דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent
למערכת הגשת מועמדות
זכאים
המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך מעניקים מלגות סיוע לסטודנטים אזרחי ישראל
או תושבי קבע שאינם מקבלים סיוע ולומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו על פי חוק המל"ג,
וכן לתלמידי מכינות קדם אקדמיות ולסטודנטים הלומדים במכללות לתעודת הנדסאי.
לסטודנטים הלומדים לתואר אקדמי שני (M.A, M.Sc וכיו"ב) או לתואר ד"ר ברפואה (שנים ד-ו),
הסיוע יינתן באמצעות הלוואה בלבד.
לתשומת ליבכם, המועד האחרון עבור הרשמה לקבלת סיסמא, 4/2/18 י"ט בשבט תשע"ח.
המועד האחרון עבור הגשת הבקשה לסיוע, עד יום ראשון 18/2/18 ג' באדר תשע"ח.


להלן הבהרות חשובות להגשת מועמדות לסיוע
  • המנגנון למתן ההלוואות והמוסד הבנקאי שיבצע אותן, יקבע במהלך שנת 2018
  • הזכאות לסיוע במענק או בהלוואה נקבעת על-פי הקריטריונים ותנאי הזכאות שנקבעו על ידי הוועדה של קרן הסיוע לסטודנטים, בהתחשב בחתכי ארבע רמות הזכאות של אוכלוסיית הסטודנטים הפונים לקבלת סיוע באותה שנת לימודים, ובכפוף למגבלות מסגרת התקציב שתאושר. הכללים מפורסמים להלן בהוראות של הבקשה המקוונת למענק או להלוואה לשנת הלימודים הנוכחית.
  • עמידה בתנאים המפורטים בכללים, על-פי הפרטים שמולאו בבקשה, אינה מקנה אישור זכאות לסיוע, וההחלטה על מתן סיוע לסטודנט מתבססת גם על מסגרת התקציב שתאושר ומספר הפונים לסיוע שעמדו באותם תנאים באותה שנת לימודים.
  • במידה שניתן סיוע בשנת לימודים קודמת, אין בכך כדי להשפיע על ההחלטה לאשר סיוע בשנה הנוכחית.
  • מתן סיוע בשנת הלימודים הנוכחית אינה מקנה זכות לסיוע בשנות הלימודים הבאות, מכיוון שטרם נקבעה מסגרת התקציב לכל שנה ולא ידוע מספר הפונים באותה השנה.
  • המשרד רשאי לבטל את החלטתו על מתן סיוע במידה שהבקשה תכלול נתונים לא נכונים או לא מעודכנים, וכן אם נפלה טעות בבדיקת הנתונים בבקשה, בכל שלב בתהליך מתן הסיוע.
 

פורטל תלמידים
מינהל תיאום ובקרה
המועצה להשכלה גבוהה