דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

רקע

האגף לחינוך מיוחד הינו אגף מקצועי, הפועל מתוך מחויבות ערכית המבוססת על כבוד האדם וחירותו. האגף מוביל  מדיניות לקידום ולשיפור תפקודם של תלמידים עם צרכים מיוחדים  תוך  פיתוח שירותים ועקרונות עבודה בהקשר למטרות מרכזיות בבסיס פעולתו:

  • מימוש כישוריהם של תלמידים עם צרכים מיוחדים בתחום הקוגניטיבי - לימודי, החברתי והרגשי וקידום תפקודם בתחומים אלה.
  • מיצוי זכותם של התלמידים להשתתפות פעילה בחברה ובכל תחומי החיים תוך מתן מענה הולם לצרכיהם הייחודיים.
  • קידום השתלבותם המיטבית של תלמידים עם צרכים מיוחדים בחברה ובקהילה תוך הטמעת עקרונות התפיסה של "איכות חיים" - תפיסה המשפיעה על רצונו של האדם לתנאי חיים ההולמים אותו בתחומים של רווחה רגשית, יחסים בין-אישיים, רווחה חומרית, התפתחות אישית, רווחה פיזית, נחישות עצמית, שילוב חברתי וזכויות" (שאלוק, 1996).[1]
  •  מתן מענה למכלול הצרכים של התלמיד, תוך קידום של קשרי גומלין, שיתוף ועבודת צוות בין כלל השותפים לתהליכים החינוכיים-טיפוליים – התלמיד, משפחתו והצוות הרב-מקצועי.
  • מתן עדיפות לשילוב מלא או חלקי של התלמיד במסגרת החינוך הרגיל, תוך בחירה מושכלת של המסגרת שתאפשר לו קידום ומיצוי מרביים ותוך מענה הולם לצרכיו.

בבסיס פעולתו של האגף לחינוך מיוחד עומדים החוקים הבאים: חוק החינוך המיוחד; חוק ילדים חולים; חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (פרק הנגישות).


__________________________

[1] Schalok. R., 2013, Quality of Life in Persons with Intellectual Disabilities and Mental Health Problems: An Explorative Study, The Scientific World Journal, Volume 2013