטמעת מדיניות משרד החינוך, הדוגלת בקידום למידה מעמיקה המעודדת למידה פעילה וחווייתית, עבודת צוות, חשיבה וחקר, ומכשירה את הלומד להתמודד עם אתגרי המאה ה- 21.

הלמידה המשמעותית מושתתת על שלושה עקרונות מרכזיים: ערך ללומד ולחברה, מעורבות הלומד והמלמד, ורלוונטיות ללומד. עקרונות אלה מתוכננים להיות מוטמעים ומשולבים בפעילות מערכת החינוך כולה, בארגון הלימודים ובתהליכי הוראה, למידה והערכה, תוך העצמת האוטונומיה הבית ספרית, החל משנת הלימודים תשע“ה.

שינוי עמוק בתהליך החינוכי כרוך בתהליכים בשלושה תחומים עיקריים, שחיוני שיתקיימו בד בבד: (1) התאמת תכניות הלימודים הקיימות ופיתוח חומרי למידה; (2) הכשרת מורים ופיתוח מקצועי; ו- (3) התאמת תהליכי הערכה.

המסמך "​​​למידה משמעותית בתחומי הדעת - מהלכה למעשה " הינו כלי עבודה המיועד לבעלי תפקידים במַטה, במחוזות ובמוסדות החינוך בבואם ליישם בפועל את עקרונות הלמידה המשמעותית כפי שבאים לידי ביטוי בתוכניות הלימודים ובחומרי הלימוד. השימוש במסמך חשוב לבניית שפה משותפת ולשמירה על עקרונות מקצועיים.

למידה משמעותית בתחומי הדעת - מהלכה למעשה