כניסה לציונים שלך

שאלות ותשובות

צפייה בציונים מחייבת קוד משתמש וסיסמה. אם קוד המשתמש או הסיסמה אינם ידועים לך, במסך ההזדהות ניתן ללחוץ על "אין לי/ שכחתי סיסמה או קוד משתמש" ולפעול לפי ההנחיות. כמו כן בכל מקרה של בעיה במהלך ההזדהות ניתן לפנות למוקד התמיכה של מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע בטלפון 6552*.
המוקד פעיל בין השעות 22:00 – 07:30
ביום שישי 15.3.19 המוקד יפעל בין השעות 12:00 - 07:30
מוקד סיסמאות 6552*
במקרה שבו התעורר חשד לאי-קיום טוהר הבחינות, תופיע במקום הציון המילה "חשד".
פירוט מעודכן בנושא ניתן למצוא בחוזר מנכ"ל
חשוב להדגיש כי גם אם תיגש למועד נוסף, כל עוד לא הוגש ערעור ובוטל ה"חשד", הוא ימשיך ללוות אותך גם למועד הנוסף.
במידה וברצונך לערער על הציון, עליך לפנות אל רכז הבגרויות בבית הספר ולהתחיל בתהליך.
במסגרת התהליך, רכז הבחינות מבקש ממורה המקצוע בבית הספר לבדוק את מחברת הבחינה ולראות אם יש מקום לערער. אם כן, בית הספר כותב מכתב ערעור לבדיקה נוספת של המחברת, כאשר התלמיד יכול להוסיף מכתב משלו. מחברת הבחינה המקורית עם מכתב הערעור נשלחים לאגף הבחינות תוך 40 יום מקבלת המחברת חזרה לתיכון.
במידה ואתה עדיין תלמיד בית ספר ילקח הציון הגבוה מבין השניים. במידה ואתה נבחן בוגר תיכון או אקסטרני, ילקח הציון האחרון. לנבחנים הבוגרים ולאקסטרנים יילקח הציון הגבוה מבין שתי היבחנויות אם נבחנים במועד א' ובמועד ב' (באנגלית ו/או במתמטיקה) באותה השנה ובאותו שאלון.
לאחר כשבוע מיום פרסום הציונים נעשה חישוב זכאות ולאחריו נשלחים גיליונות ציונים בדואר לבתי הספר. הנפקת תעודות בגרות לבוגרים משנים קודמות שהפכו לזכאים בעקבות מועד הבחינה האחרון נעשית בדרך כלל לאחר בקשה רישמית מבית הספר, במהלך השבועיים שלאחר פרסום הציונים.
צריך להמתין שגיליונות הציונים החדשים יונפקו וישלחו לבתי הספר. בדרך כלל כשבוע לאחר פרסום הציונים ספחי הציונים מודפסים ונשלחים בדואר מהיר. במקביל אפשר לחתום במדור הרישום במוסד ההשכלה הגבוה על "טופס ויתור" שהוא טופס המאפשר לאנשי המדור לצפות בציונים שלך במערכות הממוחשבות. הציונים החדשים נשלחים אליהם ON LINE מיד לאחר ביצוע חישוב הזכאות לבוגרים (למוסדות שמחוברים למשרד החינוך). כך שזה חוסך את תהליך ההמתנה לקבלת הציון הרישמי.
נבחן אקסטרני רשאי לגשת לשלוחה ולבקש לצפות במחשב בציוניו או לקבל ריכוז ציונים לאחר תשלום. כמו כן ניתן להיכנס למערכת הציונים באתר המשרד ולצפות בציונים לאחר הזדהות.

רוצה לקבל את הציונים שלך לפני כולם?

רישום קצר לפורטל ו SMS ישלח אליך מיד כשיתפרסמו הציונים