פורטל תלמידים

הצעות לפתרון בחינות הבגרות באנגלית - קיץ תשע"ח 2018

להלן הצעות לפתרון בחינות בגרות באנגלית, מועד קיץ תשע"ח, שנערכו בתאריך 15/5/18 א' סיוון תשע"ח.

לנוחיותכם, ניתן להוריד את ההצעות לפתרון הבחינה ואת השאלונים כקבצי PDF.

תוכלו להיעזר במבחנים אלו, כמו גם במאגר בחינות הבגרות משנים קודמות כהכנה למועד ב' באמגלית שיתקיים בתאריך 9/7/2018 כ"ו תמוז תשע"ח.

רפורמה

טרום רפורמה

רוצה לקבל את הציון שלך לפני כולם?
הרשמה קצרה
SMS ישלח אליך מיד עם פרסום הציונים
מחפשים שאלונים משנים קודמות?
מאגר בחינות הבגרות
לשרותך!