דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent
למערכת הגשת מועמדות
זכאים
לתשומת ליבכם!!!
מערכת המחשוב, להגשת בקשות למלגות והלוואות סטודנטים לשנת הלימודים תשע"ח,
נמצאת בתהליך תחזוקה ושדרוג, על מנת לזרז ולייעל את ביצוע העברת התשלומים לכלל הזכאים.
אי לכך,אין לייחס חשיבות לסטטוס הבקשה כפי שמופיע נכון לעכשיו באיזור האישי. כמו כן, לא ניתן לבצע שינויים / הזנת פרטי בנק במערכת עד לפתיחת האתר מחדש.
העברת כספי המלגות תתקיים במהלך חודש יולי.
הודעה בנוגע לשלב הערעורים ובדיקתם, תתפרסם בהמשך.
המערכת ומוקד הפניות הטלפוני לא יופעלו בתקופה זו וישובו לפעילות מלאה בתחילת חודש יולי.
אנא התאזרו בסבלנות,
עמכם הסליחה.


המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך מעניקים מלגות סיוע לסטודנטים אזרחי ישראל
או תושבי קבע שאינם מקבלים סיוע ולומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו על פי חוק המל"ג,
וכן לתלמידי מכינות קדם אקדמיות ולסטודנטים הלומדים במכללות לתעודת הנדסאי.
לסטודנטים הלומדים לתואר אקדמי שני (M.A, M.Sc וכיו"ב) או לתואר ד"ר ברפואה (שנים ד-ו),
הסיוע יינתן באמצעות הלוואה בלבד.
לתשומת ליבכם, המועד האחרון עבור הרשמה לקבלת סיסמא, 4/2/18 י"ט בשבט תשע"ח.
המועד האחרון עבור הגשת הבקשה לסיוע, עד יום ראשון 18/2/18 ג' באדר תשע"ח.


להלן הבהרות חשובות להגשת מועמדות לסיוע
  • להלן טבלת ניקודשל הקריטריונים לקבלת הסיוע
  • המנגנון למתן ההלוואות והמוסד הבנקאי שיבצע אותן, יקבע במהלך שנת 2018
  • הזכאות לסיוע במענק או בהלוואה נקבעת על-פי הקריטריונים ותנאי הזכאות שנקבעו על ידי הוועדה של קרן הסיוע לסטודנטים, בהתחשב בחתכי ארבע רמות הזכאות של אוכלוסיית הסטודנטים הפונים לקבלת סיוע באותה שנת לימודים, ובכפוף למגבלות מסגרת התקציב שתאושר. הכללים מפורסמים להלן בהוראות של הבקשה המקוונת למענק או להלוואה לשנת הלימודים הנוכחית.
  • עמידה בתנאים המפורטים בכללים, על-פי הפרטים שמולאו בבקשה, אינה מקנה אישור זכאות לסיוע, וההחלטה על מתן סיוע לסטודנט מתבססת גם על מסגרת התקציב שתאושר ומספר הפונים לסיוע שעמדו באותם תנאים באותה שנת לימודים.
  • במידה שניתן סיוע בשנת לימודים קודמת, אין בכך כדי להשפיע על ההחלטה לאשר סיוע בשנה הנוכחית.
  • מתן סיוע בשנת הלימודים הנוכחית אינה מקנה זכות לסיוע בשנות הלימודים הבאות, מכיוון שטרם נקבעה מסגרת התקציב לכל שנה ולא ידוע מספר הפונים באותה השנה.
  • המשרד רשאי לבטל את החלטתו על מתן סיוע במידה שהבקשה תכלול נתונים לא נכונים או לא מעודכנים, וכן אם נפלה טעות בבדיקת הנתונים בבקשה, בכל שלב בתהליך מתן הסיוע.
 

פורטל תלמידים
מינהל תיאום ובקרה
המועצה להשכלה גבוהה