דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

אגף א' לפיתוח פדגוגי​

אגף רוחבי המתווה, לצד יו"ר המזכירות הפדגוגית, מדיניות בתחומי הוראה-למידה-הערכה. פעילותו כוללת תחומים פדגוגיים משותפים לכל מקצועות הלימוד, לכל שכבות הגיל ולכל מגזרי האוכלוסייה.

האגף מתמקד בטיפוח סקרנות טבעית וחדוות למידה, הקניית מיומנויות המאה ה-21 והעמקת ערכים מקומיים ועולמיים.

צוות האגף
פירסומי האגף
כנסים
זרקור למנהלים
פיתוח מקצועי לסגל