דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent
למערכת הגשת מועמדות
זכאים

המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך, מעניקים מלגות סיוע לסטודנטים אזרחי ישראל או תושבי קבע שאינם מקבלים סיוע ולומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו על פי חוק המל"ג, וכן לתלמידי מכינות קדם אקדמיות ולסטודנטים הלומדים לתעודת הנדסאי.
כללים והנחיות להנדסאים

לרשותכם מערכת ניהול מאובטחת להגשת מועמדות לקבלת מלגה.
לא יתקבלו שינויים שחלו לאחר סגירת המערכת להגשת בקשה למלגה.
במידה וחלו שינויים בתוך תקופת הגשת הבקשות הרגילה לקרן הסיוע ועד תאריך האחרון בתוך תקופה זו, ניתן להגיש ערעור, בצירוף אישורים המעידים כי השינויים חלו טרם סגירת המערכת להגשת בקשות!

הגורמים הנבחנים בעת קביעת הזכאות:

 • מצב משפחתי
 • מספר אחים או ילדים עד גיל 21 
 • אחים סטודנטים מגיל 22
 • תעסוקת בן/ת זוג הורי הסטודנט
 • מגבלות של נכות רפואית ( אחים/ילדים מגיל 22)
 • מגורים בשכונות וביישובים שנכללים ב פרויקט שיקום שכונות
 • מגורים בשכירות/דמי מפתח/דיור ציבורי
 • נזקקות לטיפול שירותי הרווחה (המשפחה או הסטודנט)
 • שירות צבאי או לאומי/אזרחי
 • משך הלימודים
 • תארי הלימוד
 • היקף סכום החיוב של שכר הלימוד
 • היקף הסיוע החיצוני למימון שכר הלימוד

לרשימה המפורטת של האישורים

לטבלת הניקוד ולהרחבה בנושא הקריטריונים

בקרן הסיוע קיים מסלול מלגות נוסף המיועד לסטודנטים עם ילד אחד לפחות הלומדים לתואר ראשון ונכללים בתנאים מיוחדים:

 1. סטודנט ו/או בת הזוג שקיבל קצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי במשך שנה לפחות, מתוך שנה וחצי שקדמו לתחילת לימודיו לתואר ראשון או למכינה קדם אקדמית.
 2. סטודנט ו/או בת הזוג שקיבל תשלום מזונות מהמוסד לביטוח לאומי במשך שנה לפחות, מתוך שנה וחצי שקדמו לתחילת לימודיו לתואר ראשון או למכינה קדם אקדמית.
 3. סטודנט ו/או בת הזוג שקיבל מלגת "הבטחת הכנסה לאברכים" במשך שנה לפחות, מתוך שנה וחצי שקדמו לתחילת לימודיו לתואר ראשון או למכינה קדם אקדמית.
 4. סטודנטים ו/או בת הזוג הנמצא בטיפול שירותי הרווחה בדרגת זכאות א.
 5. סטודנט המוכר כנכה עם דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% לפחות ומקבל קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי.

תנאי הזכאות לסיוע במלגה

הזכאות לסיוע במלגה נקבעת על פי נקודות זיכוי, בהתחשב בחתכי רמות הזכאות של הסטודנטים הפונים לקבלת סיוע ובכפוף למגבלות מסגרת התקציב שתאושר.

סוג הסיוע לתואר ראשון יקבע לפי רמות הזכאות הבאות:


מי אינו זכאי לסיוע? לצפייה ברשימה  

תשובות בדבר זכאות/אי זכאות יתקבלו בדוא"ל.

מוקד סיוע: 1-700-505-885

 


פורטל תלמידים
מינהל תיאום ובקרה
המועצה להשכלה גבוהה