דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

אגף א לפיתוח פדגוגי

 

להביא לחדוות הלמידה על ידי טיפוח הסקרנות הטבעית, להקנות את מיומנויות המאה ה-21 ולשמר ולהעמיק ערכים מקומיים ועולמיים.
אלו הן מטרות אגף א' לפיתוח פדגוגי.
האגף הינו אגף רוחבי, ותפקידו להתוות מדיניות כוללת, לצד יו"ר המזכירות הפדגוגית, בתחומי הוראה- למידה-הערכה. פעילות האגף כוללת את התחומים הפדגוגיים המשותפים לכלל האגפים והיחידות במזכירות הפדגוגית עבור כל מקצועות הלימוד, כל שכבות הגיל וכל מגזרי האוכלוסייה.

מנהלת האגף:
 
גב' דליה פניג,
סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית

תפקידי האגף:

  • תכנון ופיתוח תכניות לימודים והתאמתן לכל המגזרים: ממלכתי, ממלכתי דתי, ערבי ודרוזי.
  • קביעת סטנדרטים לפיתוח חומרי למידה.
  • פיתוח חדשנות בפדגוגיה, תוך שילוב  פדגוגיה דיגיטלית  וחינוך לחשיבה וחקר בתחומי הדעת.
  • חיזוק האוטונומיה של בתי הספר באמצעות היחידה לתכניות לימודים ייחודיות.
  • תפעול אתרי האינטרנט של פורטל המזכירות הפדגוגית.
  • פיקוח על החינוך הגופני.

-​

צוות האגף
פרסומי האגף
כנסים
זרקור למנהלים
פיתוח מקצועי לסגל
ארכיון